09
apr
Besloten debat
9 april 2020 16:00
E-mailprocedure

Verzoek van het lid Diks om feitelijke vragenronde Chroom-6 en CARC

E-mailprocedure: "Verzoek van het lid Diks om feitelijke vragenronde Chroom-6 en CARC"Deze vergadering is geweest
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Defensie,
 
Het lid Diks verzoekt in de hieronder bijgesloten mail om een feitelijke vragenronde  over de gisteren van de staatssecretaris van Defensie ontvangen beleidsreactie op de RIVM-onderzoeken chroom-6 en CARC Defensie (met bijlagen) (2020Z06193 ).
 
Ik verzoek u mij uiterlijk donderdag 9 april 2020 om 16:00 uur te laten weten of u kunt instemmen met het verzoek van het lid Diks. U wordt verzocht te reageren met een “allen beantwoorden” op dit emailbericht*. Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst van de emailprocedure.
 
Vriendelijke groet, Frank Mittendorff
Adjunct-griffier vaste commissie voor Defensie
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende: 4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid. Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure Def dd 9 april 2020 Verzoek van het lid Diks om feitelijke vragenronde Chroom-6 en CARC

Agendapunten