Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Defensie d.d. 23 juni 2022
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie Defensie d.d. 23 juni 2022

Deelnemers


Agendapunten

2
Incidentele suppletoire begroting Defensie

Details

De incidentele suppletoire begroting Defensie, die ziet op een versnelde bestelling van zes F-35 gevechtsvliegtuigen, wordt, indien deze a.s. vrijdag na de Ministerraad aan de Kamer wordt toegezonden, geagendeerd voor een extra procedurevergadering op 28 juni 2022 van 13.45-14.00 uur.
4
Beantwoording vragen commissie (gesteld aan de regering) over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Defensiematerieelbegrotingsfonds (Kamerstuk 36100-K-2)

Te behandelen:

5
Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Defensiematerieelbegrotingsfonds 2021 (Kamerstuk 36100-K-1)

Te behandelen:

8
Beantwoording vragen commissie (gesteld aan de regering) over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Defensie (Kamerstuk 36100-X-2)

Te behandelen:

11
Stafnotitie - stafnotitie 1e suppletoire begroting Defensie en DMF VJN
12
Voornemen tot verlenging van het Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië betreffende een tijdelijke plaatsing van troepen van het Koninkrijk der Nederlanden in Jordanië, Amman, 2 oktober 2014

Te behandelen:

22
Stafnotitie Jaarverslag en slotwet Defensie en DMF
23
Stafnotitie wetenschapstoets Defensienota
24
Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen:

Details

 • 2022Z12139 aan min. Def. Aanbieding verslag houdende een lijst van vragen Wijziging begrotingsstaten Ministerie van Defensie (X) 2022 (wijziging Voorjaarsnota) d.d. 14-06-2022
 • 2022Z02106 aan min. Stas  Aanbieding feitelijke vragen “Uitkomsten beleidsdoorlichting Commercial off the shelf/ Military off the shelf” d.d. 24-2-2022
 • 2022Z12366 aan min. Def. Aanbieding verslag schriftelijk overleg Gevolgen levering militaire goederen voor gereedheid en inzetbaarheid van de krijgsmacht d.d. 16-06-2022
 • 2022Z12948 aan min. Def. Aanbieding verslag schriftelijk overleg Jaarverslag Ministerie van Defensie 2021 d.d. 21 juni 2022
 • 2022Z12949 aan min. Def. Aanbieding inbreng verslag schriftelijk overleg Nederlandse bijdrage aan NAVO Battle Group in Roemenië d.d. 23-06-2022
25
vervanging onderzeebootcapaciteit
26
Werkzaamheden van de commissie

Details

 • za 25-06-2022 09.00 - 23.00 Nederlandse Veteranendag 2022
 • di 28-06-2022 13.15 - 13.30 Petitie Behoud van de militaire Johan Willem Friso Kazerne in Assen (nieuw gepland)
 • wo 29-06-2022 09.15 - 10.00 Strategische procedurevergadering
 • wo 29-06-2022 10.00 - 10.00 Inbreng feitelijke vragen Defensienota 2022 – sterker Nederland, veiliger Europa
 • wo 29-06-2022 13.00 - 17.00 Commissiedebat Materieel Defensie (spreektijd 5 minuten)
 • wo 29-06-2022 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg kabinetsappreciatie EU-voorstel Europese defensie-investeringen (nieuw ingepland)
 • do 30-06-2022 16.30 - 19.30 Commissiedebat Vastgoed Defensie (spreektijd 4 minuten)
 • do 07-07-2022 10.30 - 11.15 Procedurevergadering
 • do 07-07-2022 13.00 - 13.00 Inbreng schriftelijk overleg Rapportage Industrieel Participatie beleid 2019-2020 (nieuw gepland)
Zomerreces 2022: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2022
 • wo 24-08-2022 16.00 - 16.00 Inbreng schriftelijk overleg EU informele Defensieraad van 29-30 augustus
 • di 06-09-2022 16.30 - 17.30 Technische briefing Defensienota 2022 – sterker Nederland, veiliger Europa
 • wo 07-09-2022 10.00 - 11.00 Technische briefing Defensienota 2022-sterker Nederland veiliger Europa met wetenschappers
 • wo 07-09-2022 15.00 - 18.00 Commissiedebat Personeel Defensie (nieuw gepland)
 • ma 12-09-2022 09.00 - 18.00 Werkbezoek Koninklijke Landmacht en Defensie Ondersteuningscommando
 • wo 14-09-2022 16.00 - 19.00 Commissiedebat Defensienota 2022 – sterker Nederland, veiliger Europa (nieuw ingepland) (spreektijd 4 minuten)
 • do 15-09-2022 10.45 - 11.15 Procedurevergadering
 • do 29-09-2022 10.45 - 11.15 Procedurevergadering
 • do 29-9 t/m zat 1-10 werkbezoek Berlijn, deelname inventariseren vóór zomerreces
 • wo 05-10-2022 10.00 - 12.00 Commissiedebat NAVO Defensie Ministeriële d.d. 13-14 oktober 2022 (spreektijd 3 minuten)
 • do 13-10-2022 10.45 - 11.15 Procedurevergadering
Herfstreces 2022: vrijdag 21 oktober t/m maandag 31 oktober 2022
 • do 03-11-2022 10.45 - 11.15 Procedurevergadering
 • do 24-11-2022 10.45 - 11.15 Procedurevergadering
 • do 08-12-2022 10.45 - 11.15 Procedurevergadering
 • vr 09-12-2022 09.00 - 18.00 Werkbezoek Defensie Cyber Commando en Koninklijke Luchtmacht)
 • do 22-12-2022 10.45 - 11.15 Procedurevergadering
Kerstreces 2022: vrijdag 23 december 2022 t/m maandag 16 januari 2023

Ongeplande activiteiten:
 • Commissiedebat Personeel Defensie (tot nu toe geagendeerd 5 brieven) (gepland op 7 september 2022, zie hierboven)
 • Commissiedebat Voortgang/evaluatie missies (tot nu toe geagendeerd 7 brieven) (inplannen voor herfstreces)
 • Commissiedebat Veiligheid en integriteit Defensie (tot nu toe geagendeerd 3 brieven) (inplannen voor herfstreces)
Plenaire activiteiten:
 • Dertigledendebat Europese Defensie n.a.v. voornemen intensievere samenwerking Duitsland-Nederland, aanvrager lid Van Haga d.d. 7 juni 2022