Commissiedebat : Voortgang en evaluatie missies

De vergadering is geweest

26 maart 2024
16:30 - 19:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Defensie
HERZIENE CONVOCATIE
i.v.m. toevoeging agendapunt

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • K.H. Ollongren
  minister van Defensie
 • H.G.J. Bruins Slot
  minister van Buitenlandse Zaken

Deelnemers

 • Voorzitter
  R. de Roon (PVV)
 • I. Kahraman (NSC)
 • G.P. Tuinman (BBB)
 • S.E.M. Dobbe (SP)
 • J. Nordkamp (GroenLinks-PvdA)
 • D.G. Boswijk (CDA)
 • A. Podt (D66)
 • S.P.A. Erkens (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Kabinetsreactie op de IOB-eindevaluatie over de Nederlandse C-130 bijdrage aan de VN-missie MINUSMA in Mali tussen 2021 en 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Locatie van de Nederlandse Red Card Holder (RCH) ten tijde van de Nederlandse wapeninzet te Hawija, Irak op 2-3 juni 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Beleidsreactie eindevaluatie Nederlandse bijdrage Resolute Support

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Eindrapportage compensatieprojecten gemeenschap Hawija

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Jaarlijkse voortgangsrapportage overige missiebijdragen 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgangsrapportage over de Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS coalitie en brede veiligheidsinzet Irak

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgangsrapportage Nederlandse inzet oostflank NAVO

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op uitspraak rechter in de zaak Chora

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Zoekslag vermeend rapport Afghanistan

  Te behandelen:

  Loading data