Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Defensie d.d. 16 mei 2019
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering Defensie d.d. 16 mei 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
4
Beantwoording vragen commissie over het project ‘Vervanging mijnenbestrijdingscapaciteit’ (Kamerstuk 27830-280)

Te behandelen:

5
Uitstel reactie op het verzoek van het lid Belhaj, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 26 maart 2019, over het bericht ‘Vrijgegeven nota Ministerie van Defensie: argumenten om Marineterrein aan te houden niet steekhoudend’

Te behandelen:

6
Reactie op het verzoek van het lid Jasper van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 24 april 2019, over mislukte cao-onderhandelingen bij Defensie

Te behandelen:

8
Reactie op het verzoek van het lid Belhaj, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 2 april 2019, over het bericht ‘Fataal eigen vuur onder omstreden commando’ (Telegraaf, 29 maart 2019)

Te behandelen:

15
29
[EU-SIGNALERING] Raad Buitenlandse Zaken met de ministers van Defensie 14 mei 2019
30
Stafnotitie - Voortgang industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese Defensie (EDIDP) en Europees Defensiefonds (EDF)
32
Uitnodiging Royal IHC voor werkbezoek
33
Uitnodiging Koninklijke Luchtmacht voor Luchtmachtdagen d.d. 15 juni 2019
34
Werkzaamheden van de commissie

Details

 • 20-05-2019 18.00 - 20.00  Werkbezoek  Duits korvet   
 • 22-05-2019 10.00 - 11.00  Gesprek Jaarverslag Inspecteur Militaire Gezondheidzorg (IMG) 2018   
 • 22-05-2019 11.15 - 12.15  Gesprek Jaarverslag Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) 2018   
 • 22-05-2019 13.00 - 14.00  Gesprek Top Defensie Vorming
 • 23-05-2019 14.00 - 14.00  Inbreng feitelijke vragen  Jaarverslag Ministerie van Defensie 2018
 • 23-05-2019 14.00 - 14.00  Inbreng feitelijke vragen  Rapport ARK Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 Ministerie van Defensie (X) (aan ARK) 
 • 23-05-2019 14.00 - 14.00  Inbreng feitelijke vragen  Slotwet Ministerie van Defensie 2018
 • 23-05-2019 14.00 - 14.00  Inbreng feitelijke vragen  Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 Ministerie van Defensie (X) (aan de Regering)
 • 29-05-2019 12.00 - 12.00  Inbreng feitelijke vragen  Oplegnota verantwoordingsrapportages en KPI’s Defensie 2018 (Materieel Projecten Overzicht 2018) (nieuw ingepland)
 • 29-05-2019 12.00 - 12.00  Inbreng feitelijke vragen  Oplegnota verantwoordingsrapportages en KPI’s Defensie 2018 (Personeelsrapportage 2018) (nieuw ingepland)  
 • 06-06-2019 14.15 - 15.00  Procedurevergadering    
 • 12-06-2019 13.00 - 14.00  Gesprek MIVD   
 • 12-06-2019 14.00 - 15.00  Gesprek Commissiebriefing door rapporteurs jaarverslag Defensie 2018   
 • 19-06-2019 14.00 - 17.00  Wetgevingsoverleg  Jaarverslag 2018 ministerie van Defensie  (indicatieve spreektijden in minuten, eerste en tweede termijn gezamenlijk: rapporteurs 12, VVD 10, PVV 8, CDA 8, D66 8, GroenLinks 6, SP 6, PvdA 5, ChristenUnie 3, PvdD 3, 50PLUS 3, SGP 2, DENK 2, FvD 2)
 • 19-06-2019 18.00 - 20.00  Algemeen overleg  NAVO Defensie Ministeriële    
 • 20-06-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
 • 24-06-2019 13.30 - 17.30  Notaoverleg  Veteranen  
 • 28-06-2019 08.00 - 20.00  Werkbezoek  De Mariniersopleiding (CZSK)     
 • 03-07-2019 11.00 - 13.00  Algemeen overleg  MIVD    
 • 03-07-2019 13.30 - 15.30  Algemeen overleg  IMG/IGK   
 • 04-07-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering 
Zomerreces 2019: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019                 
 • 21-08-2019 12.00 - 12.00  Inbreng schriftelijk overleg  EU Defensie raad van 28 en 29 augustus 
 • 26-08-2019 14.00 - 16.00  Gesprek met de vaste commissie voor Defensie van de Duitse Bondsdag (nieuw ingepland)
 • 04-09 t/m 06-09  Interparlementaire Conferentie Europees Buitenlands-, Veiligheids- en Defensiebeleid (voortouw BUZA)  
 • 06-09-2019 08.00 - 18.00  Werkbezoek Korps Commandotroepen (CLAS)  
 • 12-09-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
 • 26-09-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
 • 10-10-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
 • 16-10-2019 15.00 - 17.00  Algemeen overleg NAVO Defensie Ministeriële 
Herfstreces 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2019       
 • 31-10-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
 • 06-11-2019 15.00 - 17.00  Algemeen overleg  EU Defensieraad    
 • 14-11-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
 • 28-11-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
 • 12-12-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering   
Kerstreces 20 december 2019 t/m maandag 13 januari 2020

Ongeplande activiteiten:
 • Inbreng feitelijke vragen  Initiatiefnota van het lid Belhaj over een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen   
 • Notaoverleg  Initiatiefnota van het lid Belhaj over een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen    
 • Algemeen overleg  IT Defensie    
 • Algemeen overleg  Personeel Defensie
 • Algemeen overleg  Voortgang/evaluatie missies en operaties 
 • Algemeen overleg  Vastgoed Defensie
 • Algemeen overleg  EU Defensieraad 17 juni 2019  
 • Algemeen overleg  Europees Defensiefonds    
 • Rondetafelgesprek  Europees Defensiefonds 
 • Rondetafelgesprek Veteranen

Plenaire activiteiten:
 • Verhuizing marinierskazerne Doorn (meerderheidsdebat; Diks)
 • Bericht ‘Commandant der strijdkrachten: nadenken over dienstplicht’ (dertigledendebat; Kerstens)
 • Gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (meerderheidsdebat; Karabulut)
 • Schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (dertigledendebat; Kerstens)
 • Regels rondom vervoer van gevaarlijke stoffen bij Defensie (dertigledendebat; Kerstens)
 • Afghaanse tolken (dertigledendebat; Belhaj)
 • Incident Uruzgan (meerderheidsdebat; Belhaj)
 • Mislukte cao-onderhandelingen bij Defensie (dertigledendebat; Jasper van Dijk)
 • VAO Materieel Defensie (Bruins Slot)


 
35
Verzoek van het lid Karabulut om een rondetafelgesprek te organiseren ter voorbereiding van het notaoverleg Veteranen op 24 juni 2019

Details

 De leden Bruins Slot en Karabulut maken een voorstel voor uit te nodigen personen, dat via een e-mailprocedure ter besluitvorming aan de commissie wordt voorgelegd.