Wetgevingsoverleg : Personeel/Materieel Defensie

De vergadering is geweest

30 november 2020
16:30 - 22:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Defensie
Tweede Herziene convocatie i.v.m. wijziging datum, was 23 november
Spreektijden (eerste en tweede termijn gezamenlijk)
VVD 14, PVV 10, CDA 9, D66 9, GroenLinks 7, SP 7, PvdA 6, ChristenUnie 5, PvdD 4, SGP 4, DENK 3, 50PLUS 3, FvD 2, Krol 2, Van Kooten-Arissen 2, Van Haga 2

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A.Th.B. Bijleveld-Schouten
  minister van Defensie
 • B. Visser
  staatssecretaris van Defensie

Deelnemers

 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • S. Belhaj (D66)
 • A. van den Bosch (VVD)
 • S. Karabulut (SP)
 • M.J.F. van Helvert (CDA)
 • J.W.M. Kerstens (PvdA)
 • C. Stoffer (SGP)
 • W.R. van Haga (FVD)
 • S.R. Fritsma (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Defensie Projectenoverzicht 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Personeelsrapportage Defensie 2020 (periode 1 januari tot 1 juli 2020)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Inzetbaarheidsrapportage eerste helft 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken van het project Defensie Operationeel Kleding Systeem (DOKS)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op de brief van de Veteranenombudsman over indexatie Militair Invaliditeitspension (MIP)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Plan van aanpak Energietransitie Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Toezegging uitleg bij de genoemde percentages van de in 2016 door de Europese Commissie uitgevoerde evaluatie van de Europese richtlijn 2009/81/EG

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Afspraken omtrent valutarisico’s op de Defensiebegroting

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Resultaten van de onderzoeksfase (B-fase) van het project ‘Vervanging M-fregatten’

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Opzet en vraagstelling Beleidsdoorlichting 2021 IGO KMar

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Behoeftestelling vervanging Medium Range Air Defence (interceptiecapaciteit)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Project Militair Radarstation Herwijnen: aanvullende informatie omtrent alternatieve locaties, gezondheid en ICNIRP-2020 richtlijnen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Eenentwintigste voortgangsrapportage project Verwerving F-35

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Behoeftestelling Future Littoral All Terrain Mobility Band Vagn (FLATM BV)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Pilot vindbaarheid CW 3.1 Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op het verzoek van het lid Belhaj, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 2 april 2019, over het bericht ‘Fataal eigen vuur onder omstreden commando’ (Telegraaf, 29 maart 2019)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Defensievisie 2035

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Rapport van de Inspectie Veiligheid Defensie: "Onbekend risico. Onderzoek naar het overlijden van een militair in opleiding bij zwemoefeningen 19 oktober 2018"

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Leerpunten eerste fase COVID-19 Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Vervanging capaciteit tactisch luchttransport

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Revitaliseringsplannen voor de Bernhardkazerne in Amersfoort

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Behoeftestelling FOXTROT project Spiral 0 voor 44 Bataljonstaakgroep

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Toezegging over toetsing geweldgebruik door militairen tijdens operaties

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Pilotproject Midlife update CV90 verslaggevingsstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  D-brief resultaten verwervingsvoorbereiding Midlife Update CV90

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Lanceerinstallaties LC-fregatten

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  A-Brief project ‘Vervanging tenten en klimaatbeheersing’

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Uitbreiding bouw en inrichten F135 motorenonderhoudsfaciliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Onderzoeken in het kader van de Rijkscoördinatieregeling voor de radar in Herwijnen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 32. 32

  Stand van zaken chroom-6 Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data