12
feb
Besloten debat
12 februari 2020 17:00
E-mailprocedure

Verzoek van het lid Belhaj om de procedurevergadering van13 februari 2020 te verzetten.

E-mailprocedure: "Verzoek van het lid Belhaj om de procedurevergadering van13 februari 2020 te verzetten."Deze vergadering is geweest
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Defensie,
Het lid Belhaj verzoekt om de morgen geplande procedurevergadering van uw commissie te verzetten naar een later geschikt moment (op een tijdstip volgende week).
Ik verzoek u mij uiterlijk vanmiddag om 17:00 uur te laten weten of u kunt instemmen met het verzoek van het lid Belhaj. U wordt verzocht te reageren met een “allen beantwoorden” op dit emailbericht. Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst van de emailprocedure.
 
Vriendelijke groet, Frank Mittendorff

*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure Def dd 12 februari 2020

Agendapunten