Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

24 februari 2022
10:30 - 11:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Defensie

Bijlagen

Deelnemers

 • J. van Wijngaarden (VVD)
 • D.G. Boswijk (CDA)
 • P.J. Valstar (VVD)
 • A.R. Hammelburg (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-RvW Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Hoofdlijnen beleid Ministerie van Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beantwoording vragen commissie over budgettaire mutaties van de begroting van het Ministerie van Defensie (X) sinds de tweede suppletoire begroting 2021 (Kamerstuk 35925-X-49)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Beantwoording vragen commissie over budgettaire mutaties van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) sinds de tweede suppletoire begroting 2021 (Kamerstuk 35925-K-8)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over het rapport ‘Toegang tot veteranenzorg achter slot en grendel’ van de Veteranen Ombudsman

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  A-brief Army Prepositioned Stocks Eygelshoven (APS-E)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitstel beantwoording vragen commissie over de uitkomsten beleidsdoorlichting Commercial off the shelf/ Military off the shelf (Kamerstuk 31516-34)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Themasessie FMW - Afschrikking in het Nederlands veiligheids- en defensiebeleid

 10. 10

  Aanbod toelichting op proefschrift inzake de behandeling van veteranen

  Onder dit agendapunt is abusievelijk zaak 2022Z03225 geagendeerd.
 11. 11

  Parlementair contactpersoon Defensie

  De commissie neemt er kennis van dat elk departement een parlementair (ambtelijk) contactpersoon heeft, waar zij terecht kan met verzoeken om feitelijke informatie. De commissie kan bij de staf terecht voor de contactgegevens van de parlementair contactpersoon voor de minister en staatssecretaris van Defensie.
 12. 12

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  2022Z02106 Aan staatssecretaris - aanbieding feitelijke vragen “Uitkomsten beleidsdoorlichting
                     Commercial off the shelf/ Military off the shelf”, 04-02-2022, Uitstelbrief 21 februari 2022.
  2022Z01493 Aan minister - reactie op brief inzake Awacs-Problematiek, 27-01-2022
  2022Z00648 Aan minister - reactie op rapport 'Toegang tot veteranenzorg achter slot en grendel'
                     van Veteranenombudsman, 17-01-2022, Uitstelbrief 14 februari 2022.
 13. 13

  Lief- en leedpot

  Besluit: De commissie besluit een lief- en leedpot in te stellen, deelname wordt onder de commissieleden geïnventariseerd.
   
 14. 14

  Werkzaamheden van de commissie

  • 23-02-2022 12.00 - 12.00        Inbreng schriftelijk overleg MIVD
  • 24-02-2022 10.30 - 11.15        Procedurevergadering
  • 24-02-2022 12.00 - 12.00        Inbreng schriftelijk overleg Jaarplan 2022 Kustwacht
  • 24-02-2022 15.00 - 15.00        Inbreng feitelijke vragen brief hoofdlijnen Defensiebeleid
  • 24-25 02 2022                        Interparlementaire Conferentie GBVB-EVDB
  • 09-03-2022 13.00 - 15.00        Rondetafelgesprek Europees Defensiefonds
  • 10-03-2022 10.30 - 11.15        Procedurevergadering
  • 15-03-2022 16.30 - 18.30        Commissiedebat EU Defensieraad 
  • 17-03-2022 13.30 - 17.30        Commissiedebat  hoofdlijnen Defensiebeleid (spreektijd 4 minuten)
  • 24-03-2022 10.30 - 11.15        Procedurevergadering
  • 28-03-2022                          Koninklijke Marechaussee (KMar) en Defensie Materieel Organisatie 
  • 07-04-2022 10.30 - 11.15        Procedurevergadering
  • 21-04-2022 10.30 - 11.15        Procedurevergadering
  • 11-05-2022 10.00 - 12.00        Commissiedebat EU Defensieraad (spreektijd 4 minuten)
  • 12-05-2022 10.30 - 11.15        Procedurevergadering
  • 01-06-2022 13.00 - 14.00        Gesprek Veteranenombudsman jaarverslag 2021
  • 13-05-2022                          Koninklijke Marine en Netherlands Special Operations Command 
  • 09-06-2022 10.30 - 11.15        Procedurevergadering
  • 09-06-2022 11.15 - 12.15        Gesprek Middelbare Defensievorming (MDV)  
  • 20-06-2022 10.00 - 15.00        Notaoverleg veteranen
  • 23-06-2022 10.30 - 11.15        Procedurevergadering
  • 07-07-2022 10.30 - 11.15        Procedurevergadering 

  Ongeplande activiteiten:
  • Commissiedebat voortgang/evaluatie missies
  • Commissiedebat Europees Defensiefonds
  • Commissiedebat Materieel Defensie 
  • Gesprek met de Commissie Langlopende Zaken Defensie
  • Technische briefing strategische autonomie in relatie tot de Nederlandse defensie industrie en de DIS
  • Rondetafelgesprek Veteranen

  Plenaire activiteiten
  • Stand van zaken rondom de evacuatie in Afghanistan (meerderheidsdebat Piri)