Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

7 juli 2022
10:30 - 11:15 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Defensie
Herziene agenda i.v.m.toevoeging agendapunten:
17, 18, 19, 20 en 22

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R. de Roon (PVV)
 • P.J. Valstar (VVD)
 • A.R. Hammelburg (D66)
 • D.G. Boswijk (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-RvW Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Fiche: Gezamenlijke mededeling lacunes defensie-investeringen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Antwoorden op vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Defensie 2021 (Kamerstuk 36100-X-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beantwoording vragen commissie over de Versnelling investeringsprojecten F-35 en MQ-9 (Kamerstuk 26488-468).

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beantwoording vragen commissie over de Tweede incidentele suppletoire begrotingen Defensie: versnelling aanschaf militair materieel F-35 en MQ-9 (Kamerstuk 36143-3

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Goedkeuring van het op 13 oktober 2021 te Tel Aviv tot stand gekomen Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Staat Israël inzake de status van hun strijdkrachten (Trb. 2021, 135)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Beantwoording vragen commissie inzake burgerslachtoffers bij inzet in het kader van artikel 100 van de Grondwet (Kamerstuk 29521-442)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag bijeenkomst NAVO-ministers van Defensie op 15 en 16 juni 2022 in Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Kabinetsreactie op het AIV/CAVV advies ‘Autonome wapensystemen: Het belang van reguleren en investeren’

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag Raad Buitenlandse Zaken Defensie d.d. 17 mei 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op het verzoek van het lid Fritsma, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 juni 2022, over de toedracht van het per abuis opnemen van de levering van drones aan Oekraïne in de Voorjaarsnota

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Update levering militaire goederen Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Uitkomsten beleidsdoorlichting Commercial off the shelf/ Military off the shelf

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Antwoorden op vragen commissie over de gevolgen levering militaire goederen voor gereedheid en inzetbaarheid van de krijgsmacht (Kamerstuk 22054-365)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Antwoorden op vragen commissie over het BNC-fiche gezamenlijke mededeling ‘de analyse van de lacunes op het gebied van defensie-investeringen en de te volgen koers’ d.d. 24 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Besluit tot het instellen van een tijdelijke onafhankelijke onderzoekscommissie naar het Land Information Manoeuvre Centre (LIMC)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Antwoorden op vragen commissie over de Nederlandse bijdrage aan NAVO Battle Group in Roemenië (Kamerstuk 28676-404)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen:

  • 2022Z13619 aan min. Def. Aanbieding feitelijke vragen Defensienota 2022 - Sterker Nederland, Veiliger Europa d.d. 29-06-2022
  • 2022Z13067 aan Stas. Def. Reactie m.b.t. regeling tegemoetkoming voor stoffen gerelateerde beroepsziekten d.d. 24-06-2022
 21. 21

  Werkzaamheden van de commissie


  Zomerreces 2022: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2022
  • wo 24-08-2022 16.00 - 16.00 Inbreng schriftelijk overleg EU informele Defensieraad van 29-30 augustus
  • di 06-09-2022 16.30 - 17.30 Technische briefing Defensienota 2022 – sterker Nederland, veiliger Europa
  • wo 07-09-2022 10.30 - 11.30 Technische briefing Defensienota 2022-sterker Nederland veiliger Europa met wetenschappers (tijdstip gewijzigd)
  • wo 07-09-2022 15.00 - 18.00 Commissiedebat Personeel Defensie (spreektijd 4 minuten)
  • ma 12-09-2022 09.00 - 18.00 Werkbezoek Koninklijke Landmacht en Defensie Ondersteuningscommando
  • wo 14-09-2022 16.00 - 19.00 Commissiedebat Defensienota 2022 – sterker Nederland, veiliger Europa (spreektijd 4 minuten)
  • do 15-09-2022 10.30 - 11.15 Procedurevergadering
  • do 29-09-2022 10.45 - 11.15 Procedurevergadering
  • do 29-9 t/m zat 1-10 werkbezoek Berlijn (o.v.b.)
  • wo 05-10-2022 10.30 - 12.30 Commissiedebat NAVO Defensie Ministeriële d.d. 13-14 oktober 2022 (spreektijd 3 minuten) (tijdstip gewijzigd)
  • do 13-10-2022 10.45 - 11.15 Procedurevergadering
  • do 20-10-2022 10.30 - 12.30 Commissiedebat Veiligheid en integriteit Defensie (nieuw ingepland)(spreektijd 3 minuten) (tijdstip gewijzigd)
  • Herfstreces 2022: vrijdag 21 oktober t/m maandag 31 oktober 2022
  • do 03-11-2022 10.45 - 11.15 Procedurevergadering
  • do 24-11-2022 10.45 - 11.15 Procedurevergadering
  • do 08-12-2022 10.45 - 11.15 Procedurevergadering
  • vr 09-12-2022 09.00 - 18.00 Werkbezoek Defensie Cyber Commando en Koninklijke Luchtmacht
  • do 22-12-2022 10.45 - 11.15 Procedurevergadering
  Kerstreces 2022: vrijdag 23 december 2022 t/m maandag 16 januari 2023
   
  Ongeplande activiteiten:
  • Commissiedebat Digitale veiligheid Defensie (tot nu 1 brief geagendeerd)
   
  Plenaire activiteiten:
  • Dertigledendebat Europese Defensie n.a.v. voornemen intensievere samenwerking Duitsland-Nederland, aanvrager lid Van Haga d.d. 7 juni 2022