Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

3 september 2020
10:15 - 11:15 uur
Locatie: K4
Commissie: Defensie
Herziene agenda i.v.m. aanpassingen agendapunt 24 en 28

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • A. Bosman (VVD)
 • S. Karabulut (SP)
 • S. Belhaj (D66)
 • M.J.F. van Helvert (CDA)
 • T.J.H. van den Nieuwenhuijzen (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Resultaten van de onderzoeksfase (B-fase) van het project ‘Vervanging M-fregatten’

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verslag van de videoteleconferentie van de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) met de ministers van Defensie van 16 juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Geannoteerde agenda van de informele Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) met de ministers van Defensie van 26 augustus 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Toezegging uitleg bij de genoemde percentages van de in 2016 door de Europese Commissie uitgevoerde evaluatie van de Europese richtlijn 2009/81/EG

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Evaluatie Inspectie Veiligheid Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgang transparantiebeleid burgerslachtoffers

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag bijeenkomst NAVO-ministers van Defensie op 17 en 18 juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aankondiging Commissie Uitvoering Civielrechtelijke regeling Srebrenica

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Afspraken omtrent valutarisico’s op de Defensiebegroting

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Toezeggingen, gedaan tijdens het algemeen overleg personeel van 18 juni 2020, inzake chroom-6

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wob-verzoek OM inzake de wapeninzet in Hawija

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Definitief besluit inzake verhuizing Korps Mariniers

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Veteranenombudsman en indexatie Militair Invaliditeitspensioen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Plan van aanpak Energietransitie Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Omgekomen bemanningsleden NH-90 helikopter

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Ongeluk met de NH-90 helikopter

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Stand van zaken van het project Defensie Operationeel Kleding Systeem (DOKS)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verkoop van één F-16 aan België

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda van de informele Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) met de ministers van Defensie van 26 augustus 2020 (Kamerstuk 21501-28-207)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Toestemming deelname aan technische briefing over radarinstallatie Herwijnen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verkoop CH-47 Chinook helikopters aan Unical Aviation

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voorstel procedure informeren Tweede Kamer bij het vermoeden van burgerslachtoffers ten gevolge van Nederlandse wapeninzet in het kader van art. 100 van de Grondwet (Kamerstuk 27925-723)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Brief commissie Financiën behandeling ontwerpbegrotingen 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Technische briefing Algemene Rekenkamer - second opinion vervanging onderzeeboten

  Technische briefing organiseren op 5 oktober 2020 van 12.00-13.00 uur. Wel zal vooraf worden geinventariseerd of er voldoende deelname vanuit de commissie is.
 26. 26

  Indeling rondetafelgesprek radarinstallatie Herwijnen

 27. 27

  Overzicht toezeggingen tot juni 2020

 28. 28

  Werkzaamheden van de commissie

  • 03-09-2020 14.00 - 15.00  Gesprek Visitatiecommissie 
  • 04-09-2020 09.30 - 13.30  Werkbezoek Landelijk Tactisch Commando (KMar) 
  • 08-09-2020 16.30 - 19.30  Algemeen overleg Veiligheid Defensie (spreektijd 5 minuten)
  • 10-09-2020 10.00 - 11.00  Technische briefing Herwijnen  
  • 10-09-2020 11.15 - 13.00  Rondetafelgesprek Herwijnen  
  • 29-09-2020 17.00 - 19.00  Algemeen overleg Grensverleggende IT (GrIT) en rapport ADBTopconsult (spreektijd 4 minuten) 
  • 01-10-2020 10.15 - 11.15  Procedurevergadering 
  • 05-10-2020 17.00 - 20.00  Algemeen overleg Voortgang/evaluatie missies en operaties (spreektijd 5 minuten)
  • 09-10-2020 10.00 - 15.30  Werkbezoek Explosieven Opruimingsdienst Defensie  
  • 14-10-2020 16.00 - 18.00  Algemeen overleg NAVO Defensie Ministeriële (spreektijd 4 minuten)
  Herfstreces 2020: 16 oktober t/m 26 oktober 2020
  • 12-11-2020 11.30 - 12.30  Gesprek Middelbare Defensie Vorming (MDV)
  • 17-11-2020 18.00 - 20.00  Algemeen overleg EU Defensieraad (spreektijd 4 minuten)
  Kerstreces 2020: 18 december 2020 t/m 11 januari 2021
  • 03-03-2021 10.00 - 11.00  Gesprek NLDA-IDL, Joint Tertiaire Vorming

  Plenaire activiteiten:
  • Gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (meerderheidsdebat; Karabulut)
  • Schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (dertigledendebat; Kerstens)
  • Afghaanse tolken (dertigledendebat; Belhaj)
  • Incident Uruzgan (meerderheidsdebat; Belhaj)
  • Marineterrein Amsterdam (dertigledendebat; Belhaj)
  • Veiligheid legeringsgebouwen (dertigledendebat; Karabulut)
  • Materieel Defensie (VAO; Stoffer)
  • Week 2 november plenaire begrotingsbehandeling Defensie

  Ongeplande activiteiten:
  • Algemeen overleg Europees Defensiefonds (spreektijd 4 minuten)
  • Rondetafelgesprek Europees Defensiefonds 
  • Algemeen overleg Kustwacht Caribisch gebied (spreektijd 4 minuten)
  • Technische briefing Luchtruimherziening (Defensie-aspecten) 
  • Technische briefing Inzetbaarheid
  • Werkbezoek MIVD (opnieuw inplannen)
  • Werkbezoek Bergen-Hohne (binnen de commissie inventariseren of 7-9 november een optie is)
  • Algemeen overleg MIVD (spreektijd 4 minuten) 
  • Gesprek Uitwisseling van Belgische en Nederlandse defensiecommissies
  • Gesprek Veteranenombudsman
  Planning algemeen overleg politietrainingsmissie in Kunduz met de ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken
  In een e-mailprocedure van 1 juli 2020 “Prioriteitsstelling commissie Defensie” heeft de commissie besloten om het AO voortgang/evaluatie missies uit te breiden met het AO Politietrainingsmissie Kunduz. Dit gecombineerde AO is gepland op 5 oktober a.s. met de ministers van Defensie, BuZa en BuHA OS.
 29. 29

  Update GrIT

  Te behandelen:

  Loading data