Procedurevergadering

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering (via videoverbinding)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie Defensie d.d. 30 september 2021
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Defensie d.d. 30 september 2021

Agendapunten

2
Brievenlijst
20
Videogesprek met commissie Defensie van het House of Commons

Details

Besluit: N.av. een videogesprek op 22 september jl. van uw voorzitter met de voorzitter van de commissie voor Defensie van het House of Commons (Tobias Ellwood) mogelijkheden bezien om op termijn een videogesprek van uw commissie met die commissie te plannen over onderwerpen van gemeenschappelijk belang.
21
Werkzaamheden van de commissie

Details

 • 06-10-2021 10.00 - 12.00        Videogesprek Belgische vaste commissie voor Defensie (inleiders te bespreken onderwerpen worden centraal vastgesteld; achtergrondinformatie per onderwerp volgt)
 • 06-10-2021 17.00 - 20.00        Commissiedebat Afghanistan
 • 08-10-2021 09.00 - 17.00        Werkbezoek Koninklijke Luchtmacht
 • 12-10-2021 16.00                      Inbreng schriftelijk overleg NAVO Defensieraad
 • 14-10-2021 10.30 - 11.15        Procedurevergadering
 • 25-10-2021 09.00 - 17.00        Werkbezoek Koninklijke Marechaussee
 • 28-10-2021 10.30 - 11.15        Procedurevergadering
 • 28-10-2021 11.15 - 12.15        Gesprek met de Joint Tertiaire Vorming (JTV)
 • 01-11-2021 11.00 - 17.00        Wetgevingsoverleg Personeel/Materieel (indicatieve spreektijden (eerste en tweede termijn gezamenlijk): VVD 18, D66 15, PVV 13, CDA 11, SP 8, PvdA 8, GroenLinks 8, PvdD 6, ChristenUnie 6, FvD 6, Volt 4, JA21 4, SGP 4, DENK 4, Groep Van Haga 4, Het lid Omtzigt 3, fractie Den Haan 3, BBB 3, BIJ1 3)
 • 11-11-2021 10.30 - 11.15        Procedurevergadering
 • 25-11-2021 10.30 - 11.15        Procedurevergadering
 • 02-12-2021 10.30 - 11.15        Procedurevergadering
 • 16-12-2021 10.30 - 11.15        Procedurevergadering
Ongeplande activiteiten:
 • Rondetafelgesprek Europees Defensiefonds  
 • Commissiedebat Europees Defensiefonds    
 • Technische briefing Luchtruimherziening (Defensie-aspecten)
 • Commissiedebat MIVD
 • Commissiedebat Veiligheid en Integriteit Defensie
 • Gesprek Boekpresentatie en gesprek NLDA 
 • Commissiedebat EU Defensieraad 
 • Gesprek met de met de Commissie Langlopende zaken Defensie 
 • Notaoverleg Initatiefnota van het lid Belhaj over Autonome Wapensystemen
 • Technische briefing Materieel
Plenaire activiteiten:
 • Debat over het rapport van de OVV over het ongeval met de NH90-helikopter op Aruba (meerderheidsdebat; Belhaj)