Notaoverleg : Burgerslachtoffers

De vergadering is geweest

8 oktober 2020
15:00 - 18:00 uur
Locatie: K4
Commissie: Defensie
spreektijd van 5 minuten per deelnemende fractie

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A.Th.B. Bijleveld-Schouten
  minister van Defensie

Deelnemers

 • Voorzitter
  A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • A. van den Bosch (VVD)
 • S.R. Fritsma (PVV)
 • M.J.F. van Helvert (CDA)
 • T.J.H. van den Nieuwenhuijzen (GroenLinks)
 • S. Belhaj (D66)
 • S. Karabulut (SP)
 • J.W.M. Kerstens (PvdA)
 • C. Stoffer (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Voorstel procedure informeren Tweede Kamer bij het vermoeden van burgerslachtoffers ten gevolge van Nederlandse wapeninzet in het kader van art. 100 van de Grondwet

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wob-verzoek OM inzake de wapeninzet in Hawija

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voortgang transparantiebeleid burgerslachtoffers

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Vergoeding nabestaande wapeninzet Mosul

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitvoering van de motie van het lid Belhaj over de Onderzoeksraad voor Veiligheid verzoeken onderzoek in te stellen naar de luchtaanval op Hawija (Kamerstuk 27925-714) en stand van zaken vrijwillige vergoedingen wapeninzet Hawija

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data