Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering Defensie dd 29 januari 2020
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Defensie dd 29 januari 2020

Deelnemers


Agendapunten

8
Stafnotitie - B-brief Verwerving onderzeebootcapaciteit
9
Werkbezoek aan Verenigde Staten

Details

De commissie stemt in met het voorstel in hoofdlijnen voor het voorgenomen werkbezoek en met toezending hiervan ter besluitvorming aan het Presidium. Deelname aan het voorgenomen werkbezoek wordt per e-mail geïnventariseerd.
10
Uitnodiging voor diner met ambassadeur Hoekstra (VS)

Details

Besluit: De commissie stemt in met inventarisatie van mogelijke data voor een diner met ambassadeur Hoekstra in de eerste helft van april.
 
11
Aanstellen financieel rapporteurs Jaarverslag 2019

Details

De leden Belhaj en Diks hebben zich aangemeld.
12
Voorgenomen werkbezoek Bergen-Hohne (Duitsland)

Details

Het voorgenomen werkbezoek op 13 en 14 maart aan de schietserie in Bergen-Hohne zal waarschijnlijk geen doorgang vinden. Eerst zal gezocht worden naar een alternatieve datum voor het, samen de Duitse vaste commissie voor Defensie te plannen, werkbezoek, bij voorbeeld tijdens de schietserie in juni 2020.
13
Informatieverschaffing door Defensie over eventuele burgerslachtoffers door Nederland bij militaire missies

Details

Er wordt gewerkt aan een gezamenlijk ambtelijk voorstel van het ministerie van Defensie en de staf van de commissie.
14
Werkzaamheden van de commissie

Details

29-01-2020 16.00 - 16.00  Ad-hocbesluitvorming INVENTARISATIE-Deelname bijeenkomst/borrel MvD op 18 februari 2020 
30-01-2020 12.00 - 12.00  Ad-hocbesluitvorming INVENTARISATIE-Inventarisatie voorstellen kennisagenda 2020  
30-01-2020 14.30 - 15.30  Gesprek Instituut Defensie Leergangen (IDL)
03-02-2020 10.00 - 10.00  Ad-hocbesluitvorming INVENTARISATIE - Voorgenomen werkbezoek VS
04-02-2020 16.30 - 19.30  Algemeen overleg Materieel Defensie en Project Verwerving F-35 (spreektijd 5 minuten) 
05-02-2020 15.00 - 17.00  Algemeen overleg NAVO Defensie Ministeriële (spreektijd 4 minuten)  
12-02-2020 12.00 - 12.00  Inbreng feitelijke vragen Jaarplan 2020 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied
13-02-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
17-02-2020 08.00 - 19.00  Werkbezoek Brussel inzake EDIDP/Europees Defensiefonds  
18-02-2020 17.00 - 18.30  Presentatie en borrel Ministerie van Defensie
Voorjaarsreces 21 februari t/m 2 maart 2020
02-03-2020 t/m 04-03-2020 Werkbezoek Interparlementaire Conferentie Europees Buitenlands-, Veiligheids- en Defensiebeleid te Zagreb  
03-03-2020 16.30 - 18.30  Algemeen overleg EU Defensieraad (spreektijd 4 minuten) 
05-03-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
19-03-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
27-03-2020 10.00 - 15.30  Werkbezoek NAVO-oefening DEFENDER (CLAS) (ook deelname van enkele leden van de Eerste Kamer)
02-04-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
16-04-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
17-04-2020 11.00 - 15.30  Werkbezoek MIVD
Meireces 24 april t/m 11 mei 2020  
27-4 t/m 2-5 2020             Voorgenomen werkbezoek VS
06-05-2020 12.00 - 12.00  Inbreng schriftelijk overleg EU Defensieraad
14-05-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering
Hemelvaart 21 mei 2020 en 22 mei 2020 geen vergadering 
28-05-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
10-06-2020 15.00 - 17.00  Algemeen overleg NAVO Defensie Ministeriële (spreektijd 4 minuten) 
11-06-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
22-06-2020 13.30 - 17.30  Notaoverleg Veteranen   
25-06-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering
Zomerreces 3 juli t/m 31 augustus 2020  
04-09-2020 10.00 - 15.30  Werkbezoek Landelijk Tactisch Commando (KMar)  
09-10-2020 10.00 - 15.30  Werkbezoek Explosieven Opruimingsdienst Defensie  
14-10-2020 15.00 - 17.00  Algemeen overleg NAVO Defensie Ministeriële (spreektijd 4 minuten) 

Plenaire activiteiten
• Verhuizing marinierskazerne Doorn (meerderheidsdebat; Diks)
• Gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (meerderheidsdebat; Karabulut)
• Schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (dertigledendebat; Kerstens)
• Afghaanse tolken (dertigledendebat; Belhaj)
• Incident Uruzgan (meerderheidsdebat; Belhaj)
• Marineterrein Amsterdam (dertigledendebat; Belhaj)
• Veiligheid legeringsgebouwen (dertigledendebat; Karabulut)

Ongeplande activiteiten
• Algemeen overleg Burgerslachtoffers bij Nederlandse luchtaanvallen in de anti-ISIS coalitie 
• Algemeen overleg Europees Defensiefonds  
• Hoorzitting/rondetafelgesprek  Europees Defensiefonds  
• Algemeen overleg MIVD  
• Algemeen overleg Personeel  
• Gesprek Uitwisseling van Belgische en Nederlandse defensiecommissies  
• Algemeen overleg Vastgoed Defensie  
• Algemeen overleg Veiligheid en Integriteit Defensie  
• Algemeen overleg Vervanging onderzeebootcapaciteit (duur 4 uur, waarvan 45 minuten vertrouwelijk, tweede of derde week maart)
15
Rondvraagpunt van het lid Van Helvert - werkbezoek van de commissie aan Brightlands

Details

Het lid Van Helvert stelt een voorstel op ter behandeling tijdens de volgende procedurevergadering.