Debat geweest
6 juni 2019 | 14:15 - 15:00
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest
Herziene agenda i.v.m. toevoeging agendapunt 13 en 17

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Defensie d.d. 6 juni 2019
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering Defensie d.d. 6 juni 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
5
Reactie op het verzoek van het lid Belhaj, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 26 maart 2019, over het bericht ‘Vrijgegeven nota Ministerie van Defensie: argumenten om Marineterrein aan te houden niet steekhoudend’

Te behandelen:

6
Reactie op de initiatiefnota van het lid Belhaj over een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen (Kamerstuk 35189)

Te behandelen:

8
Voornemen tot verlenging van de Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Uganda betreffende de status van personeel van het Ministerie van Defensie van het Koninkrijk der Nederlanden, dat aanwezig zal zijn op het grondgebied van de Republiek Uganda voor multilaterale trainings- en opleidingsactiviteiten, Kampala, 18 september 2012

Te behandelen:

12
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Te behandelen:

13
Veteranennota (nog te ontvangen)

Details

Na ontvangst agenderen voor het rondetafelgesprek Veteranen op 19 juni 2019 en het notaoverleg op 24 juni 2019.
 
15
Werkzaamheden van de commissie

Details

 • 11-06-2019 14.00 - 14.00  Inbreng feitelijke vragen Wijziging begrotingsstaten Defensie jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 • 12-06-2019 13.00 - 14.00  Gesprek MIVD  
 • 12-06-2019 14.00 - 15.00  Gesprek Commissiebriefing door rapporteurs jaarverslag Defensie 2018  
 • 12-06-2019 15.00 - 17.00  Algemeen overleg EU Defensieraad d.d. 17 juni 2019 (geannuleerd)
 • 19-06-2019 11.00 - 13.00  Rondetafelgesprek Veteranen   
 • 19-06-2019 14.00 - 17.00  Wetgevingsoverleg Jaarverslag 2018 ministerie van Defensie  
 • 19-06-2019 18.00 - 20.00  Algemeen overleg NAVO Defensie Ministeriële   
 • 20-06-2019 10.00 - 10.30  Procedurevergadering 
 • 24-06-2019 13.30 - 17.30  Notaoverleg Veteranen  
 • 26-06-2019 12.00 - 12.00  Inbreng feitelijke vragen  Initiatiefnota lid Belhaj Europese krijgsmacht van en voor Europeanen (nieuw ingepland)   
 • 28-06-2019 08.00 - 20.00  Werkbezoek De Mariniersopleiding (CZSK)
 • 29-06-2019 09.00 - 17.00  Nederlandse Veteranen dag    
 • 03-07-2019 11.00 - 13.00  Algemeen overleg  MIVD    
 • 03-07-2019 13.30 - 15.30  Algemeen overleg  IMG/IGK   
 • 04-07-2019 09.30 - 10.30  Procedurevergadering 
Zomerreces 2019: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019                    
 • 21-08-2019 12.00 - 12.00  Inbreng schriftelijk overleg EU Defensie raad van 28 en 29 augustus    
 • 26-08-2019 14.00 - 16.00  Gesprek met de vaste commissie Defensie Duitsland
 • 04-09 t/m vr 06-09  Interparlementaire Conferentie Europees Buitenlands-, Veiligheids- en Defensiebeleid   
 • 06-09-2019 08.00 - 18.00  Werkbezoek Het Korps Commandotroepen (CLAS)   
 • 12-09-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
 • 26-09-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
 • 01-10-2019 16.30 - 18.30  Algemeen overleg Voortgang/evaluatie missies en operaties 
 • 10-10-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
 • 16-10-2019 15.00 - 17.00  Algemeen overleg NAVO Defensie Ministeriële
Herfstreces 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2019          
 • 31-10-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
 • 06-11-2019 15.00 - 17.00  Algemeen overleg EU Defensieraad    
 • 14-11-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering   
 • 28-11-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering   
 • 12-12-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
Kerstreces 20 december 2019 t/m maandag 13 januari 2020


Ongeplande activiteiten:
 • Algemeen overleg  Europees Defensiefonds   
 • Rondetafelgesprek  Europees Defensiefonds   
 • Inbreng feitelijke vragen  Initiatiefnota van het lid Belhaj over een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen     
 • Notaoverleg  Initiatiefnota van het lid Belhaj over een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen    
 • Algemeen overleg IT Defensie   
 • Overleg Personeel Defensie   
 • Algemeen overleg Vastgoed Defensie
 • Algemeen overleg Materieel Defensie

Plenaire activiteiten:
 • Verhuizing marinierskazerne Doorn (meerderheidsdebat; Diks)
 • Gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (meerderheidsdebat; Karabulut)
 • Schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (dertigledendebat; Kerstens)
 • Afghaanse tolken (dertigledendebat; Belhaj)
 • Incident Uruzgan (meerderheidsdebat; Belhaj)
 • Mislukte cao-onderhandelingen bij Defensie (dertigledendebat; Jasper van Dijk)
 • VAO Materieel Defensie (Bruins Slot)
 • Marineterrein Amsterdam (dertigledendebat; Belhaj) 


 
17
Algemeen overleg EU Defensieraad op 12 juni van 15.00 tot 17.00 uur

Details

Besluit: Het reeds geplande algemeen overleg EU Defensieraad op 12 juni 2019 wordt geannuleerd.