Procedurevergadering : Procedurevergadering (via videverbinding)

De vergadering is geweest

9 september 2021
10:30 - 11:15 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Defensie

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • J. van Wijngaarden (VVD)
 • D.G. Boswijk (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-RvW Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Defensie d.d. 1 en 2 september 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beantwoording vragen commissie over de Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS coalitie en brede veiligheidsinzet Irak

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitvoering van de motie van het lid Belhaj c.s. over aanpassing van het beschermingsbeleid voor personeel dat voor de Nederlandse missie heeft gewerkt en over snelle evacuatie dan wel aanmerking als risicogroep bij asielaanvraag (Kamerstuk 27925-788)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie om een inhoudelijke reactie op het IBO over het Defensievastgoed en reactie op de moties over een halfjaarlijkse rapportage n.a.v. de door de Algemene Rekenkamer geconstateerde ernstige onvolkomenheid

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op de initiatiefnota van het lid Belhaj over Autonome Wapensystemen (Kamerstuk 35848-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Lancering van de Brik-II satelliet

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Gezondheidsklachten door burn pits in missiegebieden

  Deze zaak was geagendeerd voor plenair debat over gezondheidsklachten van veteranen in Afhanistan door verbranding van afval. Dit plenaire debat is komen te vervallen.

   

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Evaluatie CEAG rapport ‘Beschouwing literatuur en meldpunt burnpit’

  Deze zaak was geagendeerd voor een plenair debat over gezondheidsklachten van veteranen in Afhanistan door verbranding van afval. Dit plenaire debat is komen te vervallen.

   

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Informatie over burn pits naar aanleiding van de uitzending van EenVandaag op 11 februari 2020

  Deze zaak was geagendeerd voor een plenair debat over gezondheidsklachten van veteranen in Afhanistan door verbranding van afval. Dit plenaire debat is komen te vervallen.

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verkoop F-16 toestellen aan de firma Draken International

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie inzake ontwikkelingen in de Zwarte Zee in het kader van de Nederlandse deelname aan de Britse Carrier Strike Group

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Afschrift brief aan de Veteranenombudsman inzake rijbewijzen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie inzake de brief van A.C. te P. over de petitie 'Betaling van de suppletie, die gestopt is in 1982, aan de militairen die gediend hebben in de Surinaamse krijgsmacht'

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Eindrapportage PPC Herinrichting Kamp Nieuw-Milligen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Resultaat Public Private Comparator project ‘Herinrichting Kamp Nieuw-Milligen’

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voortgang wetgevingstraject sectorale investeringstoets op het gebied van defensie-industrie

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Nederlandse deelname aan Britse Carrier Strike Group (CSG) reisdeel Indo-Pacifische regio

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie inzake Dutchbat-III

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Inzet Defensie voor humanitaire hulpverlening in Haïti

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Inwerkingtreding vertrekplan vliegveld Kaboel

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Defensie d.d. 1 en 2 september 2021 (Kamerstuk 21501-28-223

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Behandeling Begroting Defensie 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Deelname leden Eerste Kamer aan werkbezoeken

  Besluit: De commissie stemt in met deelname van leden van de commissie BDO van de  Eerste Kamer aan de kennismakings-werkbezoeken van de commissie dit najaar aan de KLu en de KMar. 
 26. 26

  Gesprek met de commissie voor Defensie van het Belgische Parlement

  Besluit: Gesprek plannen op woensdag 6 oktober 2021 vanaf 10.00 uur (via videoconferentie in Zoom) en instemmen met de volgende gespreksthema's: bezuinigingen en investeringen, samenwerking marine, samenwerking luchtmacht, internationale missies. Bij de Belgische commissie voor Defensie wordt onderzocht of zij het gesprek liever in persoon willen organiseren. Verder wordt via een emailprocedure gevraagd welke commissieleden aan het gesprek zullen deelnemen.
   
 27. 27

  Werkzaamheden van de commissie

  • 13-09-2021 09.00 - 17.00             Werkbezoek Koninklijke Landmacht
  • 30-09-2021 10.30 - 11.15             Procedurevergadering
  • 08-10-2021 09.00 - 17.00             Werkbezoek Koninklijke Luchtmacht
  • 14-10-2021 10.30 - 11.15             Procedurevergadering
  • 25-10-2021 09.00 - 17.00             Werkbezoek Koninklijke Marechaussee
  • 28-10-2021 10.30 - 11.15             Procedurevergadering
  • 28-10-2021 11.15 - 12.15             Gesprek met de Joint Tertiaire Vorming (JTV)
  • 11-11-2021 10.30 - 11.15             Procedurevergadering
  • 25-11-2021 10.30 - 11.15             Procedurevergadering
  • 02-12-2021 10.30 - 11.15             Procedurevergadering
  • 16-12-2021 10.30 - 11.15             Procedurevergadering
  Ongeplande activiteiten:
  • Commissiedebat Europees Defensiefonds  
  • Rondetafelgesprek Europees Defensiefonds    
  • Technische briefing Luchtruimherziening (Defensie-aspecten)    
  • Gesprek Uitwisseling van Belgische en Nederlandse defensiecommissies   
  • Commissiedebat MIVD (De commissie stemt ermee in dat het Jaarverslag MIVD 2020 ook wordt geagendeerd voor het op 9 juni 2021 geplande commissiedebat IVD van cie BZK)
  • Commissiedebat Veiligheid en Integriteit Defensie
  Plenaire activiteiten:
  • Debat Afghanistan (meerderheidsdebat; Piri)
  • Debat over het rapport van de OVV over het ongeval met de NH90-helikopter op Aruba (meerderheidsdebat; Belhaj)
  • Debat over de positie van vrouwen in de militaire beroepscultuur (meerderheidsdebat: Van Wijngaarden). Het lid Van Wijngaarden deelt mee het debat van de agenda van de plenaire vergadering  te zullen halen, de commmissie besluit het onderwerp te agenderen voor het wetgevingsoverleg Personeel/Materieel op 1 november 2021.