Procedurevergadering

Extra procedurevergadering commissie Defensie (groslijst controversieel verklaren) (via videoverbinding)

Procedurevergadering: "Extra procedurevergadering commissie Defensie (groslijst controversieel verklaren) (via videoverbinding)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Extra procedurevergadering commissie Defensie (groslijst controversieel verklaren) (via videoverbinding) d.d. 21 januari 2021
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst Extra procedurevergadering commissie Defensie (groslijst controversieel verklaren) d.d. 21 januari 2021

Agendapunten

1
Verlenging van de termijn gedurende welke aanwijzingen krachtens de Luchtvaartwet van militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden en invoering van een jaarlijkse rapportageplicht

Te behandelen:

3
Materieel Defensie

Te behandelen:

8
Grensverleggende IT (GrIT)
17
Stand van zaken betreffende de aanvragen op grond van de Wet natuurbescherming ten behoeve van Defensie locaties en militaire activiteiten en een overzicht van alle relevante stukken over de Defensie-aspecten van de luchtruimherziening

Te behandelen:

18
Reactie op het verzoek van het lid Belhaj, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 april 2019, over Afghaanse tolken die zich in de steek gelaten voelen door Nederland

Te behandelen:

22
Vanwege het restrictief vergaderbeleid van de Tweede Kamer i.v.m. corona besluit de commissie als volgt:

Details

 • 28-01-2021 10.30 - 12.30  Rondetafelgesprek  Europees Defensiefonds (wordt uitgesteld)
 • 03-02-2021 10.15 - 12.15  Algemeen overleg  Europees Defensiefonds (wordt uitgesteld)
 • 04-02-2021 14.00 - 16.00  Algemeen overleg  MIVD (wordt omgezet in een schriftelijk overleg (SO), voorts wordt aan commissie BZK de uitnodiging gedaan om ook AIVD-onderwerpen aan het SO toe te voegen)
23
De commissie besluit de volgende commissieactiviteiten doorgang te laten vinden:

Details

 • 28-01-2021 14.45 - 15.30 Procedurevergadering
 • 02-02-2021 16.30 - 19.30 Algemeen overleg Materieel Defensie (wordt omgezet in een notaoverleg op 3 februari van 10.00-13.00 uur) 
 • 08-02-2021 12.00 - 12.00  Inbreng schriftelijk overleg NAVO Defensie Ministeriële
 • 23-02-2021 12.00 - 12.00  Inbreng schriftelijk overleg EU Defensieraad op 2 en 3 maart 2021
24
De commissie besluit onderstaande ongeplande activiteiten over te laten aan de commissie in nieuwe samenstelling

Details

 • Algemeen overleg - Voortgang/evaluatie missies en operaties 
 • Gesprek - Uitwisseling van Belgische en Nederlandse defensiecommissies
 • Gesprek - Veteranenombudsman
 • Technische briefing - Luchtruimherziening
 • Technische briefing - De Vliehors en vliegbasis Leeuwarden 
 • Werkbezoek - Explosieven Opruimingsdienst Defensie
 • Werkbezoek - MIVD
 • werkbezoek - Schietserie Bergen-Hohne