Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering Defensie dd 12 september 2019
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Defensie dd 12 september 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
3
Reactie op verzoek commissie over de brief van veteranenombudsman inzake de behandelduur van aanvragen voor militair invaliditeitspensioen (MIP) en verzoeken om herkeuring of voorzieningen

Te behandelen:

15
Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Defensie van 28-29 augustus 2019 te Helsinki (Kamerstuk 21501-28-190)

Te behandelen:

22
Goedkeuring van het op 2 juli 2018 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake de totstandkoming van een raamwerk voor samenwerking op het gebied van defensieaangelegenheden, met bijlage (Trb. 2018, 125 en Trb. 2019, 102)

Te behandelen:

23
Voornemen tot verlenging van het Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië betreffende een tijdelijke plaatsing van troepen van het Koninkrijk der Nederlanden in Jordanië, Amman, 2 oktober 2014 (Trb. 2014, 175)

Te behandelen:

27
Uitstel toezending reactie op de gewijzigde motie van de leden Diks en Stoffer over een landelijke bewustwordingscampagne over PTSS (Kamerstuk 30139-216)

Te behandelen:

30
33
Stafnotitie - AO IT Defensie 4 sept 2019 3e BIT-advies
34
[EU-SIGNALERING] DEF - SO op 21 augustus over de Informele Raad Buitenlandse Zaken met de ministers van Defensie van 28-29 augustus 2019
35
Beantwoording vragen commissie over de Initiatiefnota van het lid Belhaj over een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen (Kamerstuk 35189-1)

Te behandelen:

36
Behandeling van de begroting 2020

Details

 • Inbreng feitelijke vragen op 8 oktober 2019 en de regering verzoeken te antwoorden op 22 oktober 2019.
 • Wetgevingsoverleg Personeel/Materieel met staatssecretaris plannen, mogelijk op 30 oktober 2019 (28 oktober en 4 november niet mogelijk), met een tijdsduur van vier uur.
 • De staf vragen een notitie op te stellen over de begroting.
 • Een technische briefing met Defensie organiseren over de begroting.
37
35260 Verdrag defensiesamenwerking Nederland-Verenigde Staten
38
Overzicht toezeggingen tot en met juli 2019
39
De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van EZK (zie agendapunt 5 pv 4 juli, Kamerstukken 26 231, nrs. 31, 32) over het Industrieel Participatiebeleid 2017-2018 te plannen voor het eerstvolgende algemeen overleg Materieel Defensie (met een duur van vier uur) met de staatssecretaris van Defensie en de staatssecretaris van EZK.
40
Werkzaamheden van de commissie

Details

20-09-2019 08.00 - 18.00  Werkbezoek Het Korps Commandotroepen (CLAS)
23-09-2019 14.00 - 17.00  Initiatiefnota van het lid Belhaj over een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen (spreektijden in minuten: VVD 11, PVV 8, CDA 8, D66 8, GroenLinks 6, SP6, PvdA 5, ChistenUnie 4, PvdD 4, 50Plus 4, SGP 3, DENK 3, FvD 3, Lid Van Kooten-Arissen 2)
26-09-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering   
01-10-2019 16.30 - 18.30  Algemeen overleg Voortgang/evaluatie missies en operaties  (spreektijd: 3 minuten)
10-10-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering
10-10-2019 14.00 - 15.45 Technische briefing EDF 
16-10-2019 15.00 - 17.00  Algemeen overleg NAVO Defensie Ministeriële (spreektijd: 3 minuten)  
17-10-2019 10.30 - 11.30  Gesprek MDV
Herfstreces 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2019   
31-10-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering   
06-11-2019 15.00 - 17.00  Algemeen overleg EU Defensieraad (spreektijd: 3 minuten) 
14-11-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
28-11-2019 14.00 - 15.00  Procedurevergadering  
12-12-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering
Kerstreces 20 december 2019 t/m maandag 13 januari 2020  
16-01-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering 
30-01-2020 10.30 - 11.00  Procedurevergadering  
30-01-2020 11.00 - 12.00  Gesprek Instituut Defensie Leergangen (IDL)  
13-02-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
03-03-2020 16.30 - 18.30  Algemeen overleg EU Defensieraad (voorstel spreektijd: 3 minuten) 
05-03-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering   
19-03-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
02-04-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering   
16-04-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
14-05-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
28-05-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
11-06-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
25-06-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering 

Plenaire activiteiten
 • Verhuizing marinierskazerne Doorn (meerderheidsdebat; Diks)
 • Gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (meerderheidsdebat; Karabulut)
 • Schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (dertigledendebat; Kerstens)
 • Afghaanse tolken (dertigledendebat; Belhaj)
 • Incident Uruzgan (meerderheidsdebat; Belhaj)
 • Mislukte cao-onderhandelingen bij Defensie (dertigledendebat; Jasper van Dijk)
 • VAO Materieel Defensie (Bruins Slot)
 • Marineterrein Amsterdam (dertigledendebat; Belhaj)
 • Mishandeling van door Nederland aan Afghanistan overgedragen Afghaanse gevangenen (dertigledendebat; Karabulut)
 • Veiligheid legeringsgebouwen (dertigledendebat; Karabulut)
 • VAO MIVD (Karabulut)
 • VAO Militair radarstation Herwijnen (Karabulut)
 • VAO Personeel (Diks)

Ongeplande activiteiten
 • Algemeen overleg Europees Defensiefonds  
 • Hoorzitting/rondetafelgesprek Europees Defensiefonds 
 • Technische briefing Europees Defensiefonds 
 • Werkbezoek Europees Defensiefonds (Brussel)  
 • Algemeen overleg Materieel Defensie (wordt nu opgenomen in wetgevingsoverleg Personeel/Materieel) 
 • Algemeen overleg Vastgoed Defensie
42
Rondvraagpunt van het lid Diks: verzoek om brief van de staatssecretaris van Defensie over gasmaskers voor militairen

Te behandelen: