Procedurevergadering

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering (via videoverbinding)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering Defensie d.d. 3 juni 2021
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Defensie dd 3 juni 2021

Deelnemers


Agendapunten

2
Brievenlijst
14
Reactie op het verzoek van het lid Belhaj, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 11 mei 2021, over het bericht dat het leger informatie verzamelt over de Nederlandse samenleving

Te behandelen:

22
Voornemen tot verlenging van het Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië betreffende een tijdelijke plaatsing van troepen van het Koninkrijk der Nederlanden in Jordanië, Amman, 2 oktober 2014

Te behandelen:

32
Aanbieding boek inzake politieke besluitvorming Uruzgan

Details

Besluit: De commissie verzoekt de staf de mogelijkheden na te gaan of luitenant-kolonel Mirjam Grandia haar boek inzake de politieke besluitvorming die leidde tot de missie in Uruzgan kan aanbieden, direct voorafgaande aan, of direct aansluitend op, een in juni toch al geplande commissie-activiteit in de Kamer.
33
Kennismaken Veteranenplatform met nieuwe leden van de VCD op 16 juni 2021
35
Werkzaamheden van de commissie

Details

 • 07-06-2021 14.00 - 17.00             Introductie Krijgsmacht door Commandant der Strijdkrachten, commandanten van de vier Krijgsmachtdelen en overige operationele commandanten
 • 08-06-2021 16.00 - 19.00             Commissiedebat Dutchbat-III (spreektijd 5 minuten)
 • 09-06-2021 16.00 - 16.00              Inbreng feitelijke vragen voortgangsrapportage over de Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS coalitie en brede veiligheidsinzet Irak
 • 09-06-2021 16.15 - 17.45             Technische briefing Algemene Rekenkamer
 • 10-06-2021 14.00 - 14.00             Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie voor het jaar 2021
 • 10-06-2021 14.00 - 14.00             Wijziging van de begrotingsstaat van het defensiematerieel begrotingsfonds 2021
 • 10-06-2021 16.00 - 16.00             Inbreng feitelijke vragen beleidsreactie inzake RIVM-onderzoek naar blootstelling aan chroom-6 en arbeidsomstandigheden op defensielocaties
 • 14-06-2021 14.00 - 17.00             Technische briefing Materieel (waaronder grote projecten, Defensie Materieel Proces), Vastgoed en IT 
 • 16-06-2021 11.00 - 12.00             Technische briefing over het verantwoordingsonderzoek door de Algemene Rekenkamer 
 • 16-06-2021 13.00 - 14.00             Gesprek Veteranenombudsman
 • 16-06-2021 14.00 - 15.00             Kennismakingsgesprek Defensie- Veteranenplatform
 • 17-06-2021 10.30 - 11.15             Procedurevergadering 
 • 17-06-2021 14.00 - 15.00             Gesprek met de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK)
 • 21-06-2021 14.00 - 17.00             Technische briefing internationale inbedding van de krijgsmacht
 • 22-06-2021 16.00 - 19.00             Notaoverleg Veteranen (spreektijden in minuten: VVD 9, D66 7, PVV 6, CDA 5, SP 4, PvdA 4, GroenLinks 3, FvD 3, ChristenUnie 3, Volt 2, JA21 2, SGP 2, DENK 2, Fractie-Den Haan 1, BBB 1, BIJ1 1, eerste en tweede termijn gezamenlijk)
 • 23-06-2021 12.30 - 15.30             Commissiedebat Personeel Defensie    
 • 28-06-2021 14.00 - 17.00             Technische briefing innovatie en nieuwe domeinen (cyber, informatie, space) 
 • 29-06-2021 16.30 - 19.30             Wetgevingsoverleg Jaarverslag en slotwet 2020 Defensie (indicatieve spreektijden in minuten: VVD 9, D66 7, PVV 6, CDA 5, SP 4, PvdA 4, GroenLinks 3, FvD 3, ChristenUnie 3, Volt 2, JA21 2, SGP 2, DENK 2, Fractie-Den Haan 1, BBB 1, BIJ1 1, eerste en tweede termijn gezamenlijk)    
 • 01-07-2021 10.30 - 11.15             Procedurevergadering 
 • 01-07-2021 16.00 - 16.00             Inbreng feitelijke vragen Basisrapportage vervanging onderzeebootcapaciteit
 • Zomerreces 2021: vrijdag 9 juli t/m maandag 6 september 2021
 • 06-09-2021 09.00 - 17.00             Werkbezoek Koninklijke Marine
 • 08-09-2021 14.00 - 17.00             Masterclass Defensie door HCSS/TNO en Clingendael
 • 09-09-2021 10.30 - 11.15             Procedurevergadering
 • 13-09-2021 09.00 - 17.00             Werkbezoek Koninklijke Landmacht
 • 15-09-2021 10.00 - 13.00             Commissiedebat Materieel Defensie (spreektijd 5 minuten)
 • 30-09-2021 10.30 - 11.15             Procedurevergadering
 • 08-10-2021 09.00 - 17.00             Werkbezoek Koninklijke Luchtmacht
 • 14-10-2021 10.30 - 11.15             Procedurevergadering
 • 25-10-2021 09.00 - 17.00             Werkbezoek Koninklijke Marechaussee
 • 28-10-2021 10.30 - 11.15             Procedurevergadering
 • 28-10-2021 11.15 - 12.15             Gesprek met de Joint Tertiaire Vorming (JTV)
 • 11-11-2021 10.30 - 11.15             Procedurevergadering
 • 25-11-2021 10.30 - 11.15             Procedurevergadering
 • 02-12-2021 10.30 - 11.15             Procedurevergadering
 • 16-12-2021 10.30 - 11.15             Procedurevergadering
Ongeplande activiteiten:
 • Algemeen overleg Europees Defensiefonds  
 • Rondetafelgesprek Europees Defensiefonds    
 • Technische briefing Luchtruimherziening (Defensie-aspecten)    
 • Gesprek Uitwisseling van Belgische en Nederlandse defensiecommissies   
 • Commissiedebat Voortgang/evaluatie missies en operaties
 • Commissiedebat MIVD (De commissie stemt ermee in dat het Jaarverslag MIVD 2020 ook wordt geagendeerd voor het op 9 juni 2021 geplande commissiedebat IVD van cie BZK)
 • Commissiedebat EU Defensieraad
 • Commissiedebat Veiligheid en Integriteit Defensie
Plenaire activiteiten:
 • Gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (meerderheidsdebat; Karabulut) 
 • Schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (dertigledendebat; Kerstens)
 • Debat over het rapport van de OVV over het ongeval met de NH90-helikopter op Aruba (meerderheidsdebat; Belhaj) 
 • Debat Chroom-6 bij Defensie (meerderheidsdebat; Jasper van Dijk)
 • Veiligheid Afghaanse tolken (meerderheidsdebat; Piri)