Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

14 mei 2020
9:45 - 10:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Defensie

Bijlagen

Deelnemers

 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • A. Bosman (VVD)
 • T.J.H. van den Nieuwenhuijzen (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Openbaarmaking documenten over de wapeninzet in Hawija in het kader van de VS Freedom of Information Act

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  verslag aan van de videoteleconferentie (VTC) met de EU Ministers van Defensie inzake het COVID-19 virus op 6 april 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Geannoteerde agenda voor de videoteleconferentie (VTC) van de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) met de ministers van Defensie van 12 mei 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Programma Legering Defensiebreed fase 1 – 2020-2023

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beantwoording vragen commissie over onderzoeken in het kader van de Rijkscoördinatieregeling voor de radar in Herwijnen (Kamerstuk 31936-718)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voorbereiding luchthavenbesluit Gilze-Rijen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag ingelaste bijeenkomst NAVO-ministers van Defensie op 15 april 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Jaarverslag van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) over het jaar 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beantwoording vragen commissie over de stand van zaken uitvoering moties en toezeggingen in het kader van transparantie burgerslachtoffers (Kamerstukken 27925/35363-707)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beantwoording vragen commissie over openbaarmaking documenten over de wapeninzet in Hawija in het kader van de VS Freedom of Information Act

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie over openbaarmaking documenten over de wapeninzet in Hawija in het kader van de VS Freedom of Information Act

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Project ‘Vervanging hulpvaartuigen CZSK’

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Toezegging over het vertrouwelijk delen van het PESCO projecten voortgangsrapport 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda voor de videoteleconferentie (VTC) van de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) met de ministers van Defensie van 12 mei 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Behandeling van de verantwoording over 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Werkzaamheden van de commissie - prioriteitsstelling commissie-actviteiten

  De commissie zet tot aan het zomerreces in op drie nota-overleggen in juni 2020, en ziet overigens noodgedwongen tot aan het zomerreces af van andere mondelinge overleggen met de bewindslieden (behoudens onvoorziene omstandigheden):
  • een nota-overleg Personeel (5 uur), waarvoor onder meer ook worden geagendeerd de brieven inzake chroom-6/CARC (deels in mei nog te ontvangen), de brieven die al waren geagendeerd voor het AO Veiligheid en Integriteit, idem voor het AO covid-19 en Defensie, de aanbiedingsbrieven Personeelsrapportage en update behoud en werving (uiterlijk eind mei te ontvangen),de aanbiedingsbrief tweede jaarrapportage visitatiecommissie (uiterlijk eind mei te ontvangen) en de aanbiedingsbrief veteranennota 2020 (eveneens uiterlijk eind mei te ontvangen);
  • een nota-overleg Materieel (5 uur), waarvoor onder meer ook worden geagendeerd de brieven inzake vervanging onderzeebootcapaciteit, de twee binnenkort te ontvangen A-brieven (Counter UAS en Patriot PAC-3) en de aanbiedingsbrief afwijkingsrapportage (DPO) (uiterlijk eind mei te ontvangen);
  • een nota-overleg Vastgoed (4 uur), waarvoor onder meer ook worden geagendeerd de brieven inzake radar Herwijnen, de A-brief inzake fase 1 legering en de brief/brieven inzakestand van zaken vastgoed (de brief/brieven inzake stand van zaken vastgoed uiterlijk eind mei te ontvangen).
  Over de reeds geplande activiteiten heeft de commissie als volgt besloten:
  • 27-05-2020 10.00 - 11.00  Gesprek Veteranenombudsman (uitgesteld tot na het zomerreces)
  • 09-06-2020 19.00 - 21.00  Algemeen overleg NAVO Defensie Ministeriële (wordt omgezet in schriftelijk overleg)
  • 16-06-2020 16.30 - 19.30  Algemeen overleg Personeel (wordt omgezet in Nota-overleg Personeel)
  • 22-06-2020 13.30 - 17.30  Notaoverleg Veteranen (wordt opgenomen in Nota-overleg Personeel)
  • 23-06-2020 17.30 - 20.30  Algemeen overleg Veiligheid en Integriteit Defensie (wordt opgenomen in Nota-overleg Personeel)  
  Over de ongeplande commissie-activiteiten heeft de commissie als volgt besloten:
  • Algemeen overleg Gevolgen COVID-19 voor Defensie (wordt opgenomen in nota-overleg Personeel)
  • Algemeen overleg Burgerslachtoffers bij Nederlandse luchtaanvallen in de anti-ISIS coalitie (wordt geschrapt n.a.v. plenair debat 14 mei 2020)
  • Algemeen overleg Europees Defensiefonds (uitgesteld tot na het zomerreces)
  • Hoorzitting/rondetafelgesprek Europees Defensiefonds (uitgesteld tot na het zomerreces)
  • Algemeen overleg Grensverleggende IT (GrIT) en rapport ADBTopconsult (uitgesteld tot na het zomerreces)
  • Algemeen overleg MIVD (uitgesteld tot na het zomerreces)
  • Algemeen overleg Politietrainingsmissie in Kunduz (uitgesteld tot na het zomerreces)
  • Gesprek Uitwisseling van Belgische en Nederlandse defensiecommissies (uitgesteld tot na de Kamerverkiezingen)
  • Algemeen overleg Vastgoed Defensie (wordt opgenomen in Nota-overleg Vastgoed Defensie)
  • Algemeen overleg RVU-boetes (wordt opgenomen in Nota-overleg Personeel)
  • Algemeen overleg Vervanging onderzeebootcapaciteit (wordt opgenomen in Nota-overleg Materieel Defensie, incl. half uur besloten overleg i.v.m. vertrouwelijke bijlage)
  • Technische briefing luchtruimherziening (mede op verzoek Defensie: openbare briefing plannen, zo mogelijk voor zomerreces)
  • Algemeen overleg radar Herwijnen (wordt opgenomen in Nota-overleg Materieel)
  • Rondetafelgesprek burgerslachtoffers Hawija (plenair debat 14 mei 2020)
Naar boven