Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Defensie d.d. 4 juli 2019
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering Defensie d.d. 4 juli 2019

Deelnemers


Agendapunten

7
Decoratiebeleid inzake Nederlandse militairen in Litouwen en de bij de hulp n.a.v. orkaan Irma betrokken militairen en over het besluit om het personeel te erkennen en te waarderen van een inzet in de Verenigde Arabische Emiraten

Te behandelen:

9
35210-X Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Te behandelen:

15
Lief- en leedpot voor de vaste leden van de commissie voor Defensie

Details

Besluit:
 • Er wordt een nieuwe bijdrage in de lief-en-leedpot gestort van € 25,- per commissielid, in te houden op de schadeloosstelling.
 • Van plaatsvervangend leden wordt geen bijdrage verwacht.
16
Uitnodiging commissie voor Nationale Defensie en Gewapende Strijdkrachten van het Parlement van Frankrijk voor bezoek aan Frankrijk
17
Verzoek NLDA - IDL, namens Joint Tertiaire Vorming (JTV), om gesprek met vaste commissie voor Defensie d.d. 30 januari 2020
18
Planning procedurevergaderingen eerste helft 2020 (steeds van 10.30-11.30 uur)

Details

Kerstreces: vrijdag 21 december 2018 t/m maandag 14 januari 2019
 • 16 januari
 • 30 januari (10.30-11.00 uur)
 • 13 februari 
Herfstreces: vrijdag 21 februari  t/m maandag 2 maart 2020
 • 5 maart
 • 19 maart
 • 2 april
 • 16 april 
Meireces: vrijdag 24 april t/m maandag 11 mei 2020 
 • 14 mei
 • 28 mei
 • 11 juni
 • 25 juni
 Zomerreces: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2020
19
Werkzaamheden van de commissie

Details

Zomerreces 2019: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019          
 • 21-08-2019 12.00 - 12.00  Inbreng schriftelijk overleg  EU Defensie raad van 28 en 29 augustus    
 • 26-08-2019 14.00 - 15.30  Gesprek met commissie Defensie Bundestag  
 • 31-08-2019 10.00 - 16.00  Nationale aftrap herdenking van 75 jaar bevrijding op 31 augustus 2019  
 • 03-09-2019 16.30 - 18.30  Algemeen overleg  IT Defensie (voorstel: spreektijd 4 minuten)
 • 05-09-2019 10.00 - 13.00  Algemeen overleg  Personeel Defensie (voorstel: spreektijd 5 minuten)    
 • 06-09-2019 08.00 - 18.00  Werkbezoek  Het Korps Commandotroepen (CLAS) (Bezien zal worden of er een alternatieve datum is te vinden)
 • 04-09 t/m vr 06-09  Interparlementaire Conferentie Europees Buitenlands-, Veiligheids- en Defensiebeleid
 • 12-09-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering   
 • 26-09-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
 • 01-10-2019 16.30 - 18.30  Algemeen overleg  Voortgang/evaluatie missies en operaties    
 • 10-10-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering   
 • 16-10-2019 15.00 - 17.00  Algemeen overleg  NAVO Defensie Ministeriële
 • 17-10-2019 10.30 - 11.30  Gesprek  MDV
Herfstreces 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2019              
 • 31-10-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering   
 • 06-11-2019 15.00 - 17.00  Algemeen overleg  EU Defensieraad   
 • 14-11-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
 • 28-11-2019 14.00 - 15.00  Procedurevergadering (nieuw tijdstip)   
 • 12-12-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering
Kerstreces 20 december 2019 t/m maandag 13 januari 2020

N.B.:
 • In het najaar van 2019 zal in het kader van de begrotingsbehandeling een gecombineerd wetgevingsoverleg personeel en materieel Defensie plaatsvinden.
 • Naar aanleiding van een uitnodiging van de Amerikaanse ambassade zal worden gekeken naar een geschikte datum voor een gezamenlijk diner.

Plenaire activiteiten:
 • Verhuizing marinierskazerne Doorn (meerderheidsdebat; Diks)
 • Gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (meerderheidsdebat; Karabulut)
 • Schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (dertigledendebat; Kerstens)
 • Afghaanse tolken (dertigledendebat; Belhaj)
 • Incident Uruzgan (meerderheidsdebat; Belhaj)
 • Mislukte cao-onderhandelingen bij Defensie (dertigledendebat; Jasper van Dijk)
 • VAO Materieel Defensie (Bruins Slot)
 • Marineterrein Amsterdam (dertigledendebat; Belhaj)
 • Mishandeling van door Nederland aan Afghanistan overgedragen Afghaanse gevangenen (dertigledendebat; Karabulut)
 • Veiligheid legeringsgebouwen (dertigledendebat; Karabulut)
 • VAO MIVD (Karabulut)

Ongeplande activteiten:
 • Algemeen overleg  Europees Defensiefonds   
 • Rondetafelgesprek  Europees Defensiefonds   
 • Technische briefing  Europees Defensiefonds   
 • Werkbezoek  Europees Defensiefonds (Brussel)  
 • Notaoverleg  Initiatiefnota van het lid Belhaj over een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen    
 • Algemeen overleg  Materieel Defensie    
 • Algemeen overleg  Vastgoed Defensie