Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

6 juni 2019
14:15 - 15:00 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Defensie
Herziene agenda i.v.m. toevoeging agendapunt 13 en 17

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • A. Bosman (VVD)
 • L.I. Diks (GroenLinks)
 • J.W.M. Kerstens (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) Defensie van 14 mei 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Onderbreking militaire trainingen in Irak

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Jaarverslag 2018 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op het verzoek van het lid Belhaj, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 26 maart 2019, over het bericht ‘Vrijgegeven nota Ministerie van Defensie: argumenten om Marineterrein aan te houden niet steekhoudend’

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op de initiatiefnota van het lid Belhaj over een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen (Kamerstuk 35189)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgangsrapportage Nederlandse inzet in Afghanistan

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voornemen tot verlenging van de Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Uganda betreffende de status van personeel van het Ministerie van Defensie van het Koninkrijk der Nederlanden, dat aanwezig zal zijn op het grondgebied van de Republiek Uganda voor multilaterale trainings- en opleidingsactiviteiten, Kampala, 18 september 2012

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Vervanging van de brandweervoertuigen van het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beleidsdoorlichting omvorming 13e Gemechaniseerde Brigade tot een lichtere gemotoriseerde brigade

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Rapport van de ADR over contractvoorwaarden Grensverleggende IT (GrIT)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Veteranennota (nog te ontvangen)

  Na ontvangst agenderen voor het rondetafelgesprek Veteranen op 19 juni 2019 en het notaoverleg op 24 juni 2019.
   
 14. 14

  Brief van het Presidium over het gebruik van de toezeggingsregistratie van de Tweede Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Werkzaamheden van de commissie

  • 11-06-2019 14.00 - 14.00  Inbreng feitelijke vragen Wijziging begrotingsstaten Defensie jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
  • 12-06-2019 13.00 - 14.00  Gesprek MIVD  
  • 12-06-2019 14.00 - 15.00  Gesprek Commissiebriefing door rapporteurs jaarverslag Defensie 2018  
  • 12-06-2019 15.00 - 17.00  Algemeen overleg EU Defensieraad d.d. 17 juni 2019 (geannuleerd)
  • 19-06-2019 11.00 - 13.00  Rondetafelgesprek Veteranen   
  • 19-06-2019 14.00 - 17.00  Wetgevingsoverleg Jaarverslag 2018 ministerie van Defensie  
  • 19-06-2019 18.00 - 20.00  Algemeen overleg NAVO Defensie Ministeriële   
  • 20-06-2019 10.00 - 10.30  Procedurevergadering 
  • 24-06-2019 13.30 - 17.30  Notaoverleg Veteranen  
  • 26-06-2019 12.00 - 12.00  Inbreng feitelijke vragen  Initiatiefnota lid Belhaj Europese krijgsmacht van en voor Europeanen (nieuw ingepland)   
  • 28-06-2019 08.00 - 20.00  Werkbezoek De Mariniersopleiding (CZSK)
  • 29-06-2019 09.00 - 17.00  Nederlandse Veteranen dag    
  • 03-07-2019 11.00 - 13.00  Algemeen overleg  MIVD    
  • 03-07-2019 13.30 - 15.30  Algemeen overleg  IMG/IGK   
  • 04-07-2019 09.30 - 10.30  Procedurevergadering 
  Zomerreces 2019: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019                    
  • 21-08-2019 12.00 - 12.00  Inbreng schriftelijk overleg EU Defensie raad van 28 en 29 augustus    
  • 26-08-2019 14.00 - 16.00  Gesprek met de vaste commissie Defensie Duitsland
  • 04-09 t/m vr 06-09  Interparlementaire Conferentie Europees Buitenlands-, Veiligheids- en Defensiebeleid   
  • 06-09-2019 08.00 - 18.00  Werkbezoek Het Korps Commandotroepen (CLAS)   
  • 12-09-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
  • 26-09-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
  • 01-10-2019 16.30 - 18.30  Algemeen overleg Voortgang/evaluatie missies en operaties 
  • 10-10-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
  • 16-10-2019 15.00 - 17.00  Algemeen overleg NAVO Defensie Ministeriële
  Herfstreces 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2019          
  • 31-10-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
  • 06-11-2019 15.00 - 17.00  Algemeen overleg EU Defensieraad    
  • 14-11-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering   
  • 28-11-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering   
  • 12-12-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
  Kerstreces 20 december 2019 t/m maandag 13 januari 2020


  Ongeplande activiteiten:
  • Algemeen overleg  Europees Defensiefonds   
  • Rondetafelgesprek  Europees Defensiefonds   
  • Inbreng feitelijke vragen  Initiatiefnota van het lid Belhaj over een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen     
  • Notaoverleg  Initiatiefnota van het lid Belhaj over een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen    
  • Algemeen overleg IT Defensie   
  • Overleg Personeel Defensie   
  • Algemeen overleg Vastgoed Defensie
  • Algemeen overleg Materieel Defensie

  Plenaire activiteiten:
  • Verhuizing marinierskazerne Doorn (meerderheidsdebat; Diks)
  • Gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (meerderheidsdebat; Karabulut)
  • Schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (dertigledendebat; Kerstens)
  • Afghaanse tolken (dertigledendebat; Belhaj)
  • Incident Uruzgan (meerderheidsdebat; Belhaj)
  • Mislukte cao-onderhandelingen bij Defensie (dertigledendebat; Jasper van Dijk)
  • VAO Materieel Defensie (Bruins Slot)
  • Marineterrein Amsterdam (dertigledendebat; Belhaj) 


   
 16. 16

  Rondetafelgesprek Veteranen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Algemeen overleg EU Defensieraad op 12 juni van 15.00 tot 17.00 uur

  Besluit: Het reeds geplande algemeen overleg EU Defensieraad op 12 juni 2019 wordt geannuleerd.