Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

12 mei 2022
10:30 - 11:15 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Defensie

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R. de Roon (PVV)
 • L.A.J.M. Dassen (Volt)
 • D.G. Boswijk (CDA)
 • P.J. Valstar (VVD)
 • S.R. Fritsma (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-RvW Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Binnenlandse Werkbezoeken najaar 2022:

  16-09-2022 Koninklijke Landmacht en Defensie Ondersteuningscommando
  09-12-2022 Koninklijke Luchtmacht en Defensie Cyber Commando
  Deelname wordt per mail 
  geïnventariseerd.
   
 3. 3

  Strategische procedurevergadering

  Gepland op 29 juni 2022 van 09.15 tot 10.00 uur.
 4. 4

  Brievenlijst

 5. 5

  Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken Defensie d.d. 17 mei 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Toezegging herziening beleid afstoten van overtollig Defensiematerieel

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Nieuwbouw brigadehoofdkwartier 13 Lichte Brigade in Oirschot

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Rapport van de Inspectie Veiligheid Defensie ‘Risico’s van grensverleggende activiteiten. Onderzoek naar het overlijden van een militair tijdens civiel parachutespringen op Teuge 23 juli 2019’

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Antwoorden op vragen commissie over het Jaarplan MIVD 2022 (Kamerstuk 29924-222) en het Openbaar jaarverslag over het jaar 2020 (Kamerstuk 29924-212)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Antwoorden op vragen commissie over het jaarplan 2022 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied (Kamerstuk 35925-X-56)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgang compensatieprojecten gemeenschap Hawija

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie over een brief van een burger inzake de inhuur van schietinstructeurs

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Onderzoeksfase (B-fase) van het project ‘ESSM Block 2 Verwerving en Integratie’

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Openbaar jaarverslag van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) over het jaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Afschrift van de reactie op het rapport ‘Toegang tot veteranenzorg achter slot en grendel’ van de Veteranenombudsman

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Update levering militaire goederen Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) voor het jaar 2022 (Eerste incidentele suppletoire begroting)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2022 (Eerste incidentele suppletoire begroting)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Versnelde aanvulling inzetvoorraad munitie

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Beroep op CW artikel 2.27 t.a.v. maatregelen versnelde aanvulling inzetvoorraad munitie ten behoeve van hoofdtaak 1

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Nog te ontvangen Verantwoordingsstukken

  (centraal vastgesteld):  inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen 25 mei a.s. om 14.00 uur, antwoorden uiterlijk 7 juni 2022 te ontvangen
                                  : agenderen voor het wetgevingsoverleg 
  Jaarverslag en Slotwet 2021 Defensie op 21 juni 2022
 22. 22

  Openstaande commissieverzoeken:

  • 2022Z08273 aan min Def. Consequenties levering militaire goederen aan Oekraïne op gereedheid krijgsmacht d.d. 21-04-2022
  • 2022Z08275 aan stas Def. Feitelijke vragen Voortgangsrapportage vervanging onderzeebootcapaciteit 2022 d.d. 21-04-2022
  • 2022Z07002 aan min Def.- Reactie op afschrift brief Veteranenombudsman m.b.t. vervolgadvies Militair lnvaliditeitspensioen (MIP) d.d. 07-04-2022
  • 2022Z07003 aan min. Def. Reactie op rapport 'Noodopvang veteranen' van Veteranenombudsman d.d. 07-04-2022
  • 2022Z02106 aan stas Def. Feitelijke vragen “Uitkomsten beleidsdoorlichting Commercial off the shelf/ Military off the shelf” d.d. 04-02-2022
 23. 23

  Werkzaamheden van de commissie

  • do 12-05-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat EU Defensieraad (spreektijd 4 minuten)
  • vr 13-05-2022 10.00 - 16.00 Werkbezoek Koninklijke Marine en Netherlands Special Operations Command
  • di 17-05-2022 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging begrotingsstaat Ministerie van Defensie (X) 2022 (Eerste incidentele suppletoire begroting)(nieuw ingepland)
  • di 17-05-2022 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging begrotingsstaat Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) 2022 (Eerste incidentele suppletoire begroting) (nieuw ingepland)
  • do 19-05-2022 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Stappenplan inzake burgerslachtoffers bij inzet in het kader van artikel 100 van de Grondwet
  • do 19-05-2022 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Onderzoeksfase (B-fase) van het project ‘ESSM Block 2 Verwerving en Integratie’ (nieuw ingepland)
  • wo 25-05-2022 10.00 - 11.15 Gesprek Themabespreking afschrikking NLDA
  • wo 25-05-2022 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Slotwet Ministerie van Defensie 2021
  • wo 25-05-2022 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Rapport/brief Algemene Rekenkamer (aan Algemene Rekenkamer)
  • wo 25-05-2022 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag Ministerie van Defensie 2021
  • do 02-06-2022 10.00 - 11.00 Gesprek Inspecteur-generaal der Krijgsmacht (IGK)
  • do 02-06-2022 11.15 - 12.15 Gesprek Veteranenombudsman
  • do 02-06-2022 13.30 - 15.00 Technische briefing Voortgangsrapportage vervanging onderzeebootcapaciteit 2022 en verantwoordingsstukken 2021 (ARK)
  • wo 08-06-2022 10.00 - 12.00 Commissiedebat NAVO Defensie Ministeriële d.d. 16-17 juni 2022 (spreektijd 3 minuten)
  • do 09-06-2022 10.30 - 11.15 Procedurevergadering
  • wo 15-06-2022 10.00 - 12.00 Rondetafelgesprek Veteranen
  • za 18-06-2022 Nederlandse Veteranendag 2022
  • ma 20-06-2022 10.00 - 15.00 Notaoverleg veteranen
  • di 21-06-2022 16.30 - 19.30 Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2021 Defensie
  • do 23-06-2022 09.15 - 10.00 Procedurevergadering (tijdstip gewijzigd)
  • do 23-06-2022 10.00 - 12.30 Commissiedebat Nederlandse bijdrage aan NAVO Battle Group in Roemenië (nieuw ingepland)
  • wo 29-06-2022 09.15 - 10.00 Strategische procedurevergadering (nieuw ingepland)
  • wo 29-06-2022 13.00 - 17.00 Commissiedebat Materieel Defensie (nieuw ingepland) (Spreektijd 5 minuten)
  • do 07-07-2022 10.30 - 11.15 Procedurevergadering
  Zomerreces 2022: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2022
  • 16-09-2022 Werkbezoek Koninklijke Landmacht en Defensie Ondersteuningscommando (nieuw ingepland)
  • wo 05-10-2022 10.00 - 12.00 Commissiedebat NAVO Defensie Ministeriële d.d. 13-14 oktober 2022 (spreektijd 3 minuten)
  • 09-12-2022 Werkbezoek Defensie Cyber Commando en Koninklijke Luchtmacht (nieuw ingepland)
   
  Ongeplande activiteiten:
  • Commissiedebat Personeel Defensie 
  • Commissiedebat voortgang/evaluatie missies 
  • Commissiedebat Vastgoed Defensie 
 24. 24

  Verzoek om een technische briefing door ministeries Defensie en Buitenlandse Zaken over de veiligheid van Finland en Zweden voordat zij formeel toetreden tot de NAVO

  Te behandelen:

  Loading data