Algemeen overleg : Vastgoed Defensie

De vergadering is geweest

26 november 2019
16:30 - 19:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Defensie
spreektijd 5 minuten
Herziene convocatie in verband met toevoeging agendapunt*

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • B. Visser
  staatssecretaris van Defensie

Deelnemers

 • Voorzitter
  A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • A. Bosman (VVD)
 • M.J.F. van Helvert (CDA)
 • S. Belhaj (D66)
 • L.I. Diks (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Strategisch Vastgoedplan

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Stand van zaken vastgoed Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Oplegnota verantwoordingsrapportages en KPI’s Defensie 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beantwoording vragen commissie over de Oplegnota verantwoordingsrapportages en KPI’s Defensie 2018 - materieel projecten overzicht

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voorbereiding luchthavenbesluit De Peel

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne Vlissingen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Stand van zaken Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne Vlissingen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Samenwerking ontwikkeling Marineterrein Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op het verzoek van het lid Belhaj, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 26 maart 2019, over het bericht ‘Vrijgegeven nota Ministerie van Defensie: argumenten om Marineterrein aan te houden niet steekhoudend’

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Nieuwbouw De Kooy

  Te behandelen:

  Loading data