Procedurevergadering : Procedurevergadering (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

20 mei 2021
10:30 - 11:15 uur
Locatie: Vondelingkamer
Commissie: Defensie

Bijlagen

Deelnemers

 • J. van Wijngaarden (VVD)
 • S. Belhaj (D66)
 • D.G. Boswijk (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-RvW Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken Defensie d.d. 6 mei 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Openbaar jaarverslag van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) over het jaar 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitstel toezending beleidsreactie RIVM-onderzoek naar blootstelling aan chroom-6 en arbeidsomstandigheden op Defensielocaties

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Interdepartementaal Beleidsonderzoek Vastgoed

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Onderzoeksrapport over experimentele LIMC

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Literatuuronderzoek van het IRAS omtrent blootstelling aan emissie van burn pits onder militairen en 'Beschouwing aanvullende meldingen – meldpunt burnpit' van het CEAG

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Toestemming voor deelname van de Militaire Inlichtingen- & Veiligheidsdienst en de directeur-generaal van de algemene Inlichtingen- & Veiligheidsdienst over de werkwijzen van de diensten en het toezicht hierop in het kader van de Wiv 2017

 10. 10

  Periodieke update Afghanistan

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Defensie van 28 mei 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Gesprek jaarverslag Veteranenombudsman met de vaste commissie voor Defensie

  Besluit: Gesprek over het Jaarverslag 2020 van de Veteranenombudsman plannen op 16 juni 2021 van 13.00-14.00 uur.
 13. 13

  Verzoek Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden te België, namens Belgische vaste commissie Defensie, om gesprek vaste commissie voor Defensie

 14. 14

  Rapport inzake 'Uit het vizier; Wat gebeurde er met de voorgenomen doelstellingen van 2011 tot bezuinigingen op defensiebegroting'?

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Overzicht brieven bewindspersonen Defensie Verantwoordingsdag

  De op woensdag 19 mei 2021, hieronder genoemde, aan de Kamer toegezonden stukken worden als volgt behandeld:
  1. Voortgangsrapportage missies en operaties: agenderen voor nog te plannen commissiedebat Voortgang/evaluatie missies en operaties 
  2. Inzetbaarheidsrapportage 2020: agenderen voor Wetgevingsoverleg jaarverslag en slotwet Defensie 
  3. Jaarverslag Kustwacht Caribisch Gebied 2020: voor kennisgeving aannemen
  4. Personeelsrapportage 2020: agenderen voor commissiedebat Personeel Defensie
  5. Defensie Projecten Overzicht (DPO) Afwijkingen t.o.v. 2020: agenderen voor Wetgevingsoverleg jaarverslag en slotwet 2020 Defensie
  6. Financiële verantwoording 2020 Voortgang project F35: voor kennisgeving aannemen
  7. Beleidsreactie interne toezichthouders (IVD, IMG, BA, MLA, FG, KMCGS): agenderen voor commissiedebat Veiligheid en Integriteit Defensie
  8. Jaarverslag Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID): agenderen voor commissiedebat Veiligheid en Integriteit Defensie
 16. 16

  Werkzaamheden van de commissie

  • 19-05-2021 11.00 - 13.00             Kennismaking met minister en staatssecretaris van Defensie, inclusief inleiding verantwoording en rapportages (waaronder financiën, inzetbaarheid, gereed stelling, jaarverslag)         
  • 20-05-2021 10.30 - 11.15             Procedurevergadering   
  • 20-05-2021 15.00 - 17.00             Commissiedebat EU Defensieraad         
  • 25-05-2021 16.00 - 18.00             Commissiedebat NAVO Defensie ministeriële   
  • 26-05-2021 13.00 - 14.00             Gesprek met de commissie Borstlap      
  • 27-05-2021 14.00 - 17.00             Masterclass Defensie door HCSS/TNO en Clingendael
  • 31-05-2021 14.00 - 17.00             Technische briefing Personeel (waaronder veiligheid)   
  • 01-06-2021 16.00 - 19.00             Commissiedebat Veiligheid en Integriteit Defensie
  • 02-06-2021 11.00 - 12.00             Gesprek Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht       
  • 03-06-2021 10.30 - 11.15             Procedurevergadering 
  • 07-06-2021 14.00 - 17.00             Introductie Krijgsmacht door Commandant der Strijdkrachten, commandanten van de vier Krijgsmachtdelen en overige operationele commandanten
  • 08-06-2021 16.00 - 19.00             Commissiedebat Dutchbat-III   
  • 09-06-2021 16.15 - 17.45             Technische briefing Algemene Rekenkamer
  • 14-06-2021 14.00 - 17.00             Technische briefing Materieel (waaronder grote projecten, Defensie Materieel Proces), Vastgoed en IT 
  • 16-06-2021 11.00 - 12.00             Technische briefing over het verantwoordingsonderzoek door de Algemene Rekenkamer 
  • 16-06-2021 13.00 - 14.00             Gesprek Veteranenombudsman (o.v.b.)
  • 17-06-2021 10.30 - 11.15             Procedurevergadering 
  • 21-06-2021 14.00 - 17.00             Technische briefing internationale inbedding van de krijgsmacht
  • 22-06-2021 16.00 - 19.00             Notaoverleg Veteranen
  • 23-06-2021 12.30 - 15.30             Commissiedebat Personeel Defensie    
  • 28-06-2021 14.00 - 17.00             Technische briefing innovatie en nieuwe domeinen (cyber, informatie, space) 
  • 29-06-2021 16.30 - 19.30             Wetgevingsoverleg Jaarverslag en slotwet 2020 Defensie           
  • 01-07-2021 10.30 - 11.15             Procedurevergadering 
  • Zomerreces 2021: vrijdag 9 juli t/m maandag 6 september 2021
  • 06-09-2021 09.00 - 17.00             Werkbezoek Koninklijke Marine
  • 08-09-2021 14.00 - 17.00             Masterclass Defensie door HCSS/TNO en Clingendael
  • 09-09-2021 10.30 - 11.15             Procedurevergadering
  • 13-09-2021 09.00 - 17.00             Werkbezoek Koninklijke Landmacht
  • 30-09-2021 10.30 - 11.15             Procedurevergadering
  • 08-10-2021 09.00 - 17.00             Werkbezoek Koninklijke Luchtmacht
  • 14-10-2021 10.30 - 11.15             Procedurevergadering
  • 25-10-2021 09.00 - 17.00             Werkbezoek Koninklijke Marechaussee
  • 28-10-2021 10.30 - 11.15             Procedurevergadering
  • 28-10-2021 11.15 - 12.15             Gesprek met de Joint Tertiaire Vorming (JTV)
  Ongeplande activiteiten:
  • Algemeen overleg  Europees Defensiefonds  
  • Rondetafelgesprek  Europees Defensiefonds    
  • Technische briefing  Luchtruimherziening (Defensie-aspecten)    
  • Gesprek  Uitwisseling van Belgische en Nederlandse defensiecommissies   
  • Commissiedebat Voortgang/evaluatie missies en operaties
  • Commissiedebat Materieel Defensie
  • Commissiedebat MIVD
  Plenaire activiteiten:
  • Gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (meerderheidsdebat; Karabulut)
  • Debat over het bericht dat het leger informatie verzamelt over de Nederlandse samenleving (meerderheidsdebat; Belhaj) 
  • Debat over het rapport van de OVV over het ongeval met de NH90-helikopter op Aruba (meerderheidsdebat; Belhaj)