Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

25 april 2024
10:45 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Defensie

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R. de Roon (PVV)
 • T. van Oostenbruggen (NSC)
 • J. Pool (PVV)
 • G.P. Tuinman (BBB)
 • I. Kahraman (NSC)
 • J. Nordkamp (GroenLinks-PvdA)
 • S.P.A. Erkens (VVD)
 • L.A.J.M. Dassen (Volt)

Agendapunten

 1. 1

  Commissie-regeling van werkzaamheden

  Er zijn geen verzoeken aangemeld.
 2. 2

  Brievenlijst organisaties

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brievenlijst particulieren

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Accountantsrapport bij de vierde voortgangsrapportage GrIT

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  D-brief project ‘ESSM Block 2: Verwerving en Integratie’

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Woo-besluit inzake onderzoeksrapporten door HCSS

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Rapport Auditdienst Rijk over D-brief programma vervanging onderzeebootcapaciteit

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Toelichting eerste suppletoire begrotingen Defensie (Kamerstuk 36550 X en 36550 K))

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Start ruimtelijke procedure voor realisatie nieuwe kazerne Korps Commandotroepen in Roosendaal

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Openbaar jaarverslag 2023. Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Aanbieding factsheets van leden van Inspectieraad

 14. 14

  Mandaat rapporteurschap Europese Defensie Industrie Strategie

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Format vertrouwelijk gesprek met de staatssecretaris van Defensie over Vervanging onderzeebootcapaciteit

  Besluit: Het gesprek zal plaatsvinden op 30 mei 2024 van 9.30 tot 11.30 uur. Tijdens het gesprek kunnen de leden in verschillende rondes vragen stellen aan de Staatssecretaris. De Staatssecretaris kan worden ondersteund door enkele (maximaal vier) ambtenaren. De procedurevergadering van die dag zal plaatsvinden van 12.00 tot 12.30 uur.
 16. 16

  Verzoek van de commissie voor de Rijksuitgaven inzake Invulling motie-Van Vroonhoven/Vermeer bij de behandeling van de verantwoordingsstukken begrotingsjaar 2023.

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Activiteiten van de commissie

  • za/zo 11/12 mei - 13 mei           Werkbezoek
  • wo 15-05-2024 14.00 - 17.00    Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Defensie
  • do 16-05-2024 10.45 - 11.15    Procedurevergadering
  • wo 22-05-2024 10.00 - 12.00    Briefing Ruimte voor Defensie
  • wo 22-05-2024 13.45 - 14.45    Technische briefing Algemene Rekenkamer inzake Verantwoordingsrapport bij de jaarverslagen Defensie
  • wo 22-05-2024 15.45 - 16.45     Gesprek Deelnemers Dienjaar
  • do 23-05-2024 13.00 - 14.00     Technische briefing Algemene Rekenkamer inzake Vervanging onderzeebootcapaciteit
  • vrij 24-05-2024 10.00 - 16.00    werkbezoek waarborgen benodigde ruimte Defensie
  • ma 27-05-2024 14.00 - 14.45    Gesprek V-100
  • do 30-05-2024 9.30 - 11.30   Vertrouwelijk gesprek met de staatssecreataris van Defensie inzake onderzeeboten
  • do 30-05-2024 12.00 - 12.30     Procedurevergadering (gewijzigd tijdstip i.v.m. gesprek met de staatssecretaris)
  • do 30-05-2024 14.30-18.30       commissiedebat Personeel
  • ma 03-06-2024 13.00 - 18.00    Notaoverleg Vervanging Onderzeeboten capaciteit
  • di 04-06-2024 16.30 - 19.30      Commissiedebat NAVO
  • do 06-06-2024 10.45 - 11.30     Gesprek Middelbare Defensie Vorming
  • wo 12-06-2024 13.00 - 15.00    Commissiedebat MIVD en Cyber Besluit: minister verzoeken tijdig voor het commissiedebat een stand van zaken brief te sturen met daarin een update over de offensieve en defensieve cybercapaciteiten van Defensie, en deze brief agenderen voor het debat. Vóór het commissiedebat een technische briefing organiseren.
  • wo 12-06-2024 15.45 - 17.45  Rondetafelgesprek Knelpunten in de opschaling Defensie-industrie
  • do 13-06-2024 09.30 - 10.30     Gesprek Veteranen ombudsman
  • do 13-06-2024 10.45 - 11.15     Procedurevergadering 
  • do 13-06-2024 14.30 - 18.30     Commissiedebat Materieel Besluit: Indien mogelijk het debat met een uur verlengen en daarbij ook de minister van Defensie uitnodigen zodat het onderwerp opschaling Defensie-industrie behandeld kan worden
  • wo 19-06-2024 14.00 - 18.00    Commissiedebat Ruimte voor Defensie
  • ma 24-06-2024 11.00 - 15.00    Notaoverleg Veteranen
  • wo 26-06-2024 14.00 - 17.00    Masterclass 'Innovatie voor een veilig Nederland' TNO, Marin, NLR
  • do 27-06-2024 10.45 - 11.15     Procedurevergadering
  • za 29-06-2024 09.00 - 15.00     Veteranendag
  • do 05-09-2024 10.45 - 11.15    Procedurevergadering
  • do 05-09-2024 11.15 - 12.00    Gesprek Middelbare Defensievorming
  • ma 09-09-2024 13.00 - 17.00    Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Stoffer over Europese en internationale defensiesamenwerking
  • do 19-09-2024 10.45 - 11.15     Procedurevergadering
  • do 03-10-2024 10.45 - 11.15     Procedurevergadering
  • do 17-10-2024 10.45 - 11.15     Procedurevergadering
  • do 07-11-2024 10.45 - 11.15     Procedurevergadering
  • do 07-11-2024 11.15 - 12.00     Gesprek Middelbare Defensie Vorming
  • do 21-11-2024 10.45 - 11.15     Procedurevergadering
  • do 05-12-2024 10.45 - 11.15     Procedurevergadering
  • do 19-12-2024 10.45 - 11.15     Procedurevergadering
  • meireces 2025                          Werkbezoek Bosnië

  Ongeplande activiteiten van de commissie
  • Technische briefing Noordzee infrastructuur (inplannen na ontvangst voortgangsstrategie ter bescherming Noordzee-infrastructuur) 
  • rondetafelgesprek Knelpunten in de opschaling van de defensie-industrie
  • Initiatiefnota van de leden Boswijk en Tuinman over het structureel verhogen van de Europese munitieproductie
    
  Ongeplande plenaire activiteiten
  • Tweeminutendebat Strategie ter bescherming van Noordzee-infrastructuur (CD 25/5) - (Krul)
  • Dertigledendebat over het bericht dat de samenleving zich moet voorbereiden op onverwachte scenario's - (Dassen)
  • Dertigledendebat EDIS - (Dassen; alleen met minister EZK)