Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

4 juli 2019
9:30 - 10:30 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Defensie
Herziene agenda i.v.m. toevoeging agendeapunten 11, 12, 13, 15 en 20

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • A. Bosman (VVD)
 • M.J.F. van Helvert (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Samenhang Nederlandse inspanningen snelle reactiemachten en missies en operaties tot en met 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Onderzoeken voorvallen op het gebied van sociale onveiligheid en onwenselijk gedrag

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Draagrecht uniformen veteranen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Rapportage Industrieel Participatiebeleid 2017-2018

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken van de bilaterale defensiesamenwerking met de strategische partners van Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Decoratiebeleid inzake Nederlandse militairen in Litouwen en de bij de hulp n.a.v. orkaan Irma betrokken militairen en over het besluit om het personeel te erkennen en te waarderen van een inzet in de Verenigde Arabische Emiraten

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Onderzoek naar verdwenen scheepswrakken in de Javazee

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  35210-X Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie inzake brief van dhr. G. D. m.b.t. vragen over het uitoefenen van drugscontrole binnen het Ministerie van Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op de gewijzigde motie van de leden Karabulut en Kerstens over spoedig invoeren van het gewijzigde PTSS-protocol (t.v.v. 30139-214)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Derde BIT-advies programma ‘Grensverleggende IT’

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Terugkoppeling gesprek TIB en CTIVD n.a.v. rechtseenheidsbrieven

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Pilotprojecten verslaggevingsstelsel

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Lief- en leedpot voor de vaste leden van de commissie voor Defensie

  Besluit:
  • Er wordt een nieuwe bijdrage in de lief-en-leedpot gestort van € 25,- per commissielid, in te houden op de schadeloosstelling.
  • Van plaatsvervangend leden wordt geen bijdrage verwacht.
 16. 16

  Uitnodiging commissie voor Nationale Defensie en Gewapende Strijdkrachten van het Parlement van Frankrijk voor bezoek aan Frankrijk

 17. 17

  Verzoek NLDA - IDL, namens Joint Tertiaire Vorming (JTV), om gesprek met vaste commissie voor Defensie d.d. 30 januari 2020

 18. 18

  Planning procedurevergaderingen eerste helft 2020 (steeds van 10.30-11.30 uur)

  Kerstreces: vrijdag 21 december 2018 t/m maandag 14 januari 2019
  • 16 januari
  • 30 januari (10.30-11.00 uur)
  • 13 februari 
  Herfstreces: vrijdag 21 februari  t/m maandag 2 maart 2020
  • 5 maart
  • 19 maart
  • 2 april
  • 16 april 
  Meireces: vrijdag 24 april t/m maandag 11 mei 2020 
  • 14 mei
  • 28 mei
  • 11 juni
  • 25 juni
   Zomerreces: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2020
 19. 19

  Werkzaamheden van de commissie

  Zomerreces 2019: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019          
  • 21-08-2019 12.00 - 12.00  Inbreng schriftelijk overleg  EU Defensie raad van 28 en 29 augustus    
  • 26-08-2019 14.00 - 15.30  Gesprek met commissie Defensie Bundestag  
  • 31-08-2019 10.00 - 16.00  Nationale aftrap herdenking van 75 jaar bevrijding op 31 augustus 2019  
  • 03-09-2019 16.30 - 18.30  Algemeen overleg  IT Defensie (voorstel: spreektijd 4 minuten)
  • 05-09-2019 10.00 - 13.00  Algemeen overleg  Personeel Defensie (voorstel: spreektijd 5 minuten)    
  • 06-09-2019 08.00 - 18.00  Werkbezoek  Het Korps Commandotroepen (CLAS) (Bezien zal worden of er een alternatieve datum is te vinden)
  • 04-09 t/m vr 06-09  Interparlementaire Conferentie Europees Buitenlands-, Veiligheids- en Defensiebeleid
  • 12-09-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering   
  • 26-09-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
  • 01-10-2019 16.30 - 18.30  Algemeen overleg  Voortgang/evaluatie missies en operaties    
  • 10-10-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering   
  • 16-10-2019 15.00 - 17.00  Algemeen overleg  NAVO Defensie Ministeriële
  • 17-10-2019 10.30 - 11.30  Gesprek  MDV
  Herfstreces 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2019              
  • 31-10-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering   
  • 06-11-2019 15.00 - 17.00  Algemeen overleg  EU Defensieraad   
  • 14-11-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
  • 28-11-2019 14.00 - 15.00  Procedurevergadering (nieuw tijdstip)   
  • 12-12-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering
  Kerstreces 20 december 2019 t/m maandag 13 januari 2020

  N.B.:
  • In het najaar van 2019 zal in het kader van de begrotingsbehandeling een gecombineerd wetgevingsoverleg personeel en materieel Defensie plaatsvinden.
  • Naar aanleiding van een uitnodiging van de Amerikaanse ambassade zal worden gekeken naar een geschikte datum voor een gezamenlijk diner.

  Plenaire activiteiten:
  • Verhuizing marinierskazerne Doorn (meerderheidsdebat; Diks)
  • Gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (meerderheidsdebat; Karabulut)
  • Schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (dertigledendebat; Kerstens)
  • Afghaanse tolken (dertigledendebat; Belhaj)
  • Incident Uruzgan (meerderheidsdebat; Belhaj)
  • Mislukte cao-onderhandelingen bij Defensie (dertigledendebat; Jasper van Dijk)
  • VAO Materieel Defensie (Bruins Slot)
  • Marineterrein Amsterdam (dertigledendebat; Belhaj)
  • Mishandeling van door Nederland aan Afghanistan overgedragen Afghaanse gevangenen (dertigledendebat; Karabulut)
  • Veiligheid legeringsgebouwen (dertigledendebat; Karabulut)
  • VAO MIVD (Karabulut)

  Ongeplande activteiten:
  • Algemeen overleg  Europees Defensiefonds   
  • Rondetafelgesprek  Europees Defensiefonds   
  • Technische briefing  Europees Defensiefonds   
  • Werkbezoek  Europees Defensiefonds (Brussel)  
  • Notaoverleg  Initiatiefnota van het lid Belhaj over een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen    
  • Algemeen overleg  Materieel Defensie    
  • Algemeen overleg  Vastgoed Defensie
 20. 20

  Rijkscoördinatieregeling t.b.v. project militair radarstation Herwijnen (31936-637)

  Te behandelen:

  Loading data