Procedurevergadering : Extra procedurevergadering commissie Defensie (groslijst controversieel verklaren) (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

21 januari 2021
10:30 - 11:15 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Defensie
Bijgaand treft u aan een zogenoemde groslijst van bij uw commissie aanhangige wetsvoorstellen, notities en brieven van de regering, ten behoeve van het eventueel “controversieel verklaren” van zaken.

De commissie kan namelijk aan de plenaire vergadering voorstellen om een of meer zaken uit deze lijst niet verder te behandelen met het demissionaire kabinet. Over het al dan niet controversieel verklaren van een zaak wordt op basis van een gewone meerderheid beslist. In verband met de coronamaatregelen besluit de commissie zowel in het geval van een fysieke als van een digitale procedurevergadering volgens plenaire verhoudingen: de stemverhouding wordt bepaald door het aantal zetels van de aanwezige fracties. De helft van de zetels + 1 is een meerderheid.

Nadat de commissie heeft bepaald welke zaken volgens haar als controversieel moeten worden aangemerkt, worden deze op een verzamellijst geplaatst die plenair zal worden behandeld.

Het eventueel annuleren of opschorten van geplande commissieactiviteiten behoort tot de competentie van de commissie zelf. Die zullen dus niet op de verzamellijst worden opgenomen.

De zaken die de commissie als niet-controversieel aanmerkt, worden opnieuw geagendeerd voor de eerstkomende procedurevergadering van uw commissie om te besluiten over de verdere behandeling van de betreffende zaken.

Niet-controversieel verklaren betekent niet dat een zaak op korte termijn dient te worden behandeld. Daar is qua vergadertijd vaak niet de ruimte voor. In feite zal in een aanzienlijk aantal gevallen het betreffende dossier (met onderliggende zaken) worden aangehouden tot de nieuwe Kamer.

Bijlagen

Agendapunten

 1. 1

  Verlenging van de termijn gedurende welke aanwijzingen krachtens de Luchtvaartwet van militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden en invoering van een jaarlijkse rapportageplicht

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Personeel Defensie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Materieel Defensie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Notaoverleg Veteranen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  MIVD

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Veiligheid en Integriteit Defensie.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  NAVO

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Kustwacht

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Wob-verzoek inzake transparantie burgerslachtoffers

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op artikel in Trouw over Nederlandse militairen in Uruzgan

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Vrijwillige vergoeding gemeenschap Hawija

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Rapportage internationale militaire samenwerking 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Aankondiging Civielrechtelijke regeling Srebrenica

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Vervanging Onderzeeboten

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Aanvragen natuurvergunning De Vliehors en vliegbasis Leeuwarden

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Stand van zaken betreffende de aanvragen op grond van de Wet natuurbescherming ten behoeve van Defensie locaties en militaire activiteiten en een overzicht van alle relevante stukken over de Defensie-aspecten van de luchtruimherziening

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op het verzoek van het lid Belhaj, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 april 2019, over Afghaanse tolken die zich in de steek gelaten voelen door Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Budget Internationale Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Europees Defensiefonds

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verslag van de videoteleconferentie Raad Buitenlandse Zaken Defensie d.d. 20 november 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Vanwege het restrictief vergaderbeleid van de Tweede Kamer i.v.m. corona besluit de commissie als volgt:

  • 28-01-2021 10.30 - 12.30  Rondetafelgesprek  Europees Defensiefonds (wordt uitgesteld)
  • 03-02-2021 10.15 - 12.15  Algemeen overleg  Europees Defensiefonds (wordt uitgesteld)
  • 04-02-2021 14.00 - 16.00  Algemeen overleg  MIVD (wordt omgezet in een schriftelijk overleg (SO), voorts wordt aan commissie BZK de uitnodiging gedaan om ook AIVD-onderwerpen aan het SO toe te voegen)
 22. 22

  De commissie besluit de volgende commissieactiviteiten doorgang te laten vinden:

  • 28-01-2021 14.45 - 15.30 Procedurevergadering
  • 02-02-2021 16.30 - 19.30 Algemeen overleg Materieel Defensie (wordt omgezet in een notaoverleg op 3 februari van 10.00-13.00 uur) 
  • 08-02-2021 12.00 - 12.00  Inbreng schriftelijk overleg NAVO Defensie Ministeriële
  • 23-02-2021 12.00 - 12.00  Inbreng schriftelijk overleg EU Defensieraad op 2 en 3 maart 2021
 23. 23

  De commissie besluit onderstaande ongeplande activiteiten over te laten aan de commissie in nieuwe samenstelling

  • Algemeen overleg - Voortgang/evaluatie missies en operaties 
  • Gesprek - Uitwisseling van Belgische en Nederlandse defensiecommissies
  • Gesprek - Veteranenombudsman
  • Technische briefing - Luchtruimherziening
  • Technische briefing - De Vliehors en vliegbasis Leeuwarden 
  • Werkbezoek - Explosieven Opruimingsdienst Defensie
  • Werkbezoek - MIVD
  • werkbezoek - Schietserie Bergen-Hohne