Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-RvW Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Personeelsrapportage midden 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Inzetbaarheidsrapportage eerste helt 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Defensie Projectenoverzicht 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beantwoording vragen commissie over het feitenrelaas evacuatieoperatie Afghanistan

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Toestemming voor een technische briefing inzake de evacuatieoperatie in Afghanistan

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Toelichting op de Beleidsdoorlichting beleidsartikel 8: Beleidswijzigingen Militaire Gezondheidszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Actuele ontwikkelingen Scania Gryphus vrachtwagen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beantwoording vragen commissie over de basisrapportage vervanging onderzeebootcapaciteit (Kamerstuk 34225-31)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Aanvullend inzicht in de financiële mutaties voor de volledige planperiode van vijftien jaar van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (DMF)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op de aanbevelingen van de Auditdienst Rijk (ADR) bij de basisrapportage vervanging onderzeebootcapaciteit

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag informele Raad Buitenlandse Zaken Defensie d.d. 1 en 2 september 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Tweeëntwintigste voortgangsrapportage project Verwerving F-35

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Stand van zaken ernstige onvolkomenheid vastgoedmanagement Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Rapportage voortgang luchthavenbesluiten

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Brief Presidium inzake uitvoering motie Belhaj over reis Srebrenica (26122-51)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Videogesprek met commissie Defensie van het House of Commons

  Besluit: N.av. een videogesprek op 22 september jl. van uw voorzitter met de voorzitter van de commissie voor Defensie van het House of Commons (Tobias Ellwood) mogelijkheden bezien om op termijn een videogesprek van uw commissie met die commissie te plannen over onderwerpen van gemeenschappelijk belang.
 21. 21

  Werkzaamheden van de commissie

  • 06-10-2021 10.00 - 12.00        Videogesprek Belgische vaste commissie voor Defensie (inleiders te bespreken onderwerpen worden centraal vastgesteld; achtergrondinformatie per onderwerp volgt)
  • 06-10-2021 17.00 - 20.00        Commissiedebat Afghanistan
  • 08-10-2021 09.00 - 17.00        Werkbezoek Koninklijke Luchtmacht
  • 12-10-2021 16.00                      Inbreng schriftelijk overleg NAVO Defensieraad
  • 14-10-2021 10.30 - 11.15        Procedurevergadering
  • 25-10-2021 09.00 - 17.00        Werkbezoek Koninklijke Marechaussee
  • 28-10-2021 10.30 - 11.15        Procedurevergadering
  • 28-10-2021 11.15 - 12.15        Gesprek met de Joint Tertiaire Vorming (JTV)
  • 01-11-2021 11.00 - 17.00        Wetgevingsoverleg Personeel/Materieel (indicatieve spreektijden (eerste en tweede termijn gezamenlijk): VVD 18, D66 15, PVV 13, CDA 11, SP 8, PvdA 8, GroenLinks 8, PvdD 6, ChristenUnie 6, FvD 6, Volt 4, JA21 4, SGP 4, DENK 4, Groep Van Haga 4, Het lid Omtzigt 3, fractie Den Haan 3, BBB 3, BIJ1 3)
  • 11-11-2021 10.30 - 11.15        Procedurevergadering
  • 25-11-2021 10.30 - 11.15        Procedurevergadering
  • 02-12-2021 10.30 - 11.15        Procedurevergadering
  • 16-12-2021 10.30 - 11.15        Procedurevergadering
  Ongeplande activiteiten:
  • Rondetafelgesprek Europees Defensiefonds  
  • Commissiedebat Europees Defensiefonds    
  • Technische briefing Luchtruimherziening (Defensie-aspecten)
  • Commissiedebat MIVD
  • Commissiedebat Veiligheid en Integriteit Defensie
  • Gesprek Boekpresentatie en gesprek NLDA 
  • Commissiedebat EU Defensieraad 
  • Gesprek met de met de Commissie Langlopende zaken Defensie 
  • Notaoverleg Initatiefnota van het lid Belhaj over Autonome Wapensystemen
  • Technische briefing Materieel
  Plenaire activiteiten:
  • Debat over het rapport van de OVV over het ongeval met de NH90-helikopter op Aruba (meerderheidsdebat; Belhaj)
 22. 22

  Verzoek van het lid Jasper van Dijk - aanvraag commissiedebat Afghanistan

  Te behandelen:

  Loading data