Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Defensie dd 28 november 2019
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering Defensie dd 28 november 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
3
Reactie op de verzoeken van de leden Marijnissen en Van Ojik, gedaan tijdens de Regelingen van Werkzaamheden van 12 november 2019 en 13 november 2019, over het bericht dat de minister-president het zich niet kan herinneren dat hij geïnformeerd werd over 70 burgerdoden in Hawija, Irak, als gevolg van een Nederlands bombardement en over de aanwezigheid van informatie op ministeries over de burgerdoden bij het Nederlandse bombardement op Hawija

Te behandelen:

4
Beantwoording vragen commissie over regels inzake een defensiematerieelbegrotingsfonds (Wet defensiematerieelbegrotingsfonds) (Kamerstuk 35280-2)

Te behandelen:

7
Vijfde Protocol tot verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië betreffende een tijdelijke plaatsing van troepen van het Koninkrijk der Nederlanden in Jordanië; Amman, 15 oktober 2019

Te behandelen:

8
Notawisseling houdende een Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Gemenebest Dominica met betrekking tot de status van het personeel van het ministerie van Defensie van het Koninkrijk der Nederlanden wanneer aanwezig op het grondgebied van het Gemenebest Dominica ten behoeve van humanitaire bijstand en rampenbestrijding; Roseau, 1 oktober 2019

Te behandelen:

9
Voornemen tot verlenging van de Overeenkomst inzake de rechtspositie van de strijdkrachten voor militair personeel en troepenuitrusting tussen de Staat Qatar en het Koninkrijk der Nederlanden, Doha, 16 december 2014

Te behandelen:

13
Wetgevingsrapport/stafnotitie - Wet defensiematerieelbegrotingsfonds
14
Uitvoering motie Sjoerdsma c.s. (Kamerstuk 35 189, nr. 6)
15
Werkzaamheden van de commissie

Details

05-12-2019 14.00 - 14.00  Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2019 (samenhangend met Najaarsnota)  
06-12-2019 10.30 - 15.00  Werkbezoek Jaarlijkse “7 December” herdenking in de Oranjekazerne te Schaarsbergen  
12-12-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
18-12-2019 14.00 - 17.00  Algemeen overleg Project Verwerving F-35 (spreektijd 5 minuten, stafnotitie is verspreid op 11 oktober 2019)
Kerstreces 20 december t/m maandag 13 januari 2020
16-01-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering
23-01-2020 10.30 - 11.30  Technische briefing NAVO planningsproces   
30-01-2020 09.45 - 10.15  Procedurevergadering
30-01-2020 14.30 - 15.30  Gesprek Instituut Defensie Leergangen 
06-02-2020 15.00 - 17.00  Algemeen overleg NAVO Defensie Ministeriële (spreektijd 4 minuten)
13-02-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering
Voorjaarsreces 21 februari t/m maandag 2 maart 2020  
03-03-2020 16.30 - 18.30  Algemeen overleg EU Defensieraad (spreektijd 4 minuten)
05-03-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
19-03-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
02-04-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
16-04-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering
Meireces 24 april t/m maandag 11 mei 2020  
06-05-2020 12.00 - 12.00  Inbreng schriftelijk overleg EU Defensieraad
14-05-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
28-05-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
10-06-2020 15.00 - 17.00  Algemeen overleg NAVO Defensie Ministeriële (spreektijd 4 minuten)
11-06-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
25-06-2020 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
14-10-2020 15.00 - 17.00  Algemeen overleg NAVO Defensie Ministeriële (spreektijd 4 minuten) 

Plenaire activiteiten
• Verhuizing marinierskazerne Doorn (meerderheidsdebat; Diks)
• Gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (meerderheidsdebat; Karabulut)
• Schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (dertigledendebat; Kerstens)
• Afghaanse tolken (dertigledendebat; Belhaj)
• Incident Uruzgan (meerderheidsdebat; Belhaj)
• Mislukte cao-onderhandelingen bij Defensie (dertigledendebat; Jasper van Dijk)
• Marineterrein Amsterdam (dertigledendebat; Belhaj)
• Mishandeling van door Nederland aan Afghanistan overgedragen Afghaanse gevangenen (dertigledendebat; Karabulut)
• Veiligheid legeringsgebouwen (dertigledendebat; Karabulut)
• VAO Personeel (Diks)
• (35260 (R2131) Goedkeuring van het op 2 juli 2018 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake de totstandkoming van een raamwerk voor samenwerking op het gebied van defensieaangelegenheden

Ongeplande activiteiten
• Algemeen overleg Europees Defensiefonds
• Hoorzitting/rondetafelgesprek Europees Defensiefonds
• Werkbezoek Europees Defensiefonds (Brussel)
• Algemeen overleg Materieel Defensie
• Gesprek Belgische en Nederlandse defensiecommissies
• Notaoverleg Veteranen
• Algemeen overleg Veiligheid en integriteit
• Algemeen overleg burgerslachtoffers bij Nederlandse luchtaanvallen in de anti-ISIS coalitie
 
16
Data werkbezoeken 2020