Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

21 april 2022
10:30 - 11:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Defensie
Tweede herziene agenda i.v.m. toevoeging agenpunten 14 en 16

Bijlagen

Deelnemers

 • D.G. Boswijk (CDA)
 • Voorzitter
  R. de Roon (PVV)
 • P.J. Valstar (VVD)
 • A.R. Hammelburg (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-RvW Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brief van de werkgroep versterking functies Tweede Kamer bij haar rapport "Versterking functies Tweede Kamer. Meer dan de som der delen"

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  Voortgangsrapportage vervanging onderzeebootcapaciteit2022

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Eindrapport Commissie Schrijnende Gevallen AOW-gat Militairen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Baanrenovatie Vliegbasis Leeuwarden

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Stappenplan inzake burgerslachtoffers bij inzet in het kader van artikel 100 van de Grondwet

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie inzake proefschrift 'Nederland en zijn veteranen 1945-2015'

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  A-brief project ‘Joint Electronic Attack’

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over het behoud van de Johan Willem Friso-kazerne

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  A-brief project Midlife Update NH90 helikopter

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Onderhoud MIVD-gebouw Frederikkazerne

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Technische briefing actuele veiligheidssituatie in en rond Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Nederlandse bijdrage aan NAVO Battle Group in Roemenië

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Update levering militaire goederen Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Update levering militaire goederen Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Uitnodiging Dag van de van de Publieke Dienstverlening d.d. 23 juni 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Openstaande commissieverzoeken:

  • 2022Z07002 aan min. Def.- Reactie op afschrift brief Veteranenombudsman m.b.t. vervolgadvies Militair lnvaliditeitspensioen (MIP) d.d. 7 april 2022
  • 2022Z07003 aan min. Def. reactie op rapport 'Noodopvang veteranen' van Veteranenombudsman d.d. 7 april 2022
  • 2022Z04881 aan Stas Def. reactie m.b.t. personeelstekort bij Defensie d.d. 15-03-2022
  • 2022Z03684 aan min. Def. - Aanbieding Inbreng schriftelijk overleg Jaarplan MIVD 2022 d.d. 24-02-2022
  • 2022Z03686 aan min. Def.- Aanbieding inbreng schriftelijk overleg Jaarplan 2022 Kustwacht 24 februari 2022 d.d 24-02-2022 - minister verzoeken antwoorden uiterlijk eind mei 2022 aan de Kamer te doen toekomen
  • 2022Z02106 aan stas. Def. - Aanbieding feitelijke vragen “Uitkomsten beleidsdoorlichting Commercial off the shelf/ Military off the shelf” uiterlijk 24 februari d.d. 04-02-2022
  • 2022Z00648 aan min. Def.- reactie vragen: Aanbieding rapport 'Toegang tot veteranenzorg achter slot en grendel' van Veteranenombudsman 17-01-2022
 19. 19

  Brief van de voorzitter van de commissie EUZA bij het verslag van de rapporteur EU-werkwijze en informatievoorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Werkbezoek Litouwen (enhanced Forward Presence) (in besloten deel van de vergadering)

  Besluit: met Defensie zal nader over het buitenlandse werkbezoek van dit jaar worden overlegd.
 21. 21

  Werkzaamheden van de commissie

  Geplande commissieactiviteiten:
  • Meireces 2022: vrijdag 22 april t/m maandag 9 mei 2022
  • do 12-05-2022 10.30 - 11.15 Procedurevergadering
  • do 12-05-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat EU Defensieraad (spreektijd 4 minuten)
  • vr 13-05-2022 10.00 - 16.00 Werkbezoek Koninklijke Marine en Netherlands Special Operations Command
  • wo 25-05-2022 10.00 - 11.15 Themabespreking NDLA afschrikking
  • wo 25-05-2022 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Slotwet Ministerie van Defensie 2021
  • wo 25-05-2022 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Rapport/brief Algemene Rekenkamer (aan Algemene Rekenkamer)
  • wo 25-05-2022 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag Ministerie van Defensie 2021
  • do 02-06-2022 10.00 - 11.00 Gesprek Inspecteur-generaal der Krijgsmacht (IGK)
  • do 02-06-2022 11.15 - 12.15 Gesprek Veteranenombudsman
  • do 02-06-2022 13.30 - 15.00 Technische briefing Voortgangsrapportage vervanging onderzeebootcapaciteit 2022 en verantwoordingsstukken 2021 (ARK)
  • wo 08-06-2022 10.00 - 12.00 Commissiedebat NAVO Defensie Ministeriële d.d. 16-17 juni 2022 (spreektijd 3 minuten)
  • do 09-06-2022 10.30 - 11.15 Procedurevergadering
  • di 14-06-2022 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie voor het jaar 2022 (voorjaarsnota)
  • wo 15-06-2022 10.00 - 12.00 Rondetafelgesprek Veteranen
  • ma 20-06-2022 10.00 - 15.00 Notaoverleg Notaoverleg veteranen (Spreektijden, eerste en tweede termijn gezamenlijk: VVD 15, D66 12, PVV 10, CDA 8, SP 6, PvdA 6, GroenLinks 5, PvdD 4, ChristenUnie 4, FvD 4, JA21 3, SGP 3, DENK 3, Groep Van Haga 3, Volt 3, Lid Omtzigt 2, Fractie Den Haan 2, BBB 2, BIJ1 2, Lid Gündogan 2)
  • di 21-06-2022 16.30 - 19.30 Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2021 Defensie (Indicatieve spreektijden, eerste en tweede termijn gezamenlijk: VVD 9, D66 7, PVV 6, CDA 5, SP 4, PvdA 4, GroenLinks 3, PvdD 3, ChristenUnie 2, FvD 2, JA21 2, SGP 2, DENK 2, Groep Van Haga 2, Volt 2, Lid Omtzigt 1, Fractie Den Haan 1, BBB 1, BIJ1 1, Lid Gündogan 1)
  • do 23-06-2022 10.30 - 11.15 Procedurevergadering
  • do 07-07-2022 10.30 - 11.15 Procedurevergadering
  Zomerreces 2022: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2022
  • wo 05-10-2022 10.00 - 12.00 Commissiedebat NAVO Defensie Ministeriële d.d. 13-14 oktober 2022 (spreektijd 3 minuten)
   
  Ongeplande activiteiten:
  • Commissiedebat Materieel Defensie (aantal tot nu toe geagendeerde brieven 3); commissiedebat plannen vanaf medio juni 2022
  • Commissiedebat Personeel Defensie(aantal tot nu toe geagendeerde brieven 3)
  • Commissiedebat voortgang/evaluatie missies (aantal tot nu toe geagendeerde brieven 2)

  Plenaire activiteiten
  • Tweeminutendebat Hoofdlijnen Defensiebeleid (CD d.d. 17/03)