Commissiedebat : Materieel Defensie

De vergadering is geweest

29 juni 2022
13:00 - 17:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Defensie
Tweede herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunten *

Aan het begin van het debat zullen de rapporteurs  vervanging onderzeebootcapaciteit 2022 (de leden Valstar en Stoffer) in totaal 10 minuten krijgen voor een eerste inbreng namens de commissie. 
De staatssecretaris zal hierop meteen antwoorden en daarna krijgen  alle woordvoerders (dus inclusief de leden Valstar en Stoffer) de gelegenheid om hun inbreng te leveren.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C.A. van der Maat
  staatssecretaris van Defensie

Deelnemers

 • P.J. Valstar (VVD)
 • A.R. Hammelburg (D66)
 • K.P. Piri (PvdA)
 • S. Belhaj (D66)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • D.J. Eppink (JA21)
 • C. Stoffer (SGP)
 • S.R. Fritsma (PVV)
 • W.R. van Haga (Groep Van Haga)

Agendapunten

 1. 1

  Ontbinding leverings- en onderhoudscontract project Voertuig 12kN Air Assault (AASLT)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Interim-voorziening 12kN Air Assault en oplossing hoogte-overschrijding Scania Gryphus vrachtwagen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  A-brief project ‘Joint Electronic Attack’

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  A-brief project Midlife Update NH90 helikopter

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voortgangsrapportage vervanging onderzeebootcapaciteit 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Onderzoeksfase (B-fase) van het project ‘ESSM Block 2 Verwerving en Integratie’

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Locatiekeuze nieuw radarstation

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Defensie Projectenoverzicht afwijkingsrapportage

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Financiële verantwoording 2021 project Verwerving F-35

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Accountantsrapport bij de eerste voortgangsrapportage programma vervanging onderzeebootcapaciteit

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie rapport Auditdienst Rijk bij eerste voortgangsrapportage programma vervanging onderzeebootcapaciteit

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  A-brief project ‘Instandhouding Zr.Ms. Karel Doorman (JSS)’

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voortgang van de uitvoering van de motie van het lid Valstar c.s. over pilots voor het versneld overgaan tot aanschaf van materieel (Kamerstuk 35925-X-70)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Project ‘Vervanging hulpvaartuigen’

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  B-brief project ‘Vervanging capaciteit tactisch luchttransport’

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Project ‘Vervanging Medium Range Air Defence (interceptiecapaciteit)’

  Te behandelen:

  Loading data