Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

24 maart 2022
10:00 - 10:45 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Defensie
Herziene agenda i.v.m.:
Wijziging tijdstip, vervroegd naar 10.00 uur.
Wijziging agendapunt 1
Toevoeging agendapunten 13.14 en 15.

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R. de Roon (PVV)
 • P.J. Valstar (VVD)
 • D.G. Boswijk (CDA)
 • H. Dekker-Abdulaziz (D66)
 • S.R. Fritsma (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-RvW Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken Defensie d.d. 21 maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Stand van zaken over de levering van militaire goederen aan Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beantwoording vragen commissie over ‘Hoofdlijnen beleid Ministerie van Defensie’

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Geannoteerde agenda NAVO-ministers van Defensie (DMM) en Joint Expeditionary Force (JEF) Leaders Meeting

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de vraag van de Veteranenombudsman inzake de zorgen van militairen op de Carib over de vaccinatieverplichting tegen COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Inzet van een Nederlandse Patriot luchtverdedigingseenheid in Slowakije

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie over de brief van R.P. inzake Awacs-problematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Jaarverslag 2021 Inspecteur-generaal der Krijgsmacht (IGK)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op aanvullende vragen uitgangspuntennotitie van het programma Grensverleggende IT (GrIT)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  NAVO inzet Patriot luchtverdedigingseenheid Slowakije

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Fiche: Mededeling Defensiepakket

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Fiche: Mededeling Routekaart kritieke technologieën

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  EU-voorstel: Routekaart voor kritieke technologieën voor veiligheid en defensie (COM/2022/61)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Uitnodiging ambassadeursconferentie 16 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

   
  • 2022Z04770 aan min. Def - Verzoek om reactie op brief inzake commando-overdracht NAVO enhanced ForwardPresence d.d. 10-03-2022 (verzoek ingetrokken)
  • 2022Z03684 aan min. Def- Aanbieding Inbreng schriftelijk overleg Jaarplan MIVD 2022 d.d. 24-02-2022
  • 2022Z03686 aan min. Def- Aanbieding inbreng schriftelijk overleg Jaarplan 2022 Kustwacht 24 februari 2022 d.d. 24-02-2022
  • 2022Z02106 aan stas. Def - Aanbieding feitelijke vragen “Uitkomsten beleidsdoorlichting Commercial off the shelf/ Military off the shelf” d.d. 04-02-2022
  • 2022Z00648 aan min. Def - reactie vragen: Aanbieding rapport 'Toegang tot veteranenzorg achter slot en grendel' van Veteranenombudsman 17-1-2022
  • 2022Z04881 aan Stas Def - reactie m.b.t. personeelstekort bij Defensie d.d 15-03-2022
  • 2022Z04883 aan min. Def - verzoek om reactie op proefschrift 'Nederland en zijn veteranen 1945-2015' d.d. 15-03-2022
 18. 18

  Werkzaamheden van de commissie

  • do 24-03-2022 10.30 - 11.15 Procedurevergadering 
  • ma 28-03-2022 10.00 - 16.00 Werkbezoek Koninklijke Marechaussee (KMar) en Defensie Materieel Organisatie
  • do 07-04-2022 10.30 - 11.15 Procedurevergadering 
  • do 21-04-2022 10.30 - 11.15 Procedurevergadering 
  Meireces 2022: vrijdag 22 april t/m maandag 9 mei 2022
  • do 12-05-2022 10.30 - 11.15 Procedurevergadering
  • vr 13-05-2022 10.00 - 16.00 Werkbezoek Koninklijke Marine en Netherlands Special Operations Command
  • wo 01-06-2022 13.00 - 14.00 Gesprek Veteranenombudsman
  • wo 08-06-2022 10.00 - 12.00 Commissiedebat NAVO Defensie Ministeriële d.d. 16-17 juni 2022 (spreektijd 3 minuten)
  • do 09-06-2022 10.30 - 11.15 Procedurevergadering
  • ma 20-06-2022 10.00 - 15.00 Notaoverleg veteranen
  • do 23-06-2022 10.30 - 11.15 Procedurevergadering 
  • do 07-07-2022 10.30 - 11.15 Procedurevergadering
  Zomerreces 2022: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2022
  • wo 05-10-2022 10.00 - 12.00 Commissiedebat NAVO Defensie Ministeriële d.d. 13-14 oktober 2022 (spreektijd 3 minuten)


  Ongeplande activiteiten:
  • Rondetafelgesprek Veteranen
  • Commissiedebat Materieel Defensie
  • Commissiedebat Personeel Defensie
  • Commissiedebat voortgang/evaluatie missies
  • Commissiedebat Europees Defensiefonds
  • Technische briefing Strategische autonomie in relatie tot de Nederlandse defensie industrie en de DIS
  • Technische briefing Commando-overdracht NAVO enhanced Forward Presence
  • Commissiedebat EU-Defensieraad en de bijdrage van de Europese Commissie aan defensie, te plannen mei 2022 met een duur van 3 uur (spreektijd 4 minuten)
  • Gesprek Inspecteur-generaal der Krijgsmacht (IGK)

  De commissie ziet af van het gesprek met de Commissie Langlopende zaken Defensie

  Plenaire activiteiten
  • Stand van zaken rondom de evacuatie in Afghanistan (meerderheidsdebat Piri)