Algemeen overleg

Vastgoed Defensie

Algemeen overleg: "Vastgoed Defensie"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 26 november 2019, over Vastgoed Defensie
Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie algemeen overleg Vastgoed Defensie dd 26 november 2019

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

9
Reactie op het verzoek van het lid Belhaj, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 26 maart 2019, over het bericht ‘Vrijgegeven nota Ministerie van Defensie: argumenten om Marineterrein aan te houden niet steekhoudend’

Te behandelen: