Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

15 februari 2024
10:45 - 11:15 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Defensie

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R. de Roon (PVV)
 • I. Kahraman (NSC)
 • L.A.J.M. Dassen (Volt)
 • J. Pool (PVV)
 • A. Podt (D66)
 • J. Nordkamp (GroenLinks-PvdA)
 • T. van Oostenbruggen (NSC)
 • P.C. (Peter) de Groot (VVD)
 • S.E.M. Dobbe (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Commissie-regeling van werkzaamheden

  Geen punten aangeleverd.
 2. 2

  Brievenlijst particulieren

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Brievenlijst organisaties

 4. 4

  Geannoteerde agenda bijeenkomst NAVO-ministers van Defensie op 15 februari 2024 in Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Ontplooiing Nederlands fregat naar de Golfregio en Indo-Pacific

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Interim-auditrapport Defensie 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Situatie Venezuela in relatie tot Jaarplan Kustwacht Caribisch Gebied

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Stand van zaken project Maritiem Operatiecentrum (MOC) Kustwacht Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Notawisseling houdende een verdrag tot verlenging van de Overeenkomst inzake de rechtspositie van de strijdkrachten voor militair personeel en troepenuitrusting tussen de Staat Qatar en het Koninkrijk der Nederlanden; Doha, 7 november 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie naar aanleiding van het verslag van de Eerste Kamer met betrekking tot het wetsvoorstel tot goedkeuring van het verdrag tussen Nederland en Israël inzake de status van hun strijdkrachten (Kamerstuk 36021)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Ontwikkelingen in het veteranenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitkomst resultaten verkennend onderzoek naar Stay Behind-organisatie

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Personele kosten in het Defensiematerieelbegrotingsfonds

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Overzicht budgetten digitalisering 2024-2028

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag informele Raad Buitenlandse Zaken Defensie van 30-31 januari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda bijeenkomst NAVO-ministers van Defensie op 15 februari 2024 in Brussel (Kamerstuk 28676-449)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie op de brief van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en dienstslachtoffers (BNMO)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Beëindiging onderhandelingen verkoop F-16’s aan Draken International

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op het verzoek van het lid Erkens, gedaan tijdens de begrotingsbehandeling op 6 februari 2024, over het nieuwsbericht dat China via malware bij het ministerie van Defensie spioneert

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verzoek voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven inzake beleidsthema's V-100 op 27 mei 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Initiatiefnota van de leden Boswijk en Tuinman over het structureel verhogen van de Europese munitieproductie

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Activiteiten van de commissie

  • vr 16-02-2024 10.00 - 16.00        Werkbezoek Koninklijke Marine
  • do 29-02-2024 10.45 - 11.15       Procedurevergadering 
  • do 29-02-2024 13.00 - 14.30       Gesprek kennismaking ministerie Defensie (extern gesprek)
  • do 07-03-2024 12.15 - 13.00       Technische briefing Voortgangsrapportage Grensverleggende IT (gewijzigde datum)
  • di 12-03-2024 16.30 - 19.30        Commissiedebat Derde voortgangsrapportage GrIT 
  • wo 13-03-2024 14.00 - 15.00      Technische briefing Reikwijdte en Detailniveau Nationaal Programma Ruimte voor Defensie
  • do 14-03-2024 10.45 - 11.15       Procedurevergadering 
  • do 14-03-2024 14.45 - 17.00       Rondetafelgesprek Militaire steun aan Oekraïne     
  • zo 17 en ma 18 maart werkbezoek Brussel
  • wo 20-03-2024 14.45 - 17.00      Rondetafelgesprek Informatiegestuurd optreden, Multi Domain Operations, en Defensie Strategie Data Science en AI
  • vr 22-03-2024 10.00 - 16.00        Werkbezoek Landmacht
  • di 26-03-2024 16.30 - 19.30        Commissiedebat Voortgang en evaluatie missies
  • wo 27-03-2024 13.00 - 17.00      Commissiedebat Ruimte voor Defensie
  • do 28-03-2024 10.45 - 11.15       Procedurevergadering
  • do 28-03-2024 11.15 - 12.00       Gesprek Middelbare Defensie Vorming
  • do 11-04-2024 10.45 - 11.15       Procedurevergadering 
  • wo 24-04-2024 10.00 - 13.00      Commissiedebat Veiligheid en integriteit
  • do 25-04-2024 10.45 - 11.15       Procedurevergadering 
  • do 16-05-2024 10.45 - 11.15       Procedurevergadering 
  • do 16-05-2024 14.00 - 14.00       Schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken Defensie
  • do 30-05-2024 10.45 - 11.15       Procedurevergadering 
  • ma 03-06-2024 13.00 - 17.00      Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Stoffer over Europese en internationale defensiesamenwerking
  • do 06-06-2024 10.45 - 11.30       Gesprek Middelbare Defensie Vorming
  • do 13-06-2024 10.45 - 11.15       Procedurevergadering 
  • ma 24-06-2024 11.00 - 15.00      Notaoverleg Veteranen
  • do 27-06-2024 10.45 - 11.15       Procedurevergadering
  • za 29-06-2024 11.00 - 15.00       Veteranendag
  • meireces 2025                             Werkbezoek Bosnië

  Ongeplande activiteiten van de commissie
  • Technische briefing Noordzee infrastructuur (inplannen na ontvangst voortgangsstrategie ter bescherming Noordzee-infrastructuur)
  • Commissiedebat MIVD (inplannen na ontvangst jaarverslag)
  • Rondetafelgesprek Militaire dreiging Europa (inplannen na besluitvorming commissie over voorstel voorbereidingsgroep)
  • Rondetafelgesprek Vrouwen bij de krijgsmacht (inplannen na besluitvorming commissie over voorstel voorbereidingsgroep)
  • Commissiedebat Personeel
  • Commissiedebat Materieel
  • Gesprek Veteraneninstituut
  • Jaarrapportage Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (Besluit: dit jaar het gesprek eerder plannen dan gebruikelijk, aangezien het rapport eind februari aan de minister wordt aangeboden. Dit komt overeen met de wens van de IGK)
    
  Ongeplande plenaire activiteiten
  • Tweeminutendebat Strategie ter bescherming van Noordzee-infrastructuur (CD 25/5) - (Krul)
  • Dertigledendebat over het bericht dat de samenleving zich moet voorbereiden op onverwachte scenario's - (Dassen)