Rondetafelgesprek : Rondetafelgesprek Chroom 6 Defensie

De vergadering is geweest

23 juni 2021
18:00 - 21:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Defensie
Rondetafel gesprekken Chroom-6
woensdag 23 juni 2021
Achtergrond
Naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Defensie van 31 mei 2021, houdende de aanbieding van en de beleidsreactie op het RIVM-onderzoek naar chroom-6 bij Defensie (Kamerstuk 35 570 X, nr. 92) heeft de vaste commissie voor Defensie besloten tot het organiseren van een serie (rondetafel)gesprekken.
Programma (rondetafel)gesprekken Chroom-6 op 23 juni 2021

Blok 1 (18.00 -19.00 uur) RIVM c.a.
1. RIVM: Monique Berlage en Jean Paul Zock
(nadere toelichting op RIVM-rapport van 18.00-18.15 uur)
2. Taskforce Defensie Chroom 6: Arian Minderhoud en Frouke Monster
(nadere toelichting op werkzaamheden van 18.15-18.25 uur)
Na toelichtingen gelegenheid tot het stellen van vragen door commissieleden.

Blok 2 (19.15 - 20.15 uur) Direct betrokkenen
1. Theo Even (schilder Klu basis Twenthe) (fysiek niet aanwezig, wel een bijdrage geleverd )
2. André Vinke (schilder Klu diverse bases luchtmacht)
3. Kees van Es (monteur marinevliegbasis Valkenburg).
4. Sjaak Heesen (POMS) – ervaringen met eerdere RIVM-rapporten met collectieve regeling en ABP
5. F. Terwee.

Blok 3 (20.30-21.30 uur) Belangenbehartigers
1. Militaire vakbonden: Jean Debie (VBM), Peter Wulms (TWAV - technische
werkgroep arbo en veiligheid)
2. Paritaire commissie: Ruud Vreeman, voorzitter paritaire commissie

Bijlage

Deelnemers

 • J. van Wijngaarden (VVD)
 • S. Belhaj (D66)
 • D.G. Boswijk (CDA)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Beleidsreactie inzake RIVM-onderzoek naar blootstelling aan chroom-6 en arbeidsomstandigheden op defensielocaties

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Position paper

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data