E-mailprocedure : E-mailprocedure-stukken CD Materieel toevoegen aan agenda WGO Materieel oktober/november, voorafgegaan door technische briefing

De vergadering is geweest

8 september 2021
12:00 uur
Commissie: Defensie


Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Defensie,
 
Het lid Belhaj doet onderstaand de volgende voorstellen:
  • het commissiedebat Materieel van volgende week woensdag niet laten plaatsvinden en de geagendeerde stukken betrekken bij het nog te plannen Wetgevingsoverleg wat zal plaatsvinden eind oktober/begin november;
  • de gecancelde Technische Briefing Materieel die voor 14 juni jl. gepland stond alsnog doorgang te laten vinden, vóór het wetgevingsoverleg.
 
Ik verzoek u mij uiterlijk woensdag 8 september a.s. om 12.00 uur te laten weten of u kunt instemmen met de bovenstaande voorstellen. U wordt verzocht te reageren met een “allen beantwoorden” op dit emailbericht. Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst van de emailprocedure.


UITKOMST  : De fracties van PvdA, CDA, PvdD, CU, GL, VVD, SP, BBB, SGP en PVV steunen de voorstellen van de fractie van D66, zodat deze voorstellen zijn aangenomen. Het commissiedebat Materieel van volgende week woensdag zal worden geannuleerd en de voor het commissiedebat geagendeerde stukken zullen worden geagendeerd voor het nog te plannen Wetgevingsoverleg Personeel/Materieel dat naar verwachting zal plaatsvinden eind oktober/begin november. Verder zal de gecancelde Technische Briefing Materieel die voor 14 juni jl. gepland stond alsnog doorgang vinden, vóór het wetgevingsoverleg.
 Met vriendelijke groet,
Mr T.N.J. (Tim) de Lange,
Plv. Griffier, commissiegriffier Defensie
GC Internationaal en Ruimtelijk
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018, 2500 EA Den Haag
 

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek e-mailprocedure omtrent het commissiedebat Materieel

    Te behandelen:

    Loading data