Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

28 maart 2024
10:45 - 11:15 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Defensie

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R. de Roon (PVV)
 • T. van Oostenbruggen (NSC)
 • S.P.A. Erkens (VVD)
 • U. Ellian (VVD)
 • C. Stoffer (SGP)
 • J. Pool (PVV)
 • D.H. Hirsch (GroenLinks-PvdA)
 • C.C.J. Veldkamp (NSC)
 • J. Nordkamp (GroenLinks-PvdA)
 • D.G. Boswijk (CDA)
 • J. Thijssen (GroenLinks-PvdA)
 • A. Podt (D66)
 • G.P. Tuinman (BBB)
 • P. Bamenga (D66)
 • A. Kisteman (VVD)
 • R.J. White (GroenLinks-PvdA)
 • L.A.J.M. Dassen (Volt)
 • C. Martens-America (VVD)
 • O.C. (Olger) van Dijk (NSC)

Agendapunten

 1. 1

  Commissie-regeling van werkzaamheden

  Punten voor de commissie-regeling van werkzaamheden kunnen tot de dag voorafgaand aan de procedurevergadering tot 16.00 uur worden aangeleverd.

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst particulieren

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brievenlijst organisaties

 4. 4

  Reactie op het bericht in Telegraaf van 28 februari 2024 het bericht ‘Scheepsbouwer Damen dreigt megaorder onderzeeboten te missen: ’Franse lobby is ijzersterk'

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Jaarrapportage van de Inspecteur-generaal der Krijgsmacht (IGK) over 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken Nationaal Programma Ruimte voor Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op de gewijzigde motie van de leden Boswijk en Diederik van Dijk over de Kamer uiterlijk 1 juli informeren over de behoeftestelling voor de oprichting van een tankbataljon (Kamerstuk 36410-X-76)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie over de brief inzake uitvoeren onderzoek pensioen nabestaanden van verzetsmilitairen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitstel kabinetsreactie op de initiatiefnota van de leden Boswijk en Tuinman over het structureel verhogen van de Europese munitieproductie (Kamerstuk 36494)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitkomst verwervingsvoorbereidingsfase vervanging onderzeebootcapaciteit

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Antwoorden op vragen commissie over ontplooiing Nederlands fregat naar de Golfregio en Indo-Pacific (Kamerstuk 29521-468)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Woo-besluit beleid, maatregelen en handelingen met betrekking tot het verstrekken van Draaginsignes Gewonden aan Afghaanse tolken

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Woo-besluit inzake het voorgenomen militair radarstation in Herwijnen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitstel toezending actieplan voor de implementatie van de Noordzeestrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Uitstel toezending reactie op de motie van het lid Nordkamp c.s. over het in kaart brengen van het aandeel van in NAVO-landen geproduceerde defensieproducten dat naar buiten de NAVO weglekt (Kamerstuk 36410-X-47)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Geselecteerde beleidsthema's voor de V-100 in 2024 en verzoek om deelname door leden van vaste commissies

  Het door de commissie voor Defensie aangedragen thema ´Kansen voor het Nederlands bedrijfsleven op de defensiemarkt´ is geselecteerd als een van de beleidsthema´s voor de V-100 op 27 mei.

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Advies van de commissie Rijksuitgaven voor de behandeling van de verantwoordingsstukken over 2023 in de vaste commissies

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Brief van voorzitter commissie Koninkrijksrelaties - Belang dossier Kustwacht Caribisch gebied

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Door de Auditdienst Rijk uitgebrachte rapporten over het tweede halfjaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Aanbod TNO, MARIN en NLR voor masterclass 'Innovatie voor een veilig Nederland'

 21. 21

  Activiteiten van de commissie

  • do 28-03-2024 11.15 - 12.00    Gesprek Middelbare Defensie Vorming
  • wo 03-04-2024 10.00 - 11.30   briefing A-brieven A-brieven Verwerving Amfibische transportschepen, vervanging LC-fregatten en bewapening maritieme lucht- en raketverdediging
  • do 04-04-2024 10.00 - 12.30    Rondetafelgesprek deel 2 Militaire dreiging Europa (gewijzigde eindtijd)
  • wo 10-04-2024 12.00 - 12.00    Inbreng feitelijke vragen A-brief projecten ‘Vervanging LC-fregatten’ en ‘Bewapening maritieme lucht- en raketverdediging’
  • wo 10-04-2024 14.00 - 14.00    Inbreng feitelijke vragen A-brief project ‘Verwerving Amfibische Transportschepen’
  • do 11-04-2024 10.45 - 11.15     Procedurevergadering 
  • do 11-04-2024 11.15 - 12.00     Strategische procedurevergadering
  • wo 17-04-2024 16.30-17.30      Briefing Algemene Rekenkamer
  • do 18-04-2024 10.30 - 11.30     Gesprek Veteraneninstituut
  • do 18-04-2024 14.15 - 17.15     Rondetafelgesprek deel 3 Militaire dreiging in Europa
  • wo 24-04-2024 10.00 - 13.00    Commissiedebat Veiligheid en integriteit
  • do 25-04-2024 10.45 - 11.15     Procedurevergadering 
  • do 16-05-2024 10.45 - 11.15     Procedurevergadering 
  • wo 15-05-2024 14.00 - 17.00    Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Defensie 
  • vrij 24-05-2024 10.00-16.00      Werkbezoek Waarborgen benodigde ruimte Defensie
  • ma 27-05-2024 14.00 - 14.45    Gesprek V-100
  • do 30-05-2024 10.45 - 11.15     Procedurevergadering
  • do 30-05-2024 14.30-18.30       commissiedebat Personeel
  • ma 03-06-2024 13.00 - 18.00    Notaoverleg Vervanging Onderzeeboten capaciteit
  • di 04-06-2024 16.30 - 19.30      Commissiedebat NAVO
  • do 06-06-2024 10.45 - 11.30     Gesprek Middelbare Defensie Vorming
  • wo 12-06-2024 15.00-17.00       Briefing Reikwijdte en Detailniveau Nationaal Programma Ruimte voor Defensie (wordt vervroegd)
  • do 13-06-2024 10.45 - 11.15     Procedurevergadering 
  • do 13-06-2024 14.30 - 18.30     Commissiedebat Materieel
  • wo 19-06-2024 14.00 - 18.00 Commissiedebat Ruimte voor Defensie
  • ma 24-06-2024 11.00 - 15.00    Notaoverleg Veteranen
  • do 27-06-2024 10.45 - 11.15     Procedurevergadering
  • za 29-06-2024 11.00 - 15.00     Veteranendag
  • meireces 2025                          Werkbezoek Bosnië

  Ongeplande activiteiten van de commissie
  • Technische briefing Noordzee infrastructuur (inplannen na ontvangst voortgangsstrategie ter bescherming Noordzee-infrastructuur) (Zie agendapunt 14)
  • Commissiedebat MIVD (inplannen na ontvangst jaarverslag)
  • rondetafelgesprek Knelpunten in de opschaling van de defensie-industrie
  • Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Stoffer over Europese en internationale defensiesamenwerking
  Ongeplande plenaire activiteiten
  • Tweeminutendebat Strategie ter bescherming van Noordzee-infrastructuur (CD 25/5) - (Krul)
  • Dertigledendebat over het bericht dat de samenleving zich moet voorbereiden op onverwachte scenario's - (Dassen)
  • Dertigledendebat EDIS - (Dassen; alleen met minister EZK)
 22. 22

  Gesprek Veteranen ombudsman over jaarverslag.

  Op woensdag 22 mei wordt het jaarverslag van de Nationale ombudsman/Kinderombudsman/Veteranenombudsman door Reinier van Zutphen aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer. 
  Besluit: gesprek inplannen eind mei/begin juni.