Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Defensie dd 15 januari 2020
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering Defensie dd 15 januari 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Reactie op het verzoek van het lid Karabulut, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 december 2019, over het bericht dat de Tweede Kamer verkeerd is geïnformeerd over de burgerdoden bij de luchtaanval op Hawija omdat CENTCOM wel degelijk een definitief onderzoeksrapport zou hebben opgesteld

Te behandelen:

12
Werkzaamheden van de commissie

Details

15-01-2020 15.15 - 16.00 Procedurevergadering
16-01-2020 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen landelijke bewustwordingscampagne over PTSS (motie Diks en Stoffer)
23-01-2020 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Vervanging onderzeebootcapaciteit
23-01-2020 10.30 - 11.30 Technische briefing NAVO planningsproces 
27-01-2020 10.00 - 15.30 Werkbezoek Robots- en autonome systemen (CLAS) -Oirschot  
(30-01-2020 9.45 - 10.15 uur Procedurevergadering wordt verplaatst naar 29 januari 2020)  
30-01-2020 14.30 - 15.30 Gesprek Instituut Defensie Leergangen (IDL)
04-02-2020 16.30 - 19.30 Algemeen overleg Materieel en Project Verwerving F-35 (spreektijd 5 minuten)  
05-02-2020 15.00 - 17.00 Algemeen overleg NAVO Defensie Ministeriële (spreektijd 4 minuten) 
13-02-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering
17-02-2020 08.15 - 18.45 Werkbezoek Brussel EDIDP/EDF
18-02-3020 17.00 - 17.30 Presentatie en borrel Ministerie van Defensie
Voorjaarsreces 21 februari t/m maandag 2 maart 2020
02-03-2020  t/m wo 04-03-2020 Werkbezoek Interparlementaire Conferentie Europees Buitenlands-, Veiligheids- en Defensiebeleid te Zagreb, Kroatië.
03-03-2020 16.30 - 18.30 Algemeen overleg EU Defensieraad (spreektijd 4 minuten) 
05-03-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering  
19-03-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering  
27-03-2020 10.00 - 15.30 Werkbezoek NAVO-oefening DEFENDER (CLAS)  
02-04-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering 
16-04-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering  
17-04-2020 11.00 - 15.30 Werkbezoek MIVD
Meireces 24 april t/m maandag 11 mei 2020   
27-04-2020 t/m 02-05-2020 Werkbezoek VS 
06-05-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg EU Defensieraad  
14-05-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering  
28-05-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering  
10-06-2020 15.00 - 17.00 Algemeen overleg NAVO Defensie Ministeriële (spreektijd 4 minuten) 
11-06-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering
22-06-2020 13.30 - 17.30 Notaoverleg Veteranen
25-06-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering  
04-09-2020 10.00 - 15.30 Werkbezoek Landelijk Tactisch Commando (KMar)  
09-10-2020 10.00 - 15.30 Werkbezoek Explosieven Opruimingsdienst Defensie  
14-10-2020 15.00 - 17.00 Algemeen overleg NAVO Defensie Ministeriële (spreektijd 4 minuten)

Plenaire activiteiten
• Verhuizing marinierskazerne Doorn (meerderheidsdebat; Diks)
• Gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (meerderheidsdebat; Karabulut)
• Schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (dertigledendebat; Kerstens)
• Afghaanse tolken (dertigledendebat; Belhaj)
• Incident Uruzgan (meerderheidsdebat; Belhaj)
• Marineterrein Amsterdam (dertigledendebat; Belhaj)
• Veiligheid legeringsgebouwen (dertigledendebat; Karabulut)
• (35260 (R2131) Goedkeuring van het op 2 juli 2018 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake de totstandkoming van een raamwerk voor samenwerking op het gebied van defensieaangelegenheden

Ongeplande activiteiten
• Algemeen overleg Europees Defensiefonds
• Hoorzitting/rondetafelgesprek Europees Defensiefonds
• Gesprek Belgische en Nederlandse defensiecommissies
• Algemeen overleg Veiligheid en integriteit
• Algemeen overleg burgerslachtoffers bij Nederlandse luchtaanvallen in de anti-ISIS coalitie
• Algemeen overleg Personeel Defensie
• Algemeen overleg Vervanging onderzeebootcapaciteit (duur 4 uur, waarvan 45 minuten in vertrouwelijkheid)
• Algemeen overleg MIVD
• Algemeen overleg Vastgoed
 
13
Programma werkbezoek Brussel EDIDP/EDF op 17 februari 2020
14
Uitnodiging voor Interparlementaire Conferentie (IPC) over het Gemeenschappelijk Buitenlands, Veiligheids- en Defensiebeleid (GBVB/GVDB), Zagreb 2-4 maart 2020
16
Rondvraagpunt van het lid Belhaj inzake het aanstellen van een financieel rapporteur Jaarverslag 2019

Details

De volgende procedurevergadering stelt de commissie een rapporteur aan.