Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

7 april 2022
10:30 - 11:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Defensie
Tweede herziene agenda i.v.m. toevoeging agendapunt 17
en wijziging voorstel inbrengdatum agendapunt 12

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R. de Roon (PVV)
 • K.P. Piri (PvdA)
 • P.J. Valstar (VVD)
 • S.R. Fritsma (PVV)
 • D.G. Boswijk (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-RvW Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Stand van zaken over de levering van militaire goederen aan Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitstel beantwoording vragen commissie over het jaarplan 2022 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied (Kamerstuk 35925-X-56)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitstel beantwoording vragen commissie over het Jaarplan MIVD 2022 (Kamerstuk 29924-222) en het Openbaar jaarverslag over het jaar 2020 (Kamerstuk 29924-212)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verslag NAVO-ministers van Defensie (DMM) en Joint Expeditionary Force (JEF) Leaders Meeting van 14-16 maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Project 'Nieuwbouw JIVC Den Helder'

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verbetering Legering Defensiebreed fase 2 – 2022-2024

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Project 'Vervanging operationeel cateringsysteem'

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Diversiteit en Inclusiviteit

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag Raad Buitenlandse Zaken van 21 maart 2022 en stand van zaken EU-defensiesamenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voortgangsrapportage vervanging onderzeebootcapaciteit2022

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Behandeling van de jaarverantwoording over 2021 in de commissies

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen:

  • 2022Z05671, aan Stas Def, Behoud van Johan Willem Friso-kazerne in Assen d.d. 24-03-2022
  • 2022Z04881, aan Stas Def, reactie m.b.t. personeelstekort bij Defensie d.d. 15-03-2022
  • 2022Z04883, aan Min Def, verzoek om reactie op proefschrift Nederland en zijn veteranen 1945-2015 d.d. 15-03-2022
  • 2022Z03684, aan Min Def, Aanbieding Inbreng schriftelijk overleg Jaarplan MIVD 2022 23 februari 2022 d.d 24-02-2022
  • 2022Z03686, aan Min Def, Aanbieding inbreng schriftelijk overleg Jaarplan 2022 Kustwacht 24 februari 2022 d.d 24-02-2022
  • 2022Z02106, aan Stas Def, aanbieding feitelijke vragen “Uitkomsten beleidsdoorlichting Commercial off the shelf/ Military off the shelf” d.d. 04-02-2022
  • 2022Z00648, aan Min Def, reactie vragen: Aanbieding rapport 'Toegang tot veteranenzorg achter slot en grendel' van Veteranenombudsman d.d. 17-1-2022
 15. 15

  Verzoek Commissie van Onderzoek Evacuatieoperatie Kaboel om gesprek m.b.t. onderzoeksopdracht d.d. 19 april 2022

 16. 16

  Werkzaamheden van de commissie

  • di 12-04-2022 13.45 - 14.00 Petitie Deplorabele staat van Defensie
  • di 19-04-2022 17.00 - 18.30 Gesprek Commissie Evacuatieoperatie Kaboel (nieuw ingepland)
  • do 21-04-2022 10.30 - 11.15 Procedurevergadering 
  • do 21-04-2022 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Voortgangsrapportage vervanging onderzeebootcapaciteit 2022 (nieuw ingepland)
  Meireces 2022: vrijdag 22 april t/m maandag 9 mei 2022
  • do 12-05-2022 10.30 - 11.15 Procedurevergadering 
  • do 12-05-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Commissiedebat EU Defensieraad (spreektijd 4 minuten)
  • vr 13-05-2022 10.00 - 16.00 Werkbezoek Koninklijke Marine en Netherlands Special Operations Command
  • do 02-06-2022 10.00 - 11.00 Gesprek Inspecteur-generaal der Krijgsmacht (IGK)
  • do 02-06-2022 11.15 - 12.15 uur Gesprek Veteranenombudsman
  • wo 08-06-2022 10.00 - 12.00 Commissiedebat NAVO Defensie Ministeriële d.d. 16-17 juni 2022 (spreektijd 3 minuten)
  • do 09-06-2022 10.30 - 11.15 Procedurevergadering 
  • wo 15-06-2022 10.00 - 12.00 Rondetafelgesprek Veteranen (nieuw ingepland)
  • ma 20-06-2022 10.00 - 15.00 Notaoverleg veteranen
  • di 21-06-2022 16.30 - 19.30 Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2021 Defensie (nieuw ingepland)
  • do 23-06-2022 10.30 - 11.15 Procedurevergadering
  • do 07-07-2022 10.30 - 11.15 Procedurevergadering 
  Zomerreces 2022: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2022
  • wo 05-10-2022 10.00 - 12.00 Commissiedebat NAVO Defensie Ministeriële d.d. 13-14 oktober 2022 (spreektijd 3 minuten)

  Ongeplande activiteiten
  • Commissiedebat Materieel Defensie
  • Commissiedebat Personeel Defensie
  • Commissiedebat voortgang/evaluatie missies
  • Technische briefing Strategische autonomie in relatie tot de Nederlandse defensie industrie en de DIS


  Plenaire activiteiten
  • Tweeminutendebat Hoofdlijnen Defensiebeleid (CD d.d. 17/03)