Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

1 februari 2024
9:30 - 10:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Defensie

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R. de Roon (PVV)
 • T. van Oostenbruggen (NSC)
 • G.P. Tuinman (BBB)
 • J. Pool (PVV)
 • I. Kahraman (NSC)
 • A. Podt (D66)
 • S.P.A. Erkens (VVD)
 • D.G. Boswijk (CDA)
 • J. Nordkamp (GroenLinks-PvdA)
 • L.A.J.M. Dassen (Volt)
 • U. Ellian (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst organisaties

 3. 3

  Brievenlijst particulieren

 4. 4

  Geannoteerde Agenda Informele Raad Buitenlandse Zaken Defensie 30 en 31 januari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  36410-X Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beantwoording vragen commissie inzake Defensie Projectenoverzicht 2023 (Kamerstuk 27830-417)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Beantwoording vragen commissie inzake Stand van Defensie najaar 2023 (Kamerstuk 36410-X-5)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  36410-K Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake inzake Vaststelling van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitstel toezending van het actieplan voor de implementatie van de Noordzeestrategie en de voortgangsrapportage

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Toepassing regeling met CTIVD inzake bulkdatasets

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan de de Veteranenombudsman over verstrekking van zorg en vergoeding van zorgkosten bijde overgang van militair in werkelijke dienst naar postactief

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie over het artikel ‘Miscalculations, divisions marked offensive planning by U.S., Ukraine’ in The Washington Post van 4 december 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stand van zaken reorganisaties

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Update inzet Zr. Ms. Holland

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Defensie en de Maritieme Maakindustrie

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Informele Raad Buitenlandse Zaken Defensie van 30 en 31 januari 2024 (Kamerstuk 21501-28-262)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Munitieproductie

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Nota van wijziging

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Nota van wijziging

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Nationaal Plan NAVO 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Aanbieding petitie 'Lever Oekraïne lange afstandswapens'

 22. 22

  Activiteiten van de commissie

  • 6, 7 en/of 8 februari 2024 (wk 6)  Plenaire begrotingsbehandeling Defensie
  • do 15-02-2024 10.45 - 11.15       Procedurevergadering 
  • do 15-02-2024 16.15 - 17.00       Technische briefing Voortgangsrapportage Grensverleggende IT
  • vr 16-02-2024 10.00 - 16.00        Werkbezoek Koninklijke Marine
  • do 29-02-2024 10.45 - 11.15       Procedurevergadering 
  • do 29-02-2024 13.00 - 14.30       Gesprek kennismaking ministerie Defensie (extern gesprek)
  • di 12-03-2024 16.30 - 19.30        Commissiedebat Derde voortgangsrapportage GrIT
  • wo 13-03-2024 14.00 - 15.00      Technische briefing Reikwijdte en Detailniveau Nationaal Programma Ruimte voor Defensie
  • do 14-03-2024 10.45 - 11.15       Procedurevergadering 
  • do 14-03-2024 14.45 - 17.00       Rondetafelgesprek Militaire steun aan Oekraïne     
  • wo 20-03-2024 14.45 - 17.00      Rondetafelgesprek Informatiegestuurd optreden, Multi Domain Operations, en Defensie Strategie Data Science en AI
  • wo 27-03-2024 13.00 - 17.00      Commissiedebat Ruimte voor Defensie
  • do 28-03-2024 10.45 - 11.15       Procedurevergadering
  • do 28-03-2024 11.15 - 12.00       Gesprek Middelbare Defensievorming
  • do 11-04-2024 10.45 - 11.15       Procedurevergadering 
  • wo 24-04-2024 10.00 - 13.00      Commissiedebat Veiligheid en integriteit
  • do 25-04-2024 10.45 - 11.15       Procedurevergadering 
  • do 16-05-2024 10.45 - 11.15       Procedurevergadering 
  • do 16-05-2024 14.00 - 14.00       Schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken Defensie
  • do 30-05-2024 10.45 - 11.15       Procedurevergadering 
  • ma 03-06-2024 13.00 - 17.00      Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Stoffer over Europese en internationale defensiesamenwerking
  • do 06-06-2024 10.45 - 11.30       Gesprek Middelbare Defensie Vorming
  • do 13-06-2024 10.45 - 11.15       Procedurevergadering 
  • do 27-06-2024 10.45 - 11.15       Procedurevergadering
  • za 29-06-2024 11.00 - 15.00       Veteranendag

  Ongeplande activiteiten van de commissie
  • Commissiedebat Voortgang en evaluatie missies (inplannen na het krokusreces)
  • Technische briefing Noordzee infrastructuur (inplannen na ontvangst voortgangsstrategie ter bescherming Noordzee-infrastructuur)
  • Notaoverleg Veteranenbeleid (inplannen na ontvangst Veteranennota)
  • Commissiedebat MIVD (inplannen na ontvangst jaarverslag)
  • Rondetafelgesprek over de Militaire dreiging die over Europa hangt (inplannen na besluitvorming commissie over voorstel voorbereidingsgroep)
    
  Ongeplande plenaire activiteiten
  • Tweeminutendebat Strategie ter bescherming van Noordzee-infrastructuur (CD 25/5) - (Krul)
  • Dertigledendebat over het bericht dat de samenleving zich moet voorbereiden op onverwachte scenario's - (Dassen)
 23. 23

  Verzoek inplannen gesprek met het Veteraneninstituut

  Te behandelen:

  Loading data