Procedurevergadering : Procedurevergadering (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

3 juni 2021
10:00 - 10:30 uur
Locatie: Vondelingkamer
Commissie: Defensie
Herziene agenda ivm wijziging tijdstip.

Bijlagen

Deelnemers

 • D.G. Boswijk (CDA)
 • S. Belhaj (D66)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-RvW Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Jaarverslag Ministerie van Defensie 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Slotwet Ministerie van Defensie 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Personeelsrapportage 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Jaarverslag 2020 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Jaarbericht en jaarverslagen toezichthouders van Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voortgangsrapportage kleine missiebijdragen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Defensie Projectenoverzicht afwijkingsrapportage

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Financiële verantwoording 2020 project Verwerving F-35

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Jaarverslag Integriteit Defensie 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Inzetbaarheidsrapportage geheel 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Ministerie van Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op het verzoek van het lid Belhaj, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 11 mei 2021, over het bericht dat het leger informatie verzamelt over de Nederlandse samenleving

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voortgangsrapportage Nederlandse bijdrage aan de vooruitgeschoven NAVO-aanwezigheid in Litouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voortgangsrapportage inzake Resolute Support Afghanistan mei 2020-mei 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voortgangsrapportage over de Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS coalitie en brede veiligheidsinzet Irak

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verslag (VTC) Raad Buitenlandse Zaken Defensie van 6 mei 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Stand van zaken munitiedomein

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Rapport Inspectie Veiligheid Defensie: ‘Veiligheid in de lucht. Onderzoek naar een zelfbeschieting van een F-16 boven de Vliehors’

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Toestemming technische briefing over het onderzoeksrapport van de Functionaris Gegevensbescherming Defensie inzake experimentele Land Information Manoeuvre Centre (LIMC)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voornemen tot verlenging van het Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië betreffende een tijdelijke plaatsing van troepen van het Koninkrijk der Nederlanden in Jordanië, Amman, 2 oktober 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Periodieke update Afghanistan

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Defensie Duurzaam Digitaal

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Toestemming voor deelname aan technische briefings Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Bestuursakkoorden Lange Termijn Plan 2019-2028 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verkoop handvuurwapens aan Litouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Basisrapportage vervanging onderzeebootcapaciteit

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  HR-transitie Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op het rapport van de Veteranenombudsman over het onderzoek behandelingsduur verzoeken volledige schadevergoeding

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Beleidsreactie inzake RIVM-onderzoek naar blootstelling aan chroom-6 en arbeidsomstandigheden op defensielocaties

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Aanbieding boek inzake politieke besluitvorming Uruzgan

  Besluit: De commissie verzoekt de staf de mogelijkheden na te gaan of luitenant-kolonel Mirjam Grandia haar boek inzake de politieke besluitvorming die leidde tot de missie in Uruzgan kan aanbieden, direct voorafgaande aan, of direct aansluitend op, een in juni toch al geplande commissie-activiteit in de Kamer.
 33. 33

  Kennismaken Veteranenplatform met nieuwe leden van de VCD op 16 juni 2021

 34. 34

  Initiatiefnota van het lid Belhaj over Autonome Wapensystemen

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Werkzaamheden van de commissie

  • 07-06-2021 14.00 - 17.00             Introductie Krijgsmacht door Commandant der Strijdkrachten, commandanten van de vier Krijgsmachtdelen en overige operationele commandanten
  • 08-06-2021 16.00 - 19.00             Commissiedebat Dutchbat-III (spreektijd 5 minuten)
  • 09-06-2021 16.00 - 16.00              Inbreng feitelijke vragen voortgangsrapportage over de Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS coalitie en brede veiligheidsinzet Irak
  • 09-06-2021 16.15 - 17.45             Technische briefing Algemene Rekenkamer
  • 10-06-2021 14.00 - 14.00             Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie voor het jaar 2021
  • 10-06-2021 14.00 - 14.00             Wijziging van de begrotingsstaat van het defensiematerieel begrotingsfonds 2021
  • 10-06-2021 16.00 - 16.00             Inbreng feitelijke vragen beleidsreactie inzake RIVM-onderzoek naar blootstelling aan chroom-6 en arbeidsomstandigheden op defensielocaties
  • 14-06-2021 14.00 - 17.00             Technische briefing Materieel (waaronder grote projecten, Defensie Materieel Proces), Vastgoed en IT 
  • 16-06-2021 11.00 - 12.00             Technische briefing over het verantwoordingsonderzoek door de Algemene Rekenkamer 
  • 16-06-2021 13.00 - 14.00             Gesprek Veteranenombudsman
  • 16-06-2021 14.00 - 15.00             Kennismakingsgesprek Defensie- Veteranenplatform
  • 17-06-2021 10.30 - 11.15             Procedurevergadering 
  • 17-06-2021 14.00 - 15.00             Gesprek met de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK)
  • 21-06-2021 14.00 - 17.00             Technische briefing internationale inbedding van de krijgsmacht
  • 22-06-2021 16.00 - 19.00             Notaoverleg Veteranen (spreektijden in minuten: VVD 9, D66 7, PVV 6, CDA 5, SP 4, PvdA 4, GroenLinks 3, FvD 3, ChristenUnie 3, Volt 2, JA21 2, SGP 2, DENK 2, Fractie-Den Haan 1, BBB 1, BIJ1 1, eerste en tweede termijn gezamenlijk)
  • 23-06-2021 12.30 - 15.30             Commissiedebat Personeel Defensie    
  • 28-06-2021 14.00 - 17.00             Technische briefing innovatie en nieuwe domeinen (cyber, informatie, space) 
  • 29-06-2021 16.30 - 19.30             Wetgevingsoverleg Jaarverslag en slotwet 2020 Defensie (indicatieve spreektijden in minuten: VVD 9, D66 7, PVV 6, CDA 5, SP 4, PvdA 4, GroenLinks 3, FvD 3, ChristenUnie 3, Volt 2, JA21 2, SGP 2, DENK 2, Fractie-Den Haan 1, BBB 1, BIJ1 1, eerste en tweede termijn gezamenlijk)    
  • 01-07-2021 10.30 - 11.15             Procedurevergadering 
  • 01-07-2021 16.00 - 16.00             Inbreng feitelijke vragen Basisrapportage vervanging onderzeebootcapaciteit
  • Zomerreces 2021: vrijdag 9 juli t/m maandag 6 september 2021
  • 06-09-2021 09.00 - 17.00             Werkbezoek Koninklijke Marine
  • 08-09-2021 14.00 - 17.00             Masterclass Defensie door HCSS/TNO en Clingendael
  • 09-09-2021 10.30 - 11.15             Procedurevergadering
  • 13-09-2021 09.00 - 17.00             Werkbezoek Koninklijke Landmacht
  • 15-09-2021 10.00 - 13.00             Commissiedebat Materieel Defensie (spreektijd 5 minuten)
  • 30-09-2021 10.30 - 11.15             Procedurevergadering
  • 08-10-2021 09.00 - 17.00             Werkbezoek Koninklijke Luchtmacht
  • 14-10-2021 10.30 - 11.15             Procedurevergadering
  • 25-10-2021 09.00 - 17.00             Werkbezoek Koninklijke Marechaussee
  • 28-10-2021 10.30 - 11.15             Procedurevergadering
  • 28-10-2021 11.15 - 12.15             Gesprek met de Joint Tertiaire Vorming (JTV)
  • 11-11-2021 10.30 - 11.15             Procedurevergadering
  • 25-11-2021 10.30 - 11.15             Procedurevergadering
  • 02-12-2021 10.30 - 11.15             Procedurevergadering
  • 16-12-2021 10.30 - 11.15             Procedurevergadering
  Ongeplande activiteiten:
  • Algemeen overleg Europees Defensiefonds  
  • Rondetafelgesprek Europees Defensiefonds    
  • Technische briefing Luchtruimherziening (Defensie-aspecten)    
  • Gesprek Uitwisseling van Belgische en Nederlandse defensiecommissies   
  • Commissiedebat Voortgang/evaluatie missies en operaties
  • Commissiedebat MIVD (De commissie stemt ermee in dat het Jaarverslag MIVD 2020 ook wordt geagendeerd voor het op 9 juni 2021 geplande commissiedebat IVD van cie BZK)
  • Commissiedebat EU Defensieraad
  • Commissiedebat Veiligheid en Integriteit Defensie
  Plenaire activiteiten:
  • Gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (meerderheidsdebat; Karabulut) 
  • Schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (dertigledendebat; Kerstens)
  • Debat over het rapport van de OVV over het ongeval met de NH90-helikopter op Aruba (meerderheidsdebat; Belhaj) 
  • Debat Chroom-6 bij Defensie (meerderheidsdebat; Jasper van Dijk)
  • Veiligheid Afghaanse tolken (meerderheidsdebat; Piri)
 36. 36

  Verzoek van het lid Belhaj om een gesprek te plannen met de Commissie Langlopende zaken Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
Naar boven