Debat geweest
12 december 2019 | 10:30 - 11:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering (verplaatst naar 19 december)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering (verplaatst naar 19 december)"Deze vergadering is geannuleerd

Agendapunten

1
Brievenlijst
4
Reactie op de gewijzigde motie van de leden Diks en Stoffer over een landelijke bewustwordingscampagne over PTSS (Kamerstuk 30139-216)

Te behandelen:

7
Werkzaamheden van de commissie

Details

13-12-2019 12.00 - 14.45 Werkbezoek Baretuitreiking Korps Commandotroepen  
18-12-2019 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Project Verwerving F-35 (spreektijd 5 minuten, stafnotitie is verspreid op 11 oktober 2019)
Kerstreces 20 december t/m maandag 13 januari 2020 
15-01-2020 15.15 - 16.00 Procedurevergadering (nieuwe datum)
16-01-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering (geannuleerd) 
23-01-2020 10.30 - 11.30 Technische briefing NAVO planningsproces 
27-01-2020 10.00 - 15.30 Werkbezoek Robots- en autonome systemen (CLAS) -Oirschot  
30-01-2020 09.45 - 10.15 Procedurevergadering  
30-01-2020 14.30 - 15.30 Gesprek Instituut Defensie Leergangen (IDL)  
06-02-2020 15.00 - 17.00 Algemeen overleg NAVO Defensie Ministeriële (spreektijd 4 minuten) 
13-02-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering
Voorjaarsreces 21 februari t/m maandag 2 maart 2020 
03-03-2020 16.30 - 18.30 Algemeen overleg EU Defensieraad (spreektijd 4 minuten) 
05-03-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering  
19-03-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering  
27-03-2020 10.00 - 15.30 Werkbezoek NAVO-oefening DEFENDER (CLAS)  
02-04-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering 
16-04-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering  
17-04-2020 11.00 - 15.30 Werkbezoek MIVD
Meireces 24 april t/m maandag 11 mei 2020   
06-05-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg EU Defensieraad  
14-05-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering  
28-05-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering  
10-06-2020 15.00 - 17.00 Algemeen overleg NAVO Defensie Ministeriële (spreektijd 4 minuten) 
11-06-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering 
25-06-2020 10.30 - 11.30 Procedurevergadering  
04-09-2020 10.00 - 15.30 Werkbezoek Landelijk Tactisch Commando (KMar)  
09-10-2020 10.00 - 15.30 Werkbezoek Explosieve Opruimingsdienst Defensie  
14-10-2020 15.00 - 17.00 Algemeen overleg NAVO Defensie Ministeriële (spreektijd 4 minuten)

Plenaire activiteiten
• Verhuizing marinierskazerne Doorn (meerderheidsdebat; Diks)
• Gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (meerderheidsdebat; Karabulut)
• Schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (dertigledendebat; Kerstens)
• Afghaanse tolken (dertigledendebat; Belhaj)
• Incident Uruzgan (meerderheidsdebat; Belhaj)
• Mislukte cao-onderhandelingen bij Defensie (dertigledendebat; Jasper van Dijk)
• Marineterrein Amsterdam (dertigledendebat; Belhaj)
• Mishandeling van door Nederland aan Afghanistan overgedragen Afghaanse gevangenen (dertigledendebat; Karabulut)
• Veiligheid legeringsgebouwen (dertigledendebat; Karabulut)
• VAO Personeel (Diks)
• (35260 (R2131) Goedkeuring van het op 2 juli 2018 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake de totstandkoming van een raamwerk voor samenwerking op het gebied van defensieaangelegenheden

Ongeplande activiteiten
• Algemeen overleg Europees Defensiefonds
• Hoorzitting/rondetafelgesprek Europees Defensiefonds
• Werkbezoek Europees Defensiefonds (Brussel)
• Algemeen overleg Materieel Defensie
• Gesprek Belgische en Nederlandse defensiecommissies
• Notaoverleg Veteranen
• Algemeen overleg Veiligheid en integriteit
• Algemeen overleg burgerslachtoffers bij Nederlandse luchtaanvallen in de anti-ISIS coalitie
8
Rondvraagpunt van het lid Diks: organiseren van een hoorzitting met een aantal mensen die in de periode rondom de aanval in Irak op de een of andere manier betrokken was

Te behandelen: