Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download correctie- Besluitenlijst procedurevergadering Defensie dd 19 december 2019
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering Defensie dd 19 december 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
5
Lijst van vragen en antwoorden over vergelijkend onderzoek naar de verhouding tussen intern Defensieonderzoek en strafrechtelijk onderzoek (Kamerstuk 35300-X-13)

Te behandelen:

13
Werkzaamheden van de commissie

Details

Kerstreces 20 december t/m maandag 13 januari 2020
in week 14 - 16 januari 2020 Technische briefing Vervanging onderzeebootcapaciteit
15-01-2020 15.15 - 16.00 Procedurevergadering
16-01-2020 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen landelijke bewustwordingscampagne over PTSS (motie Diks en Stoffer)
23-01-2020 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Vervanging onderzeebootcapaciteit
23-01-2020 10.30 - 11.30 Technische briefing NAVO planningsproces 
27-01-2020 10.00 - 15.30 Werkbezoek Robots- en autonome systemen (CLAS) -Oirschot  
30-01-2020 09.45 - 10.15 Procedurevergadering  
30-01-2020 14.30 - 15.30 Gesprek Instituut Defensie Leergangen (IDL)  
06-02-2020 15.00 - 17.00 Algemeen overleg NAVO Defensie Ministeriële (spreektijd 4 minuten) 
13-02-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering
Voorjaarsreces 21 februari t/m maandag 2 maart 2020
02-03-2020  t/m wo 04-03-2020 Werkbezoek Interparlementaire Conferentie Europees Buitenlands-, Veiligheids- en Defensiebeleid te Zagreb, Kroatië.
03-03-2020 16.30 - 18.30 Algemeen overleg EU Defensieraad (spreektijd 4 minuten) 
05-03-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering  
19-03-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering  
27-03-2020 10.00 - 15.30 Werkbezoek NAVO-oefening DEFENDER (CLAS)  
02-04-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering 
16-04-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering  
17-04-2020 11.00 - 15.30 Werkbezoek MIVD
Meireces 24 april t/m maandag 11 mei 2020   
06-05-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg EU Defensieraad  
14-05-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering  
28-05-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering  
10-06-2020 15.00 - 17.00 Algemeen overleg NAVO Defensie Ministeriële (spreektijd 4 minuten) 
11-06-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering 
25-06-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering  
04-09-2020 10.00 - 15.30 Werkbezoek Landelijk Tactisch Commando (KMar)  
09-10-2020 10.00 - 15.30 Werkbezoek Explosieve Opruimingsdienst Defensie  
14-10-2020 15.00 - 17.00 Algemeen overleg NAVO Defensie Ministeriële (spreektijd 4 minuten)

Plenaire activiteiten
• Verhuizing marinierskazerne Doorn (meerderheidsdebat; Diks)
• Gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (meerderheidsdebat; Karabulut)
• Schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (dertigledendebat; Kerstens)
• Afghaanse tolken (dertigledendebat; Belhaj)
• Incident Uruzgan (meerderheidsdebat; Belhaj)
• Mislukte cao-onderhandelingen bij Defensie (dertigledendebat; Jasper van Dijk)
• Marineterrein Amsterdam (dertigledendebat; Belhaj)
• Mishandeling van door Nederland aan Afghanistan overgedragen Afghaanse gevangenen (dertigledendebat; Karabulut)
• Veiligheid legeringsgebouwen (dertigledendebat; Karabulut)
• VAO Personeel (Diks)
• (35260 (R2131) Goedkeuring van het op 2 juli 2018 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake de totstandkoming van een raamwerk voor samenwerking op het gebied van defensieaangelegenheden

Ongeplande activiteiten
• Algemeen overleg Europees Defensiefonds
• Hoorzitting/rondetafelgesprek Europees Defensiefonds
• Werkbezoek Europees Defensiefonds (Brussel) - leden van de voorbereidingsgroep
• Algemeen overleg Materieel Defensie
• Gesprek Belgische en Nederlandse defensiecommissies
• Notaoverleg Veteranen
• Algemeen overleg Veiligheid en integriteit
• Algemeen overleg burgerslachtoffers bij Nederlandse luchtaanvallen in de anti-ISIS coalitie
14