Procedurevergadering

Procedurevergadering (gewijzigd aanvangstijdstip)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering (gewijzigd aanvangstijdstip)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering Defensie d.d. 25 juni 2020
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Defensie d.d. 25 juni 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
9
Stand van zaken betreffende de aanvragen op grond van de Wet natuurbescherming ten behoeve van Defensie locaties en militaire activiteiten en een overzicht van alle relevante stukken over de Defensie-aspecten van de luchtruimherziening

Te behandelen:

12
Technische briefing Herwijnen

Details

Besluit: Technische briefing Defensie over onderzoeken TNO en RIVM, piekveldsterkte en onderzoek GGD ALS organiseren, gevolgd door rondetafelgesprek. Voor het rondetafelgesprek zal een inventarisatiemailtje rondgaan.
13
Werkzaamheden van de commissie

Details

25-06-2020 13.45 - 14.15  Procedurevergadering  
25-06-2020 14.30 - 19.30  Algemeen overleg Materieel Defensie (spreektijd 6 minuten) 
zomerreces vanaf 3 juli 2020
18-08-2020 12.00 - 12.00  Inbreng schriftelijk overleg EU Defensieraad
03-09-2020 10.30 - 11.30  (zo mogelijk) Procedurevergadering
03-09-2020 11.30 - 12.30  Gesprek Middelbare Defensie Vorming (MDV) 
04-09-2020 10.00 - 15.30  Werkbezoek Landelijk Tactisch Commando (KMar)  
01-10-2020 11.30 - 12.30  Gesprek NATO Defence College  
09-10-2020 10.00 - 15.30  Werkbezoek Explosieven Opruimingsdienst Defensie  
14-10-2020 15.00 - 17.00  Algemeen overleg NAVO Defensie Ministeriële  
11-11-2020 15.00 - 17.00  Algemeen overleg EU Defensieraad  
12-11-2020 11.30 - 12.30  Gesprek Middelbare Defensie Vorming (MDV) 

Plenaire activiteiten
• Gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (meerderheidsdebat; Karabulut)
• Schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (dertigledendebat; Kerstens)
• Afghaanse tolken (dertigledendebat; Belhaj)
• Incident Uruzgan (meerderheidsdebat; Belhaj)
• Marineterrein Amsterdam (dertigledendebat; Belhaj)
• Veiligheid legeringsgebouwen (dertigledendebat; Karabulut)
Materieel Defensie (VAO; Stoffer)
* Week 2 november plenaire begrotingsbehandeling Defensie

Ongeplande activiteiten:
Algemeen overleg Europees Defensiefonds (spreektijd 4 minuten) 
Hoorzitting/rondetafelgesprek Europees Defensiefonds  
Algemeen overleg Grensverleggende IT (GrIT) en rapport ADBTopconsult (spreektijd 5 minuten) 
Algemeen overleg Kustwacht Caribisch gebied (spreektijd 4 minuten)
Technische briefing Luchtruimherziening (Defensie-aspecten)  
Werkbezoek MIVD   
Algemeen overleg MIVD (spreektijd 4 minuten)  
Gesprek NLDA-IDL, Joint Tertiaire Vorming 
Algemeen overleg Politietrainingsmissie in Kunduz (spreektijd 5 minuten)  
Gesprek Uitwisseling van Belgische en Nederlandse defensiecommissies 
Gesprek Veteranenombudsman 
Algemeen overleg Voortgang/evaluatie missies en operaties
Algemeen overleg Veiligheid Defensie
Technische briefing radarinstallatie Herwijnen


Vaststellen prioritaire commissie-activiteiten:
Per email zal worden geïnventariseerd welke activiteiten de commissie bij voorrang wil organiseren.
14
Rondvraagpunt Karabulut inzake project M-fregatten

Details

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen over de B-brief project ‘Vervanging M-fregatten’ (27 830, nr. 307) vaststellen op 9 juli 2020 te 12.00 uur.