Procedurevergadering : Procedurevergadering (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

17 juni 2021
10:30 - 11:15 uur
Locatie: Vondelingkamer
Commissie: Defensie

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • J. van Wijngaarden (VVD)
 • D.G. Boswijk (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-RvW Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reikwijdte taakstelling commissie DiZa en overdracht dossiers

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  brievenlijst

 4. 4

  Toestemming deelname aan een technische briefing over Afghanistan – update veiligheidssituatie en terugtrekking

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Informatie over Afghaanse tolken naar aanleiding van het Commissiedebat op 2 juni 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet Ministerie van Defensie 2020 (Kamerstuk 35830-X)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op de uitvoering van de motie van het lid Nieuwenhuijzen over het intensiveren van de informatie die de Kamer ontvangt over lopende missies (Kamerstuk 35570-X-38)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Pilotproject verslaggevingsstelsel realisatie 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Veteranennota 2020 - 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Defensie 2020 (Kamerstuk 35830-X-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Ministerie van Defensie (Kamerstuk 35830-X-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  A-brief over het project ‘Uitbreiding Role 2’

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Rapport Commissie Onderzoek Regeling Vervroegde Uittreding Militairen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Aanvullende informatie n.a.v. het commissiedebat Afghaanse tolken op 2 juni 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Behoeftestelling Future Littoral All Terrain Mobility Patrouillevoertuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Ministerie van Defensie (Kamerstuk 35830- X-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Werkzaamheden van de commissie

  • 21-06-2021 14.00 - 17.00             Technische briefing internationale inbedding van de krijgsmacht
  • 21-06-2021 17.00 - 18.00             Commissiebriefing Rapporteurs Jaarverslag Defensie 2020 (via videoverbinding)
  • 22-06-2021 16.00 - 19.00             Notaoverleg Veteranen (spreektijden in minuten: VVD 9, D66 7, PVV 6, CDA 5, SP 4, PvdA 4, GroenLinks 3, FvD 3, ChristenUnie 3, Volt 2, JA21 2, SGP 2, DENK 2, Fractie-Den Haan 1, BBB 1, BIJ1 1, eerste en tweede termijn gezamenlijk)
  • 23-06-2021 12.30 - 15.30             Commissiedebat Personeel Defensie    
  • 28-06-2021 14.00 - 17.00             Technische briefing innovatie en nieuwe domeinen (cyber, informatie, space) 
  • 29-06-2021 16.30 - 19.30             Wetgevingsoverleg Jaarverslag en slotwet 2020 Defensie (indicatieve spreektijden in minuten: rapporteurs 6, VVD 9, D66 7, PVV 6, CDA 5, SP 4, PvdA 4, GroenLinks 3, FvD 3, ChristenUnie 3, Volt 2, JA21 2, SGP 2, DENK 2, Fractie-Den Haan 1, BBB 1, BIJ1 1, eerste en tweede termijn gezamenlijk)    
  • 01-07-2021 10.30 - 11.15             Procedurevergadering 
  • 01-07-2021 16.00 - 16.00             Inbreng feitelijke vragen Basisrapportage vervanging onderzeebootcapaciteit
  • 08-07-2021 14.00 - 17.00             Commissiedebat Voortgang/evaluatie missies en operaties (spreektijd 5 minuten)
  Zomerreces 2021: vrijdag 9 juli t/m maandag 6 september 2021
  • 26-08-2021 14.00 - 14.00             Inbreng schriftelijk overleg EU Defensieraad
  • 06-09-2021 09.00 - 17.00             Werkbezoek Koninklijke Marine
  • 08-09-2021 14.00 - 17.00             Masterclass Defensie door HCSS/TNO en Clingendael
  • 09-09-2021 10.30 - 11.15             Procedurevergadering
  • 13-09-2021 09.00 - 17.00             Werkbezoek Koninklijke Landmacht
  • 15-09-2021 10.00 - 13.00             Commissiedebat Materieel Defensie (spreektijd 5 minuten)
  • 30-09-2021 10.30 - 11.15             Procedurevergadering
  • 08-10-2021 09.00 - 17.00             Werkbezoek Koninklijke Luchtmacht
  • 14-10-2021 10.30 - 11.15             Procedurevergadering
  • 25-10-2021 09.00 - 17.00             Werkbezoek Koninklijke Marechaussee
  • 28-10-2021 10.30 - 11.15             Procedurevergadering
  • 28-10-2021 11.15 - 12.15             Gesprek met de Joint Tertiaire Vorming (JTV)
  • 11-11-2021 10.30 - 11.15             Procedurevergadering
  • 25-11-2021 10.30 - 11.15             Procedurevergadering
  • 02-12-2021 10.30 - 11.15             Procedurevergadering
  • 16-12-2021 10.30 - 11.15             Procedurevergadering
  Ongeplande activiteiten:
  • Algemeen overleg Europees Defensiefonds  
  • Rondetafelgesprek Europees Defensiefonds    
  • Technische briefing Luchtruimherziening (Defensie-aspecten)    
  • Gesprek Uitwisseling van Belgische en Nederlandse defensiecommissies   
  • Commissiedebat MIVD (De commissie stemt ermee in dat het Jaarverslag MIVD 2020 ook wordt geagendeerd voor het op 9 juni 2021 geplande commissiedebat IVD van cie BZK)
  • Commissiedebat EU Defensieraad
  • Commissiedebat Veiligheid en Integriteit Defensie
  Plenaire activiteiten:
  • Gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (meerderheidsdebat; Karabulut) 
  • Schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (dertigledendebat; Kerstens)
  • Debat over het rapport van de OVV over het ongeval met de NH90-helikopter op Aruba (meerderheidsdebat; Belhaj)