Notaoverleg : Initiatiefnota van het lid Stoffer over Europese en internationale defensiesamenwerking

De vergadering is verplaatst

11 september 2023
11:00 - 14:00 uur
Commissie: Defensie
2e HERZIENE CONVOCATIE
i.v.m. uitstellen van het overleg

Op verzoek van de indiener van de initiatiefnota, het lid Stoffer zal het notaoverleg tot nader order worden uitgesteld.

Bijlage