E-mailprocedure

Voorstel van de leden Belhaj en Karabulut inzake Hawija

E-mailprocedure: "Voorstel van de leden Belhaj en Karabulut inzake Hawija"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure Def van 22 april 2020 - Voorstel van de leden Belhaj en Karabulut inzake Hawija

Agendapunten