Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Defensie d.d. 3 september 2020
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering Defensie d.d. 3 september 2020

Deelnemers


Agendapunten

20
Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda van de informele Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) met de ministers van Defensie van 26 augustus 2020 (Kamerstuk 21501-28-207)

Te behandelen:

25
Technische briefing Algemene Rekenkamer - second opinion vervanging onderzeeboten

Details

Technische briefing organiseren op 5 oktober 2020 van 12.00-13.00 uur. Wel zal vooraf worden geinventariseerd of er voldoende deelname vanuit de commissie is.
26
Indeling rondetafelgesprek radarinstallatie Herwijnen
27
Overzicht toezeggingen tot juni 2020
28
Werkzaamheden van de commissie

Details

 • 03-09-2020 14.00 - 15.00  Gesprek Visitatiecommissie 
 • 04-09-2020 09.30 - 13.30  Werkbezoek Landelijk Tactisch Commando (KMar) 
 • 08-09-2020 16.30 - 19.30  Algemeen overleg Veiligheid Defensie (spreektijd 5 minuten)
 • 10-09-2020 10.00 - 11.00  Technische briefing Herwijnen  
 • 10-09-2020 11.15 - 13.00  Rondetafelgesprek Herwijnen  
 • 29-09-2020 17.00 - 19.00  Algemeen overleg Grensverleggende IT (GrIT) en rapport ADBTopconsult (spreektijd 4 minuten) 
 • 01-10-2020 10.15 - 11.15  Procedurevergadering 
 • 05-10-2020 17.00 - 20.00  Algemeen overleg Voortgang/evaluatie missies en operaties (spreektijd 5 minuten)
 • 09-10-2020 10.00 - 15.30  Werkbezoek Explosieven Opruimingsdienst Defensie  
 • 14-10-2020 16.00 - 18.00  Algemeen overleg NAVO Defensie Ministeriële (spreektijd 4 minuten)
Herfstreces 2020: 16 oktober t/m 26 oktober 2020
 • 12-11-2020 11.30 - 12.30  Gesprek Middelbare Defensie Vorming (MDV)
 • 17-11-2020 18.00 - 20.00  Algemeen overleg EU Defensieraad (spreektijd 4 minuten)
Kerstreces 2020: 18 december 2020 t/m 11 januari 2021
 • 03-03-2021 10.00 - 11.00  Gesprek NLDA-IDL, Joint Tertiaire Vorming

Plenaire activiteiten:
 • Gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (meerderheidsdebat; Karabulut)
 • Schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (dertigledendebat; Kerstens)
 • Afghaanse tolken (dertigledendebat; Belhaj)
 • Incident Uruzgan (meerderheidsdebat; Belhaj)
 • Marineterrein Amsterdam (dertigledendebat; Belhaj)
 • Veiligheid legeringsgebouwen (dertigledendebat; Karabulut)
 • Materieel Defensie (VAO; Stoffer)
 • Week 2 november plenaire begrotingsbehandeling Defensie

Ongeplande activiteiten:
 • Algemeen overleg Europees Defensiefonds (spreektijd 4 minuten)
 • Rondetafelgesprek Europees Defensiefonds 
 • Algemeen overleg Kustwacht Caribisch gebied (spreektijd 4 minuten)
 • Technische briefing Luchtruimherziening (Defensie-aspecten) 
 • Technische briefing Inzetbaarheid
 • Werkbezoek MIVD (opnieuw inplannen)
 • Werkbezoek Bergen-Hohne (binnen de commissie inventariseren of 7-9 november een optie is)
 • Algemeen overleg MIVD (spreektijd 4 minuten) 
 • Gesprek Uitwisseling van Belgische en Nederlandse defensiecommissies
 • Gesprek Veteranenombudsman
Planning algemeen overleg politietrainingsmissie in Kunduz met de ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken
In een e-mailprocedure van 1 juli 2020 “Prioriteitsstelling commissie Defensie” heeft de commissie besloten om het AO voortgang/evaluatie missies uit te breiden met het AO Politietrainingsmissie Kunduz. Dit gecombineerde AO is gepland op 5 oktober a.s. met de ministers van Defensie, BuZa en BuHA OS.