Algemeen overleg : Personeel

De vergadering is geweest

18 juni 2020
13:30 - 18:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Defensie
herziene spreektijd 7 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A.Th.B. Bijleveld-Schouten
  minister van Defensie
 • B. Visser
  staatssecretaris van Defensie

Deelnemers

 • Voorzitter
  A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • A. Bosman (VVD)
 • S. Belhaj (D66)
 • T.J.H. van den Nieuwenhuijzen (GroenLinks)
 • S. Karabulut (SP)
 • H.C.M. Krol (Groep Krol/vKA)
 • J.W.M. Kerstens (PvdA)
 • M.J.F. van Helvert (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Personeelsrapportage 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Inzetbaarheidsrapportage 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voortgang programma Behoud en Werving

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verslag van werkzaamheden van de Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek (RZO) juli 2017 - juli 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Ontwikkelingen op personeelsgebied bij Defensie en reactie op toezeggingen en moties op het gebied van personele integriteit

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Veteranennota 2019-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Jaarverslag Veteranenombudsman 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Veteranen en de rol van gemeenten bij inloophuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand van zaken over draagrecht uniformen veteranen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Veteranenzaken: gesprek BNMO, ISAF-onderzoek, Veteranenombudsman en Invictus Games

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie inzake afschrift brief Veteranenombudsman aan minister van VWS over Militair lnvaliditeitspensioen (MIP)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie over de brief van veteranenombudsman inzake de behandelduur van aanvragen voor militair invaliditeitspensioen (MIP) en verzoeken om herkeuring of voorzieningen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie over een burgerbrief m.b.t. problemen met hulp en communicatie aan veteranen met Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op de gewijzigde motie van de leden Diks en Stoffer over een landelijke bewustwordingscampagne over PTSS

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Beantwoording vragen commissie over een landelijke bewustwordingscampagne over PTSS

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Actualisering gevolgen COVID-19 op uitzendingen en inzet in het buitenland

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Gevolgen COVID-19 (Coronavirus) op uitzendingen en inzet in het buitenland

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Gevolgen COVID-19-uitbraak voor Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Informele videoteleconferentie (VTC) met de EU Ministers van Defensie inzake het COVID-19 virus

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda ingelaste bijeenkomst NAVO-ministers van Defensie op 15 april 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie over welke bewindspersonen verantwoordelijk zijn voor de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Vergelijkend onderzoek naar de verhouding tussen intern Defensieonderzoek en strafrechtelijk onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Werkprogramma 2020 van de Inspectie Veiligheid Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Rapport van de Inspectie Veiligheid Defensie over afzien van gebruik van private schietbaan Markiezaat door defensiepersoneel

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Rapport van de Commissie van Onderzoek (CvO) inzake een verwonding van een militair op de Marinekazerne Suffisant (MKSUF) te Curaçao tijdens een les Militaire Zelfverdediging (MZV) in 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Evaluatierapport Klachtbehandeling bij Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Onderzoek naar de melding van de oud-Defensiefotograaf

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Rapport van de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) over verkeersongeval in oefengebied Bergen-Hohne

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Jaarrapport 2020 Visitatiecommissie Defensie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Jaarverslag Inspecteur Militaire Gezondheidszorg 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Jaarverslag 2019 Inspecteur-generaal der Krijgsmacht

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Jaarverslag Inspectie Veiligheid Defensie 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Jaarverslag Integriteit Defensie 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Stand van zaken chroom-6 bij Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Toezeggingen over chroom-6

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Beleidsreactie RIVM-onderzoeken chroom-6 en CARC Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Beantwoording vragen commissie over de beleidsreactie RIVM-onderzoeken chroom-6 en CARC Defensie (Kamerstuk 35300-X-63)

  Te behandelen:

  Loading data