Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

9 juni 2022
10:30 - 11:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Defensie
Herziene agenda i.v.m. toevoeging agendapunten 13, 32 en 33
wijziging voorstel agendapunten 30 en 36

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R. de Roon (PVV)
 • P.J. Valstar (VVD)
 • S. Belhaj (D66)
 • D.G. Boswijk (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-RvW Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Slotwet Defensiematerieelbegrotingsfonds 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Slotwet Ministerie van Defensie 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Jaarverslag Defensiematerieelbegrotingsfonds 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Jaarverslag Ministerie van Defensie 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Personeelsrapportage 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Inzetbaarheidsrapportage 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Defensiematerieelbegrotingsfonds

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Geannoteerde Agenda van de NAVO Defensie Ministeriele van 16 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Update levering militaire goederen Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Accountantsrapport bij de eerste voortgangsrapportage programma vervanging onderzeebootcapaciteit

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Uitstel toezending reactie op de brief van de Veteranenombudsman over de indexatie van het militair invaliditeitspensioen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Jaarverslag 2021 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Jaarbericht en jaarverslagen toezichthouders van Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Financiële verantwoording 2021 project Verwerving F-35

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Jaarlijkse voortgangsrapportage kleine missiebijdragen 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Defensie Projectenoverzicht afwijkingsrapportage

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voortgangsrapportage Nederlandse bijdrage aan de vooruitgeschoven NAVO-aanwezigheid in Litouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Jaarverslag Integriteit Defensie 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Afschrift van de reactie aan de Veteranenombudsman over noodopvang voor veteranen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Rapport Inspectie Veiligheid Defensie ‘Ontploffen bodem Zodiac verkenningsboot. Onderzoek naar voorval met Zodiac verkenningsboot, Raamsdonk 10 november 2020’

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Beantwoording vragen commissie over de voortgangsrapportage vervanging onderzeebootcapaciteit 2022 (Kamerstuk 34225-35)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Voortgangsrapportage over de Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Gevolgen levering militaire goederen voor gereedheid en inzetbaarheid van de krijgsmacht

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Defensienota 2022 – sterker Nederland, veiliger Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Project ‘Nieuwbouw componentenonderhoud Vliegbasis Volkel’

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Beantwoording vragen commissie over onderzoeksfase (B-fase) van het project ‘ESSM Block 2 Verwerving en Integratie’ (Kamerstuk 27830-355)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Locatiekeuze nieuw radarstation

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Brief van de voorzitter van de commissie KR bij de brief Stand van zaken uitvoering kabinetsreactie Raad van State/IBO KR

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 35. 35

  Overzichten met titels van de door de Auditdienst Rijk uitgebrachte rapporten over het tweede halfjaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 36. 36

  Behandelvoorstel Analyse lacunes Europese defensie-investeringen

 37. 37

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen:

  • 2022Z10151 Aan min. Def. Aanbieding feitelijke vragen over Stappenplan inzake burgerslachtoffers bij inzet in het kader van artikel 100 van de Grondwet d.d. 23-05-2022
  • 2022Z07002 Aan min. Def. Reactie op afschrift brief Veteranenombudsman m.b.t. vervolgadvies Militair lnvaliditeitspensioen (MIP) d.d. 7 april 2022
  • 2022Z02106 Aan stas.Def. aanbieding feitelijke vragen “Uitkomsten beleidsdoorlichting Commercial off the shelf/ Military off the shelf” uiterlijk 24 februari d.d. 04-02-2022
 38. 38

  Verzoek Deutscher Bundestag om gesprek met vaste commissie van Defensie

 39. 39

  planning procedurevergaderingen tot aan het kerstreces:

  • Donderdag 15 september
  • Donderdag 29 september
  • Donderdag 13 oktober 
  Herfstreces 2022: vrijdag 21 oktober t/m maandag 31 oktober 2022
  • Donderdag 3 november
  • Donderdag 24 november
  • Donderdag 8 december
  • Donderdag 22 december
  Kerstreces 2022: vrijdag 23 december 2022 t/m maandag 16 januari 2023

  Na het zomerreces vinden de procedurevergaderingen in beginsel plaats van 10.45 tot 11.15 uur
 40. 40

  Werkzaamheden van de commissie

  • di 14-06-2022 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging begrotingsstaat Defensiematerieelbegrotingsfonds 2022 (Voorjaarsnota)
  • di 14-06-2022 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging begrotingsstaten Ministerie van Defensie (X) 2022 (wijziging Voorjaarsnota)
  • wo 15-06-2022 10.00 - 12.00 Rondetafelgesprek Veteranen
  • do 16-06-2022 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Gevolgen levering militaire goederen voor gereedheid en inzetbaarheid van de krijgsmacht (nieuw ingepland)
  • ma 20-06-2022 10.00 - 15.00 Notaoverleg veteranen
  • di 21-06-2022 16.30 - 19.30 Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2021 Defensie, het lid Boswijk heeft een email-procedure gestart om het wetgevingsoverleg om te zetten in een schriftelijk overleg
  • do 23-06-2022 09.30 - 10.00 Procedurevergadering (let op tijdstip gewijzigd)
  • do 23-06-2022 10.30 - 11.30 Technische briefing Locatiekeuze nieuw radarstation (nieuw ingepland)
  • do 23-06-2022 10.00 - 12.30 Commissiedebat Nederlandse bijdrage aan NAVO Battle Group in Roemenië, wordt omgezet in een schriftelijk overleg 
  • za 25-06-2022 09.00 - 23.00 Werkbezoek Nederlandse Veteranendag 2022
  • wo 29-06-2022 09.15 - 10.00 Strategische procedurevergadering
  • wo 29-06-2022 13.00 - 17.00 Commissiedebat Materieel Defensie (spreektijd 5 minuten)
  • do 30-06-2022 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg kabinetsappreciatie EU-voorstel Europese defensie-investeringen (nieuw ingepland)
  • do 30-06-2022 16.30 - 19.30 Commissiedebat Vastgoed Defensie (spreektijd 4 minuten)
  • do 07-07-2022 10.30 - 11.15 Procedurevergadering
  Zomerreces 2022: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2022
   
  • di 06-09-2022 16.30 - 17.30 Technische briefing Defensienota 2022 – sterker Nederland, veiliger Europa (nieuw ingepland)
  • wo 14-09-2022 16.00 - 19.00 Commissiedebat Defensienota (nieuw ingepland)
  • ?ma 12-09-2022 09.00 - 18.00 Werkbezoek Koninklijke Landmacht en Defensie Ondersteuningscommando
  • wo 05-10-2022 10.00 - 12.00 Commissiedebat NAVO Defensie Ministeriële d.d. 13-14 oktober 2022 (spreektijd 3 minuten)
  Herfstreces 2022: vrijdag 21 oktober t/m maandag 31 oktober 2022
  • vr 09-12-2022 09.00 - 18.00 Werkbezoek Defensie Cyber Commando en Koninklijke Luchtmacht
  Ongeplande activiteiten:
  • Commissiedebat Personeel Defensie (tot nu geagendeerd 5 brieven)
  • Commissiedebat voortgang/evaluatie missies (tot nu toe geagendeerd 7 brieven)
  • Commissiedebat Veiligheid en integriteit Defensie (tot nu toe geagendeerd 3 brieven)
  Plenaire activiteiten:
  Dertigledendebat Europese Defensie n.a.v. voornemen intensievere samenwerking Duitsland-Nederland, aanvrager lid Van Haga d.d. 7 juni 2022
Naar boven