Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

14 maart 2024
10:45 - 11:15 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Defensie

Bijlagen

Deelnemers

 • D.G. Boswijk (CDA)
 • T. van Oostenbruggen (NSC)
 • P.C. (Peter) de Groot (VVD)
 • J. Pool (PVV)
 • J. Nordkamp (GroenLinks-PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Commissie-regeling van werkzaamheden

  Er zijn geen verzoeken aangemeld.
 2. 2

  Rapport Algemene Rekenkamer inzake aanbesteding bouw onderzeeboten

  De Algemene Rekenkamer heeft aan de voorzittter van uw commissie laten weten dat het validatierapport van de aanbesteding van de bouw van de onderzeeboten dat de ARK in voorbereiding heeft, uiterlijk  rond 23 mei 2024, en zo mogelijk eerder, aan de Kamer zal worden aangeboden.
 3. 3

  Brievenlijst particulieren

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Brievenlijst organisaties

 5. 5

  Radardekking in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Woo-besluit inzake het voorgenomen militair radarstation in Herwijnen in de periode 2021-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag NAVO-ministers van Defensie (DMM) en Ukraine Defence Contact Group (UDCG) van 14 en 15 februari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Toepassing regeling met CTIVD inzake bulkdatasets

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op nieuwsbericht Telegraaf over het programma vervanging onderzeebootcapaciteit

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Zoekslag vermeend rapport Afghanistan

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitstel toezending verslag van een schriftelijk overleg over ontplooiing Nederlands fregat naar de Golfregio en Indo-Pacific (Kamerstuk 29521-468)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  A-brief projecten ‘Vervanging LC-fregatten’ en ‘Bewapening maritieme lucht- en raketverdediging’

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  A-brief project ‘Verwerving Amfibische Transportschepen’

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie over aanvullende informatie beëindiging onderhandelingen verkoop F-16’s aan Draken International

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Herijkte realisatie- en implementatiestrategie programma Grensverleggende IT (GrIT)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op de motie van het lid Tuinman c.s. over het inrichten van een leerproces dat continu de Oekraïense oorlog monitort (Kamerstuk 36410-X-51)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  A-brief over het project vervanging legering KIM

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Vaststellen spreektijden Notaoverleg Veteranen

  Besluit: spreektijden voor eerste en tweede termijn gezamenlijk:
  PVV: 12 minuten; GL-PvdA: 10 minuten; VVD: 10 minuten; NSC: 10 minuten; D66: 8 minuten; BBB: 8 minuten; CDA: 7 minuten; SP: 7 minuten; FvD: 5 minuten; Denk: 5 minuten; SGP: 5 minuten; CU: 5 minuten; PvdD: 5 minuten; Volt: 5 minuten; JA21: 5 minuten.
 19. 19

  EU-voorstel: Europese Defensie Industrie Strategie (JOIN/2024/10) (Engelstalige versie)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Activiteiten van de commissie

  • do 14-03-2024 14.30 - 16.30    Rondetafelgesprek Militaire steun aan Oekraïne     
  • zo 17 en ma 18 maart               Werkbezoek Brussel
  • wo 20-03-2024 14.45 - 17.00    Rondetafelgesprek Informatiegestuurd optreden, Multi Domain Operations, en Defensie Strategie Data Science en AI
  • vr 22-03-2024 10.00 - 16.00     Werkbezoek Landmacht
  • di 26-03-2024 16.30 - 19.30      Commissiedebat Voortgang en evaluatie missies
  • wo 27-03-2024 13.00 - 14.30    Technische briefing Vervanging onderzeebootcapaciteit
  • wo 27-03-2024 16.00 - 16.00    Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van de leden Boswijk en Tuinman over het structureel verhogen van de Europese munitieproductie
  • do 28-03-2024 10.45 - 11.15     Procedurevergadering
  • do 28-03-2024 11.15 - 12.00    Gesprek Middelbare Defensie Vorming
  • do 04-04-2024 10.00 - 13.00    Rondetafelgesprek deel 2 Militaire dreiging Europa
  • di 09-04-2024 16.30 - 17.30     technische briefing Reikwijdte en Detailniveau Nationaal Programma Ruimte voor Defensie Besluit: technische briefing en commissiedebat uitstellen tot na ontvangst (naar verwachting eind mei) van Nota van antwoord n.a.v. ingebrachte zienswijzen, maar vóór zomerreces 
  • do 11-04-2024 10.45 - 11.15     Procedurevergadering 
  • do 18-04-2024 10.30 - 11.30     Gesprek Veteraneninstituut
  • do 18-04-2024 14.15 - 17.15     Rondetafelgesprek deel 3 Militaire dreiging in Europa
  • wo 24-04-2024 10.00 - 13.00     Commissiedebat Veiligheid en integriteit
  • do 25-04-2024 10.45 - 11.15     Procedurevergadering 
  • do 16-05-2024 10.45 - 11.15     Procedurevergadering 
  • do 16-05-2024 14.00 - 14.00     Schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken Defensie Besluit: omzetten in commissiedebat, en daarvoor o.a. nog te houden feitelijke vragenronde BNC-fiches EDIS en EDIP agenderen
  • do 30-05-2024 10.45 - 11.15     Procedurevergadering 
  • ma 03-06-2024 13.00 - 17.00    Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Stoffer over Europese en internationale defensiesamenwerking
  • do 06-06-2024 10.45 - 11.30     Gesprek Middelbare Defensie Vorming
  • do 13-06-2024 10.45 - 11.15     Procedurevergadering 
  • ma 24-06-2024 11.00 - 15.00    Notaoverleg Veteranen
  • do 27-06-2024 10.45 - 11.15     Procedurevergadering
  • za 29-06-2024 11.00 - 15.00     Veteranendag
  • meireces 2025                          Werkbezoek Bosnië

  Ongeplande activiteiten van de commissie
  • Technische briefing Noordzee infrastructuur (inplannen na ontvangst voortgangsstrategie ter bescherming Noordzee-infrastructuur) (Rappelbrief verstuurd)
  • Commissiedebat MIVD (inplannen na ontvangst jaarverslag)
  • Commissiedebat Personeel
  • Commissiedebat Materieel
  • Technische briefing Reikwijdte en Detailniveau Nationaal Programma Ruimte voor Defensie
  • Commissiedebat Ruimte voor Defensie
  • Briefing Algemene Rekenkamer (wordt 17 april a.s., 16.30-17.30 uur)
  • rondetafelgesprek Knelpunten in de opschaling van de defensie-industrie
    
  Ongeplande plenaire activiteiten
  • Tweeminutendebat Strategie ter bescherming van Noordzee-infrastructuur (CD 25/5) - (Krul)
  • Dertigledendebat over het bericht dat de samenleving zich moet voorbereiden op onverwachte scenario's - (Dassen)
  • Dertigledendebat EDIS - (Dassen; alleen met minister EZK)