Procedurevergadering

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering (via videoverbinding)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Defensie d.d. 15 oktober 2020
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering d.d. 15 oktober 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Uitvoering van de motie van het lid Belhaj over de Onderzoeksraad voor Veiligheid verzoeken onderzoek in te stellen naar de luchtaanval op Hawija (Kamerstuk 27925-714) en stand van zaken vrijwillige vergoedingen wapeninzet Hawija

Te behandelen:

12
Schematisch overzicht procedure tot informeren van de Tweede Kamer bij het vermoeden van burgerslachtoffers ten gevolge van Nederlandse wapeninzet in het kader van art. 100 van de Grondwet

Te behandelen:

15
Nog te ontvangen antwoorden op feitelijke vragen

Details

Voorstel: Agenderen voor wetgevingsoverleg Personeel/Materieel Defensie.
Noot: Het betreft de nog te ontvangen antwoorden op feitelijke vragen over Onderzoeken in het kader van de Rijkscoördinatieregeling voor de radar in Herwijnen.
20
23
Planning werkbezoeken

Details

Besluit: De tot het einde van het jaar geplande werkbezoeken (Schietserie dd 7-9 november en werkbezoek MIVD dd 27 november) worden opgeschort tot nader order i.v.m. de Covid-19 situatie.
25
Stafnotitie - Defensiebegroting 2021
27
Werkzaamheden van de commissie

Details

Herfstreces 2020: 16 oktober t/m 26 oktober 2020
 • 26-10-2020 13.00 - 19.00  Wetgevingsoverleg  Personeel/Materieel Defensie (wordt verplaatst naar 23 november) 
 • 29-10-2020 14.15 - 15.00  Procedurevergadering    
 • 07-11 t/m ma 09-11  Werkbezoek  Schietserie Bergen-Hohne     
 • 12-11-2020 10.30 - 11.15  Procedurevergadering   
 • 17-11-2020 18.00 - 20.00  Algemeen overleg  EU Defensieraad (omzetten in een schriftelijk overleg)
 • 23-11-2020 16.30 - 22.30  Wetgevingsoverleg Personeel/Materieel Defensie    
 • 25-11-2020 15.00 - 17.00  Algemeen overleg  Kustwacht Caribisch gebied (omzetten in een schriftelijk overleg)   
 • 26-11-2020 14.15 - 15.00  Procedurevergadering   
 • 10-12-2020 10.30 - 11.15  Procedurevergadering   
 • 10-12-2020 13.00 - 15.00  Algemeen overleg  Grensverleggende IT (GrIT) en rapport ADBTopconsult (spreektijd 4 minuten)    
Kerstreces 2020: 18 december 2020 t/m 11 januari 2021
 • 21-01-2021 10.30 - 11.15  Procedurevergadering   
 • 04-02-2021 10.30 - 11.15  Procedurevergadering

Plenaire activiteiten:
 • Gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (meerderheidsdebat; Karabulut)
 • Schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (dertigledendebat; Kerstens)
 • Materieel Defensie (VAO; Stoffer)
 • Eerste week december plenaire begrotingsbehandeling Defensie


Ongeplande activiteiten: 
 • Algemeen overleg  Europees Defensiefonds   
 • Rondetafelgesprek  Europees Defensiefonds   
 • Werkbezoek  Explosieven Opruimingsdienst Defensie    
 • Technische briefing  Luchtruimherziening (Defensie-aspecten)  
 • Werkbezoek  MIVD (27 november 2020, zie agendapunt 9)
 • Algemeen overleg  MIVD    
 • Technische briefing  NH90
 • Gesprek  Uitwisseling van Belgische en Nederlandse defensiecommissies   
 • Gesprek  Veteranenombudsman