Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

11 april 2024
10:45 - 11:15 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Defensie

Bijlagen

Deelnemers

 • S.P.A. Erkens (VVD)
 • T. van Oostenbruggen (NSC)
 • G.P. Tuinman (BBB)
 • J.J. van der Werf (D66)
 • J. Nordkamp (GroenLinks-PvdA)
 • I. Kahraman (NSC)
 • J. Pool (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Commissie-regeling van werkzaamheden

  Er zijn geen verzoeken aangemeld.
 2. 2

  Brievenlijst particulieren

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brievenlijst organisaties

 4. 4

  Fiche: Mededeling Europese Defensie-Industrie Strategie en Verordening Europees Defensie-industrie Programma

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op de initiatiefnota van de leden Boswijk en Tuinman over het structureel verhogen van de Europese munitieproductie (Kamerstuk 36494)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken project ‘Defensie Operationeel Kleding Systeem (DOKS)’

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Vierentwintigste voortgangsrapportage project Verwerving F-35

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Vierde voortgangsrapportage GrIT 2023-2

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand van zaken ontwikkelingen veiligheid en integriteit bij Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Dag van de Publieke Dienstverlening

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitvoering van hoorzittingen met kandidaat-bewindspersonen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voorstel lid Tuinman voor een vertrouwelijk gesprek met de staatssecretaris van Defensie over vervanging onderzeebotencapaciteit

  Besluit: Vertrouwelijk gesprek plannen met de staatssecretaris van Defensie over de D-bief onderzeeboten. Op de volgende procedurevergadering agendeert de staf een voorstel inclusief mogelijke datum, duur en vorm van het gesprek.
 13. 13

  Planning procedurevergaderingen in het najaar

  Bsluit: Steeds op een donderdag van 10.45 tot 11.15 uur op de volgende data:
  5 september, 19 september, 3 oktober, 17 oktober, 7 november, 21 november, 5 december, 19 december
 14. 14

  Activiteiten van de commissie

  • do 11-04-2024 10.45 -11.15     Procedurevergadering
  • do 11-04-2024 11.15 -12.00     Strategische procedurevergadering
  • wo 17-04-2024 11.30 - 12.30    Briefing Auditdienst Rijk inzake Vervanging Onderzeeboten
  • wo 17-04-2024 16.30-17.30      Briefing Algemene Rekenkamer
  • do 18-04-2024 10.30 - 11.30     Gesprek Veteraneninstituut
  • do 18-04-2024 14.15 - 17.15     Rondetafelgesprek deel 3 Militaire dreiging in Europa
  • wo 22-04-2024                          Jumbo Raad Buitenlandse Zaken Defensie Voorstel: Commissie BuZa verzoeken de geannoteerde agenda te agenderen voor commissiedebat RBZ van commissie BuZa en de commissie Defensie als volgcommissie uit te nodigen.
  • wo 24-04-2024 10.00 - 13.00    Commissiedebat Veiligheid en integriteit
  • do 25-04-2024 10.45 - 11.15     Procedurevergadering 
  • za/zo 11/12 mei - 13 mei           Werkbezoek NAVO-oefening Steadfast Defender
  • wo 15-05-2024 14.00 - 17.00    Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Defensie
  • do 16-0502024 10.45 - 11.15    Procedurevergadering
  • wo 22-05-2024 10.00 - 12.00    Briefing Ruimte voor Defensie
  • do 30-05-2024 09.30 - 10.30     Briefing Algemene Rekenkamer inzake rapport ARK  onderzeebotencapaciteit (De ARK heeft laten weten dat het rapport niet eerder dan 23 mei opgeleverd kan worden)
  • vrij 24-05-2024 10.00-16.00      Werkbezoek Waarborgen benodigde ruimte Defensie
  • ma 27-05-2024 14.00 - 14.45    Gesprek V-100
  • do 30-05-2024 10.45 - 11.15     Procedurevergadering
  • do 30-05-2024 14.30-18.30       commissiedebat Personeel
  • ma 03-06-2024 13.00 - 18.00    Notaoverleg Vervanging Onderzeeboten capaciteit
  • di 04-06-2024 16.30 - 19.30      Commissiedebat NAVO
  • do 06-06-2024 10.45 - 11.30     Gesprek Middelbare Defensie Vorming
  • wo 12-06-2024 13.00 - 15.00    Commissiedebat MIVD
  • do 13-06-2024 10.45 - 11.15     Procedurevergadering 
  • do 13-06-2024 14.30 - 18.30     Commissiedebat Materieel
  • wo 19-06-2024 14.00 - 18.00    Commissiedebat Ruimte voor Defensie
  • ma 24-06-2024 11.00 - 15.00    Notaoverleg Veteranen
  • wo 26-06-2024 14.00 - 17.00    Masterclass 'Innovatie voor een veilig Nederland' TNO, Marin, NLR
  • do 27-06-2024 10.45 - 11.15     Procedurevergadering
  • za 29-06-2024 11.00 - 15.00     Veteranendag
  • meireces 2025                          Werkbezoek Bosnië
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ongeplande activiteiten van de commissie
  • Technische briefing Noordzee infrastructuur (inplannen na ontvangst voortgangsstrategie ter bescherming Noordzee-infrastructuur) 
  • rondetafelgesprek Knelpunten in de opschaling van de defensie-industrie
  • Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Stoffer over Europese en internationale defensiesamenwerking
  • gesprek met deelnemers aan het Dienjaar
  • Briefing Algemene Rekenkamer over de Verantwoordingsstukken
  • Gesprek Veteranenombudsman
    
  Ongeplande plenaire activiteiten
  • Tweeminutendebat Strategie ter bescherming van Noordzee-infrastructuur (CD 25/5) - (Krul)
  • Dertigledendebat over het bericht dat de samenleving zich moet voorbereiden op onverwachte scenario's - (Dassen)
  • Dertigledendebat EDIS - (Dassen; alleen met minister EZK)