Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

12 oktober 2023
10:45 - 11:15 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Defensie

Bijlagen

Deelnemers

 • P.J. Valstar (VVD)
 • H.M. Krul (CDA)
 • A.R. Hammelburg (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Commissie-regeling van werkzaamheden

  Er zijn geen punten aangemeld.
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Geannoteerde agenda bijeenkomst NAVO-ministers van Defensie op 11 en 12 oktober 2023 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitstel aanlevering Beleidsdoorlichting Militaire Gezondheidzorg 2011-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Stand van zaken maatregelen ‘Behouden, binden, inspireren’

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Derde Voortgangsrapportage GrIT 2023-1 en BIT-toets 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  36435-K Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota) (Kamerstuk 36435-X)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voornemen tot het sluiten van een verlengingsverdrag Overeenkomst inzake de rechtspositie van de strijdkrachten voor militair personeel en troepenuitrusting tussen de Staat Qatar en het Koninkrijk der Nederlanden, Doha, 16 december 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgang actieplan missie-archieven Afghanistan: afronding zoekslag naar vermeende rapport en onderzoek naar melding

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2024 van het Ministerie van Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Dag van de Publieke Dienstverlening 2023 en 2024

 13. 13

  Afschrift brief Veteranenombudsman aan minister van Defensie m.b.t. vergoeding zorgkosten postactieve veteranen

 14. 14

  Procedurevergaderingen tot zomerreces 2024

  Besluit: De procedurevergaderingen worden vanaf januari 2024 tot aan het zomerreces gepland op een donderdag van 10.45 tot 11.15 uur op de volgende data:
  18 januari, 1 februari*, 15 februari, 29 februari, 14 maart, 28 maart, 11 april, 25 april, 16 mei, 30 mei, 13 juni, 27 juni.

  *De procedurevergadering van 1 februari wordt ingepland van 9.30 - 10.00 uur i.v.m. de ambassadeursconferentie.
 15. 15

  Activiteiten van de commissie

  • do 26-10-2023 10.45 - 11.15 Procedurevergadering
  • vr 03-11-2023 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken Defensie (commissiedebat omgezet in een schriftelijk overleg)
  • ma 11-12-2023 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
  • ma 11-12-2023 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Defensie voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
  • di 19-12-2023 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Stand van Defensie najaar 2023
  • di 19-12-2023 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Vaststelling van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2024     
  • di 19-12-2023 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Defensie Projectenoverzicht 2023
  • di 19-12-2023 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2024
  • do 21-12-2023 10.45 - 11.15 Procedurevergadering 
  • week van 6 februari 2024: Begrotingsbehandeling Defensie

  Ongeplande activiteiten van de commissie
  • Rondetafelgesprek Defensie Strategie Data Science en AI 
  • Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Stoffer over Europese en internationale defensiesamenwerking 
  • Commissiedebat Voortgang en evaluatie missies (incl. voorafgaande technische briefing) 
  • Technische briefing Noordzee infrastructuur  Besluit: De minister van Infrastructuur en Waterstaat een rappelbrief sturen met het verzoek het toegezegde actieplan voor de implementatie van de Noordzeestrategie op zo kort mogelijke termijn aan de Kamer te zenden.