Procedurevergadering : Procedurevergadering (Thorbeckezaal)

De vergadering is geweest

28 oktober 2021
10:00 - 10:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Defensie

Bijlagen

Deelnemers

 • D.G. Boswijk (CDA)
 • S. Belhaj (D66)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • Voorzitter
  A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • J. van Wijngaarden (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-RvW Defensie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Voornemen tot verlenging van de Overeenkomst inzake de rechtspositie van de strijdkrachten voor militair personeel en troepenuitrusting tussen de Staat Qatar en het Koninkrijk der Nederlanden, Doha, 16 december 2014 (Trb. 2015, 12).

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Nederlandse deelname aan Britse Carrier Strike Group (CSG)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitstel Defensie veiligheidsbeleid voor de Caribische regio

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitstel reactie op verzoek commissie over brief inzake 'ongelijke behandeling militairen en burgermedewerkers Defensie bij afkeuring'

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Nota van wijziging

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Nota van wijziging

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Besluit koepel over SMART-L radar

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over de huidige stand van zaken over het compensatieproject in Hawija

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Antwoorden op vragen commissie over de bijeenkomst NAVO ministers van Defensie 21 en 22 oktober 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beantwoording vragen commissie over het Defensie Projectenoverzicht 2021 (Kamerstuk 27830-344)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2022 (Kamerstuk 35925-X)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beantwoording vragen commissie over de Personeelsrapportage midden 2021 (Kamerstuk 35925-X-4)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2022 (Kamerstuk 35925-K)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Beantwoording vragen commissie over de Inzetbaarheidsrapportage eerste helft 2021 (Kamerstuk 34919-82)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie over twee brieven over afhandeling van een schadeclaim

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie inzake ongelijke behandeling militairen en burgermedewerkers van Defensie bij afkeuring

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Vervanging en instandhouding FRISC (Fast Raiding, Interception and Special Forces Craft)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie inzake schrijnende gevallen met betrekking tot het AOW-gat van militairen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Tussenrapportage Commissie Uitkeringsregeling chroom-6

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 (begrotingshoofdstuk X) van het Ministerie van Defensie en (K) van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (Kamerstukken 35925-X-K)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  EU Defensieraad 15-16 november en 12-14 januari

  Beide Raden zullen worden voorbereid via een Schriftelijk Overleg. 
 24. 24

  Werkzaamheden van de commissie

  • 02-11-2021 14.00 - 14.00        Schriftelijk overleg Personeel/Materieel Defensie
  • 11-11-2021 10.30 - 11.15        Procedurevergadering
  • 11-11-2021 11.15 - 12.15        Middelbare Defensie Vorming (MDV)
  • 25-11-2021 10.30 - 11.15        Procedurevergadering
  • 09-12-2021 10.30 - 11.15        Procedurevergadering

  Ongeplande activiteiten:
  • Rondetafelgesprek Europees Defensiefonds  
  • Commissiedebat Europees Defensiefonds    
  • Technische briefing Luchtruimherziening (Defensie-aspecten)
  • Commissiedebat MIVD
  • Commissiedebat Veiligheid en Integriteit Defensie
  • Commissiedebat EU Defensieraad 
  • Gesprek met de Commissie Langlopende zaken Defensie 
  • Notaoverleg Initatiefnota van het lid Belhaj over Autonome Wapensystemen

  Plenaire activiteiten:
  • Begroting Defensie (gepland in week 45)