Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

21 december 2023
10:45 - 11:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Defensie

Bijlagen

Deelnemers

 • D.G. Boswijk (CDA)
 • G.P. Tuinman (BBB)
 • J. Pool (PVV)
 • S.P.A. Erkens (VVD)
 • P.C. (Peter) de Groot (VVD)
 • T. van Oostenbruggen (NSC)
 • D. Ram (PVV)
 • R.P. Brekelmans (VVD)
 • I. Kahraman (NSC)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • A. Podt (D66)
 • A. Kisteman (VVD)
 • J. Nordkamp (GroenLinks-PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Commissie-regeling van Werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst organisaties

 3. 3

  Geannoteerde Agenda Raad Buitenlandse Zaken Defensie 14 november 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verslag NAVO-ministers van Defensie (DMM) en Ukraine Defence Contact Group (UDCG) van 11 en 12 oktober 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Aanvullende informatie over de gehanteerde veilige afstand bij explosief binnendringen van objecten

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beantwoording vragen commissie over de opzet beleidsdoorlichting Fleet Operational Sea Training (FOST)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Afschrift van het koninklijk besluit houdende verlening van ontslag aan mr. drs. C.A. van der Maat als Staatssecretaris van Defensie en benoeming van mr. drs. C.A. van der Maat als Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Militaire inzet ten behoeve van steun Gaza en de regio

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken Defensie 14 november 2023 (Kamerstuk 21501-28-259)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Steun Oekraïne in 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  DMP-A behoeftestelling programma FOXTROT

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  B-brief project Militaire Transmissie Bouwblok (MTBB)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Veiligheidssituatie in Irak

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag Raad Buitenlandse Zaken Defensie d.d. 14 november 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Hervatting toetredingsprocedure OCCAR

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Besluit taakomschrijving staatssecretaris van Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie over een brief derde inzake de werkwijze van Defensie na adviezen van de Commissie Giebels en de Commissie Langlopende Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Departementaal I-plan Defensie 2023-2026

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek commissie over een brief van de advocaat van een Defensiemedewerker over “falend personeelsbeleid bij Defensie”

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Planning en voortgang algoritmeregister

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Beantwoording vragen commissie over de voortgangsrapportage en hetAcICT onderzoek over het programma Grensverleggende IT(GrIT)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Rapport Inspectie Veiligheid Defensie ‘Beheersing van munitieveiligheidsrisico’s’

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voortzetting militaire steun ten behoeve van Gaza en de regio

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Arbeidsvoorwaardenakkoord Defensie 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Leveringen militaire goederen aan Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Notitie Reikwijdte en Detailniveau Nationaal Programma Ruimte voor Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Jaarplan 2024 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Door de Kamer vastgestelde lijst van controversiële onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Introductiedossier Defensie voor nieuwe leden en fractiemedewerkers

  Ten behoeve van de nieuwe Kamerleden en nieuwe fractiemedewerkers die na de verkiezingen van november 2023 in de Kamer aan de slag zijn gegaan, zijn door de medewerkers van de verschillende commissies Introductiedossiers opgesteld. In de introductiedossiers vindt u alles wat u moet weten over het werk van de Kamercommissies. Er is een algemeen deel, waarin de algemene werkwijze van de Kamercommissies wordt beschreven. Daarnaast is er voor elk van de commissies en een specifiek deel, met daarin alle informatie die specifiek voor de leden en medewerkers van die commissie relevant is. U kunt alle introductiedossiers hier terugvinden: https://plein2/over_de_kamer/commissies/introductiedossiers  
 33. 33

  Behandeling ontwerpbegrotingen 2024

  Besluit: Ten aanzien van de komende begrotingsbehandeling besluit de commissie tot het houden van een wetgevingsoverleg Personeel/Materieel op maandag 29 januari 2024. De commissie stelt de leden Kahraman (NSC) en Nordkamp (GL-PvdA) aan als rapporteurs.
 34. 34

  Voortgangsmeter Rekenkamer, overzicht ADR-rapporten en focusonderwerp verantwoording begrotingsjaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Nieuwe EU-voorstellen Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Verzoek NLDA - IDL, namens Top Defensie Vorming (TDV), om gesprek d.d. 12 januari 2024

 37. 37

  Voorstel NLDA - IDL, namens Middelbare Defensie Vorming (MDV), voor gesprekken in 2024

 38. 38

  Activiteiten van de commissie

  • do 18-01-2024 10.45 - 11.15       Procedurevergadering 
  • ?ma 29-01-2024 17.15 - 23.00      Wetgevingsoverleg Personeel/Materieel
  • do 01-02-2024 09.30 - 10.00       Procedurevergadering (aangepaste tijd i.v.m. ambassadeursconferentie)
  • 6, 7 en/of 8 februari 2024 (wk 6)  Begrotingsbehandeling Defensie
  • do 15-02-2024 10.45 - 11.15       Procedurevergadering 
  • do 29-02-2024 10.45 - 11.15       Procedurevergadering 
  • do 14-03-2024 10.45 - 11.15       Procedurevergadering 
  • do 28-03-2024 10.45 - 11.15       Procedurevergadering
  • do 11-04-2024 10.45 - 11.15       Procedurevergadering 
  • do 25-04-2024 10.45 - 11.15       Procedurevergadering 
  • do 16-05-2024 10.45 - 11.15       Procedurevergadering 
  • do 30-05-2024 10.45 - 11.15       Procedurevergadering 
  • do 13-06-2024 10.45 - 11.15       Procedurevergadering 
  • do 27-06-2024 10.45 - 11.15       Procedurevergadering

  Ongeplande activiteiten van de commissie
  • Voorbereiding op de Informele Raad Buitenlandse Zaken Defensie van 30 en 31 januari 2024 en de Raad Buitenlandse Zaken Defensie van 28 mei 2024 Besluit: schriftelijk overleg plannen
  • Voorbereiding op de NAVO bijeenkomst van ministers van Defensie 14 en 15 februari 2024. Besluit: schriftelijk overleg plannen
  • Rondetafelgesprek Defensie Strategie Data Science en AI. Besluit: tezamen met het rondtafelgesprek over Informatiegestuurd optreden door de Defensieorganisatie inplannen vóór meireces 2024
  • Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Stoffer over Europese en internationale defensiesamenwerking Besluit: inplannen vóór zomerreces 2024
  • Commissiedebat Voortgang en evaluatie missies (incl. voorafgaande technische briefing) Besluit: technische briefing inplannen vóór het krokusreces 2024 en het commissiedebat na het krokusreces.
  • Technische briefing Noordzee infrastructuur Besluit: inplannen na ontvangst voortgangsstrategie ter bescherming Noordzee-infrastructuur
  • Commissiedebat Veiligheid en integriteit Besluit: inplannen vóór meireces 2024
  • Commissiedebat Derde voortgangsrapportage GrIT (incl. voorafgaande technische briefing) Besluit: inplannen z.s.m. na krokusreces 2024

  Ongeplande plenaire activiteiten
  • Tweeminutendebat Strategie ter bescherming van Noordzee-infrastructuur (CD 25/5) - (Krul)
 39. 39

  Ambassadeursconferentie

  Op 1 februari 2024 vindt van 10.00 - 13.15 uur de jaarlijkse ambassadeursconferentie plaats. Alle leden ontvangen hiervoor een uitnodiging. Leden kunnen zich voor deze conferentie aanmelden via de mailbox van de commissie voor Buitenlandse Zaken: cie.buza@tweedekamer.nl