Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering Defensie dd 20 april 2020
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Defensie dd 20 april 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
5
Beantwoording vragen commissie over het jaarplan 2020 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied (Kamerstuk 35300-X-55)

Te behandelen:

14
Reactie op het verzoek van het lid Belhaj, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 11 februari 2020, over het bericht ‘Defensie had in 2014 al richtlijn voor compensatie burgerslachtoffers Irak’

Te behandelen:

17
Uitstel beantwoording lijst van vragen over onderzoeken in het kader van de Rijkscoördinatieregeling voor de radar in Herwijnen (Kamerstuk 31936-718)

Te behandelen:

18
Uitvoering van de motie van het lid Belhaj over de voor- en nadelen van een alternatieve financiering van een nog te starten materieelproject (Kamerstuk 35300-X-10)

Te behandelen:

22
Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de vaste commissie voor Defensie aan Brussel op 17 februari 2020

Te behandelen:

23
Werkzaamheden van de commissie

Details

06-05-2020 12.00 - 12.00  Inbreng schriftelijk overleg EU Defensieraad
14-05-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering
Hemelvaart 21 mei 22 mei 2020 geen vergadering  
27-05-2020 10.00 - 11.00  Gesprek Veteranenombudsman   
28-05-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
09-06-2020 19.00 - 21.00  Algemeen overleg NAVO Defensie Ministeriële (spreektijd 4 minuten) 
11-06-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
16-06-2020 16.30 - 19.30  Algemeen overleg Personeel (spreektijd 5 minuten) 
22-06-2020 13.30 - 17.30  Notaoverleg Veteranen  
23-06-2020 17.30 - 20.30  Algemeen overleg Veiligheid en Integriteit Defensie (spreektijd 5 minuten)  
25-06-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering
zomerreces 3 juli t/m 31 augustus 2020  
18-08-2020 12.00 - 12.00  Inbreng schriftelijk overleg EU Defensieraad   
03-09-2020 11.30 - 12.30  Gesprek Middelbare Defensie Vorming (MDV) 
04-09-2020 10.00 - 15.30  Werkbezoek Landelijk Tactisch Commando (KMar)  
09-10-2020 10.00 - 15.30  Werkbezoek Explosieven Opruimingsdienst Defensie  
14-10-2020 15.00 - 17.00  Algemeen overleg NAVO Defensie Ministeriële (spreektijd 4 minuten) 
12-11-2020 11.30 - 12.30  Gesprek Middelbare Defensie Vorming (MDV)

Plenaire activiteiten
• Gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (meerderheidsdebat; Karabulut)
• Schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (dertigledendebat; Kerstens)
• Afghaanse tolken (dertigledendebat; Belhaj)
• Incident Uruzgan (meerderheidsdebat; Belhaj)
• Marineterrein Amsterdam (dertigledendebat; Belhaj)
• Veiligheid legeringsgebouwen (dertigledendebat; Karabulut)
• Burgerslachtoffers in Hawija (meerderheidsdebat; Belhaj)

Ongeplande activiteiten
Algemeen overleg Gevolgen COVID-19 voor Defensie (spreektijd 4 minuten)
Algemeen overleg Burgerslachtoffers bij Nederlandse luchtaanvallen in de anti-ISIS coalitie 
Algemeen overleg Europees Defensiefonds (spreektijd 4 minuten)
Hoorzitting / rondetafelgesprek Europees Defensiefonds 
Algemeen overleg Grensverleggende IT (GrIT) en rapport ADBTopconsult (spreektijd 5 minuten)
Algemeen overleg MIVD (spreektijd 4 minuten)
Algemeen overleg Politietrainingsmissie in Kunduz (spreektijd 5 minuten) 
Gesprek Uitwisseling van Belgische en Nederlandse defensiecommissies
Algemeen overleg Vastgoed Defensie (spreektijd 4 minuten)
Algemeen overleg RVU-boetes (spreektijd 4 minuten)
Algemeen overleg Vervanging onderzeebootcapaciteit (spreektijd 6 minuten)
Technische briefing luchtruimherziening (Defensie-aspecten)
Algemeen overleg radar Herwijnen (spreektijd 4 minuten)
Rondetafelgesprek burgerslachtoffers Hawija