Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Defensie d.d. 12 mei 2022
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Defensie d.d. 12 mei 2022

Deelnemers


Agendapunten

2
Binnenlandse Werkbezoeken najaar 2022:

Details

16-09-2022 Koninklijke Landmacht en Defensie Ondersteuningscommando
09-12-2022 Koninklijke Luchtmacht en Defensie Cyber Commando
Deelname wordt per mail 
geïnventariseerd.
 
3
Strategische procedurevergadering

Details

Gepland op 29 juni 2022 van 09.15 tot 10.00 uur.
4
Brievenlijst
8
Rapport van de Inspectie Veiligheid Defensie ‘Risico’s van grensverleggende activiteiten. Onderzoek naar het overlijden van een militair tijdens civiel parachutespringen op Teuge 23 juli 2019’

Te behandelen:

9
Antwoorden op vragen commissie over het Jaarplan MIVD 2022 (Kamerstuk 29924-222) en het Openbaar jaarverslag over het jaar 2020 (Kamerstuk 29924-212)

Te behandelen:

10
Antwoorden op vragen commissie over het jaarplan 2022 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied (Kamerstuk 35925-X-56)

Te behandelen:

17
Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) voor het jaar 2022 (Eerste incidentele suppletoire begroting)

Te behandelen:

18
21
Nog te ontvangen Verantwoordingsstukken

Details

(centraal vastgesteld):  inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen 25 mei a.s. om 14.00 uur, antwoorden uiterlijk 7 juni 2022 te ontvangen
                                : agenderen voor het wetgevingsoverleg 
Jaarverslag en Slotwet 2021 Defensie op 21 juni 2022
22
Kennisagenda 2022 (in besloten deel van de procedurevergadering)
23
Openstaande commissieverzoeken:

Details

 • 2022Z08273 aan min Def. Consequenties levering militaire goederen aan Oekraïne op gereedheid krijgsmacht d.d. 21-04-2022
 • 2022Z08275 aan stas Def. Feitelijke vragen Voortgangsrapportage vervanging onderzeebootcapaciteit 2022 d.d. 21-04-2022
 • 2022Z07002 aan min Def.- Reactie op afschrift brief Veteranenombudsman m.b.t. vervolgadvies Militair lnvaliditeitspensioen (MIP) d.d. 07-04-2022
 • 2022Z07003 aan min. Def. Reactie op rapport 'Noodopvang veteranen' van Veteranenombudsman d.d. 07-04-2022
 • 2022Z02106 aan stas Def. Feitelijke vragen “Uitkomsten beleidsdoorlichting Commercial off the shelf/ Military off the shelf” d.d. 04-02-2022
24
Werkzaamheden van de commissie

Details

 • do 12-05-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat EU Defensieraad (spreektijd 4 minuten)
 • vr 13-05-2022 10.00 - 16.00 Werkbezoek Koninklijke Marine en Netherlands Special Operations Command
 • di 17-05-2022 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging begrotingsstaat Ministerie van Defensie (X) 2022 (Eerste incidentele suppletoire begroting)(nieuw ingepland)
 • di 17-05-2022 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging begrotingsstaat Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) 2022 (Eerste incidentele suppletoire begroting) (nieuw ingepland)
 • do 19-05-2022 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Stappenplan inzake burgerslachtoffers bij inzet in het kader van artikel 100 van de Grondwet
 • do 19-05-2022 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Onderzoeksfase (B-fase) van het project ‘ESSM Block 2 Verwerving en Integratie’ (nieuw ingepland)
 • wo 25-05-2022 10.00 - 11.15 Gesprek Themabespreking afschrikking NLDA
 • wo 25-05-2022 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Slotwet Ministerie van Defensie 2021
 • wo 25-05-2022 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Rapport/brief Algemene Rekenkamer (aan Algemene Rekenkamer)
 • wo 25-05-2022 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag Ministerie van Defensie 2021
 • do 02-06-2022 10.00 - 11.00 Gesprek Inspecteur-generaal der Krijgsmacht (IGK)
 • do 02-06-2022 11.15 - 12.15 Gesprek Veteranenombudsman
 • do 02-06-2022 13.30 - 15.00 Technische briefing Voortgangsrapportage vervanging onderzeebootcapaciteit 2022 en verantwoordingsstukken 2021 (ARK)
 • wo 08-06-2022 10.00 - 12.00 Commissiedebat NAVO Defensie Ministeriële d.d. 16-17 juni 2022 (spreektijd 3 minuten)
 • do 09-06-2022 10.30 - 11.15 Procedurevergadering
 • wo 15-06-2022 10.00 - 12.00 Rondetafelgesprek Veteranen
 • za 18-06-2022 Nederlandse Veteranendag 2022
 • ma 20-06-2022 10.00 - 15.00 Notaoverleg veteranen
 • di 21-06-2022 16.30 - 19.30 Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2021 Defensie
 • do 23-06-2022 09.15 - 10.00 Procedurevergadering (tijdstip gewijzigd)
 • do 23-06-2022 10.00 - 12.30 Commissiedebat Nederlandse bijdrage aan NAVO Battle Group in Roemenië (nieuw ingepland)
 • wo 29-06-2022 09.15 - 10.00 Strategische procedurevergadering (nieuw ingepland)
 • wo 29-06-2022 13.00 - 17.00 Commissiedebat Materieel Defensie (nieuw ingepland) (Spreektijd 5 minuten)
 • do 07-07-2022 10.30 - 11.15 Procedurevergadering
Zomerreces 2022: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2022
 • 16-09-2022 Werkbezoek Koninklijke Landmacht en Defensie Ondersteuningscommando (nieuw ingepland)
 • wo 05-10-2022 10.00 - 12.00 Commissiedebat NAVO Defensie Ministeriële d.d. 13-14 oktober 2022 (spreektijd 3 minuten)
 • 09-12-2022 Werkbezoek Defensie Cyber Commando en Koninklijke Luchtmacht (nieuw ingepland)
 
Ongeplande activiteiten:
 • Commissiedebat Personeel Defensie 
 • Commissiedebat voortgang/evaluatie missies 
 • Commissiedebat Vastgoed Defensie