E-mailprocedure : EMAILPROCEDURE - verzoek van het lid Belhaj om een commissiedebat op woensdag 2 juni van 10.00-12.00 uur over de Afghaanse tolken

De vergadering is geweest

31 mei 2021
14:00 uur
Commissie: Defensie
Het lid Belhaj stelt voor een commissiedebat over de Afghaanse tolken in te plannen op aanstaande woensdag 2 juni 2021 van 10.00 – 12.00 uur, en het gesprek met de IGK te verplaatsen.
 
Ik verzoek u mij uiterlijk maandag 31 mei  2021 om 14.00 uur te laten weten of u kunt instemmen met het verzoek van het lid Van Wijngaarden. U wordt verzocht te reageren met een “allen beantwoorden” op dit emailbericht. Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst van de emailprocedure*.

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel van het lid Belhaj om een commissiedebat over de Afghaanse tolken in te plannen op aanstaande woensdag 2 juni 2021 van 10.00 – 12.00 uur

    Te behandelen:

    Loading data