Procedurevergadering

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering (via videoverbinding)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst Procedurevergadering Defensie d.d. donderdag 17 juli 2021
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering Defensie d.d. donderdag 17 juni 2021

Deelnemers


Agendapunten

3
brievenlijst
6
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet Ministerie van Defensie 2020 (Kamerstuk 35830-X)

Te behandelen:

7
Reactie op de uitvoering van de motie van het lid Nieuwenhuijzen over het intensiveren van de informatie die de Kamer ontvangt over lopende missies (Kamerstuk 35570-X-38)

Te behandelen:

11
Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Ministerie van Defensie (Kamerstuk 35830-X-2)

Te behandelen:

17
Werkzaamheden van de commissie

Details

 • 21-06-2021 14.00 - 17.00             Technische briefing internationale inbedding van de krijgsmacht
 • 21-06-2021 17.00 - 18.00             Commissiebriefing Rapporteurs Jaarverslag Defensie 2020 (via videoverbinding)
 • 22-06-2021 16.00 - 19.00             Notaoverleg Veteranen (spreektijden in minuten: VVD 9, D66 7, PVV 6, CDA 5, SP 4, PvdA 4, GroenLinks 3, FvD 3, ChristenUnie 3, Volt 2, JA21 2, SGP 2, DENK 2, Fractie-Den Haan 1, BBB 1, BIJ1 1, eerste en tweede termijn gezamenlijk)
 • 23-06-2021 12.30 - 15.30             Commissiedebat Personeel Defensie    
 • 28-06-2021 14.00 - 17.00             Technische briefing innovatie en nieuwe domeinen (cyber, informatie, space) 
 • 29-06-2021 16.30 - 19.30             Wetgevingsoverleg Jaarverslag en slotwet 2020 Defensie (indicatieve spreektijden in minuten: rapporteurs 6, VVD 9, D66 7, PVV 6, CDA 5, SP 4, PvdA 4, GroenLinks 3, FvD 3, ChristenUnie 3, Volt 2, JA21 2, SGP 2, DENK 2, Fractie-Den Haan 1, BBB 1, BIJ1 1, eerste en tweede termijn gezamenlijk)    
 • 01-07-2021 10.30 - 11.15             Procedurevergadering 
 • 01-07-2021 16.00 - 16.00             Inbreng feitelijke vragen Basisrapportage vervanging onderzeebootcapaciteit
 • 08-07-2021 14.00 - 17.00             Commissiedebat Voortgang/evaluatie missies en operaties (spreektijd 5 minuten)
Zomerreces 2021: vrijdag 9 juli t/m maandag 6 september 2021
 • 26-08-2021 14.00 - 14.00             Inbreng schriftelijk overleg EU Defensieraad
 • 06-09-2021 09.00 - 17.00             Werkbezoek Koninklijke Marine
 • 08-09-2021 14.00 - 17.00             Masterclass Defensie door HCSS/TNO en Clingendael
 • 09-09-2021 10.30 - 11.15             Procedurevergadering
 • 13-09-2021 09.00 - 17.00             Werkbezoek Koninklijke Landmacht
 • 15-09-2021 10.00 - 13.00             Commissiedebat Materieel Defensie (spreektijd 5 minuten)
 • 30-09-2021 10.30 - 11.15             Procedurevergadering
 • 08-10-2021 09.00 - 17.00             Werkbezoek Koninklijke Luchtmacht
 • 14-10-2021 10.30 - 11.15             Procedurevergadering
 • 25-10-2021 09.00 - 17.00             Werkbezoek Koninklijke Marechaussee
 • 28-10-2021 10.30 - 11.15             Procedurevergadering
 • 28-10-2021 11.15 - 12.15             Gesprek met de Joint Tertiaire Vorming (JTV)
 • 11-11-2021 10.30 - 11.15             Procedurevergadering
 • 25-11-2021 10.30 - 11.15             Procedurevergadering
 • 02-12-2021 10.30 - 11.15             Procedurevergadering
 • 16-12-2021 10.30 - 11.15             Procedurevergadering
Ongeplande activiteiten:
 • Algemeen overleg Europees Defensiefonds  
 • Rondetafelgesprek Europees Defensiefonds    
 • Technische briefing Luchtruimherziening (Defensie-aspecten)    
 • Gesprek Uitwisseling van Belgische en Nederlandse defensiecommissies   
 • Commissiedebat MIVD (De commissie stemt ermee in dat het Jaarverslag MIVD 2020 ook wordt geagendeerd voor het op 9 juni 2021 geplande commissiedebat IVD van cie BZK)
 • Commissiedebat EU Defensieraad
 • Commissiedebat Veiligheid en Integriteit Defensie
Plenaire activiteiten:
 • Gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (meerderheidsdebat; Karabulut) 
 • Schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (dertigledendebat; Kerstens)
 • Debat over het rapport van de OVV over het ongeval met de NH90-helikopter op Aruba (meerderheidsdebat; Belhaj)